Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
64 Na tit. s.: I. část Normy technického vybavení a provozu plováren, koupališť a jiných lázní II. část Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště III. část Vzorový lázeňský řád pro lázně Knih... 245 $a, $b MON Schváleno
63 Jak psát když kniha v angličtině a němčině a na tit. s. názvy angl., něm. a česky (Libraries of the Czech rapublic - Biblitheken der Tschechischen Republik - Knihovny České republiky) 245 $a, $b MON Schváleno
62 Jak psát , když název a celá kniha v angličtině, ale tiráž s údaji o původcích v češtině (nejsou na tit. s.´) Cataloque of the library of the Czech institute of Egyptology v tiráži údaje o původcích: ... 245 $c MON Schváleno
61 Jak zapsat údaje o části dokumentu, pokud katalogizujeme jen jeden svazek slovníku (víc jich nemáme), např. Bd. 24 Damdama - Dayal . Vše do podpole 200h nebo jinak. Pokud vše v podpoli 200h, použije s... 505 XXX Schváleno
60 Pokud dotisk určitého vydání dokumentu vydá jiný nakladatel, postupujeme stejně jako v řešení dotazu 23 nebo zakládáme na dokument nový záznam? Děkuji Svobodová 250, 260 $c, 500 MON Schváleno
59 Kolik může být maximálně 701, když je vyplněná 710?, Pouze dva nebo více? XXX Schváleno
58 Kam psát delší název přílohy, především u kartografických dokumentů (do 307 nebo 327)? (Mapa obsahuje přílohu: Soupis ulic a kulturně historický přehled) Děkuji 500 XXX Schváleno
57 Jak postupovat při zápisu "zavináče", tedy "at" v oblasti údajů o názvu apod. Konkrétně např. Snídaně se st@rou nebo Messi@h. Pro zápis v Gizmo notaci není znak uveden, spíše zakázán. V systému T Seri... 245, 500 XXX Schváleno
56 Jak postupovat při zápisu několika vydavatelů do poznámky 314. Každého vydavatele do samostatné poznámky vždy s příslušným návěštím Vydavatel:, nebo stačí návěští jen v první poznámce, nebo všechny vy... 550 MON Schváleno
55 Kdy se vytváří hlavní záhlaví pro upravovatele. Příklady úprav pro děti, adaptace, jiná literarní forma jsou jasné, ale jak postupovat, pokud je vedle původního autora uvedeno ještě " upravil ..."," p... MON Schváleno
54 Prosím o interpretaci pravidla 1.4D5a,b,c,d. Uvedení více nakladatelů v popisných informacích. Větišinou se setkávám s tím, že se uvádějí všichni nakladatelé, i když oba sídlí ve stejné zemi. Je nebo ... MON Schváleno
53 Jak se správně uvede údaj o vydání, je-li dokument dotiskem a bibliografický záznam původního vydání není vytvořený? V pramenech popisu je uvedené označení vydání s údajem o dotisku: př.: třetí do... MON Schváleno
52 Jak zapsat v UNIMARCu poznámku k obsahu (pole 327) v případě, že hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahu... XXX Schváleno
51 Jak vyplnit v UNIMARCu pole 200 v případě popisné jednotky bez společného názvu, kdy žádné dílo nedominuje a jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahující se k několika, ale nikoli ke všem názv... XXX Schváleno
50 Naučné stezky. Jak postupovat, pojednává-li dokument o konkrétní stezce, která je uváděna pod názvem (např. Naučná stezka U Irů lípy, Naučná stezka Horka nad Moravou, Naučná vlastivědná stezka Františ... VEC Schváleno
49 Jak se píšou iniciály v autoritách a údajích o odpovědnosti Děkuji 245 $c, 600, 100, 70... MON Schváleno
48 Jak se správně zapíše údaj o vydavateli, když je v dokumentu uvedeno: 1, Vydalo ABF v nakladatelství a vydavatelství ARCH 2, Vydala Sloven. vysoká škola techn. v Edičním středisku SVŠT ap. MON Schváleno
47 Jak postupovat při zápisu údajů o názvu a odpovědnosti v případě, kdy kniha nemá titulní stránku. Zapisuje se v tomto případě název a/nebo údaje o odpovědnosti do hranatých závorek? Navrhuji n... 245, 500 MON Schváleno
46 Tři různé práce T.G. Masaryka v jedné publikaci, z nichž každá má v tiráži uvedeno jiné vydání (např. Česká otázka, 9. vyd., Krize české ... , 7. vyd. atd.) Jak provést zápis v poli "Vydání", případně... 250, 500 XXX Schváleno
45 Pro nestandardní doplňky k personálním jménům (nad rámec AACR2) se v 70X používá podpole $s. Je možné toto podpole využívat i pro 600? Návrh řešení: Poli 200 Unimarc/Autority odpovídají pole 70... AUT Schváleno
44 Zajímal by nás Váš pohled na začlenění loga korporace (akce) do oblasti názvových údajů v poli 200 a, pokud se toto nachází na titulním tistu. Konkrétní příklad : publikace vydané NK ČR - 2 sborníky z... 245 $a, 500 MON Schváleno
43 Jak se popisuje vicejazycny slovnik, co se tyce indikatoru a vyberu podpoli? Je povazovan za original nebo za preklad? Napr. Anglicko-český a česko- anglický slovník ekologie a životního prostředí = E... 041 XXX Schváleno
42 Jaké je současné správné zapsání korporací typu Městský úřad v Kladně Uřád práce v Kladně Celní úřad v Kladně AUT Schváleno
41 Máme se řídit při popisu disertací, diplomových prací kapitolou č. 4 AACR2 - rukopisy tak, jak je uvedeno v pravidle 4.0A1. To znamená, že v nakladatelských údajích se píše podle pravidla 4.4. oblast ... 260 $a, 502 XXX Schváleno
40 Má se vytvářet u vysokoškolských učebnic, resp. skript povinně vedlejší záhlaví pro korporaci (školu, fakultu) v případě, že je uvedena na titulním listě, ale má funkci pouze vydavatelskou? Návrh... 710, 500, 550 XXX Schváleno
39 Vynechává se v nakladatelských údajích u jména nakladatele úvodní mluvnický člen? Návrh řešení: Jméno nakladatele má být zapsáno v nejkratší srozumitelné formě. Úvodní mluvnické členy se tedy v... 260 $b XXX Schváleno
38 Má se zapisovat ve fyzickem popisu pro název doprovodného materiálu v případě elektronických a zvukových dokumentů totožný termín jako se zapisuje ve fyzickém popisu u těchto dokumentů? Např. + 1 elek... 300 $e XXX Schváleno
37 Jak správně zapsat korporace typu Okresní soud, Městský soud? Návrh řešení: 1\. $a Česko $b Okresní soud Mělník 2\. $a Česko $b Okresní soud (Mělník) 3\. $a Česko $b Okresní soud $c Mělník ... AUT Schváleno
36 Kódy zemí. Kde se dají najít aktualizace kódovníku zemí (ISO3166)? Návrh řešení: Kódy zemí nejsou součástí původního vydání UNIMARC manual, vyšly však v Dodatku 2 (1999). V Dodatku 3, který v a... XXX Schváleno
35 Použití kódu "mul" v poli 101 namísto kódů jednotlivých jazyků. Existuje pravidlo, které zpřesňuje, kdy se můze tento kód použít? Návrh řešení: Ve formátu UNIMARC jsou na dvou různých místech u... 041 XXX Schváleno
34 Definice pojmu mapa a plán pro věcný popis - pole 608 Pravidla AACR2R nerozlišují pojem mapa a plán. Slovník kartografického názvosloví, vydaný VÚGTK i vysokoškolská učebnice Geografická kartografie o... KAR Schváleno
33 Forma kartografického dokumentu v předmětovém hesle Forma je selekčním prvkem v poli 608, které zpřesňuje jednotku dokumentu vyjádřenou v poli 215 Návrh řešení: Hesla pro pole 608 atlasy měst ... KAR Schváleno
32 Redaktor listu, redaktor řady. Mapy edice Souboru geologických a účelových map uvádějí v tiráži redaktora listu a redaktora řady. KAR Schváleno
31 Poznámka 305. Datum vydání se liší od redakční uzávěrky tematické mapy a od data základní mapy - polohopisu. Návrh řešení: Poznámku 305 doporučujeme použít v takovýchto případech: Příklad: 1... KAR Schváleno
30 Zpracováno metodou digitální kartografie. Rozvoj informačních technologií přinesl nové způsoby zpracování i do kartografie. Někdy bývá v prameni popisu spojená odpovědnost s frází zpracováno metodou d... KAR Schváleno
29 Rozdílný zápis údajů u atlasů a jiných kartografických dokumentů. Pravidla AACR2R (3.0B2, 2.0B1 i 3.5) rozlišují v oblasti údajů popis atlasů a popis jiných kartografických dokumentů. Atlas se řídí pr... KAR Schváleno
28 Definice pojmu atlas, mapa pro jmenný popis pole - 215, 3XX Definice pojmů atlas a mapa uvedené v AACR2R se katalogizátorům zdají málo výstižné ve srovnání s definicemi uvedenými ve Slovníku kartograf... KAR Schváleno
27 Nové principy popisu elektronických zdrojů z hlediska jejich obsahu V souvislosti se změnami v doporučení ISBD(ER) došlo k zásadním změnám ve formátu USMARC (resp. MARC21), které se zatím nepromítly... ELZ Schváleno
26 Povinnost zápisu termínu elektronický v označení typu zdroje a ve specifickém označení druhu dokumentu. Pokud se v katalogizačním záznamu pro lokální elektronický zdroj zapisují kromě údajů fyzickéh... 245$h, 300$a, 256$a ELZ Schváleno
25 Zápis hlavního názvu u elektronických zdrojů - volba hlavního pramene popisu Instalace elektronických dokumentů bývají náročné na čas i znalosti katalogizátora, často vyžadují technickou pomoc. Je m... ELZ Schváleno
24 Používání dvojtečky v údajích o odpovědnosti Často je v dokumentech v pramenech popisu za slovním označením odpovědnosti uvedena dvojtečka. Např. sestavil: Jan Novák, uspořádal: Vladimír Svoboda, ilus... XXX Schváleno
23 Jak se správně zapíší údaje o vydání, je-li dílo dotiskem? MON Schváleno
22 Zápis údaje o odpovědnosti, který se týká překladatelů Údaj o překladateli je u české produkce většinou zaznamenán v tiráži, která na rozdíl od produkce z anglo-americké oblasti obsahuje více informac... MON Schváleno
21 Zapíše se údaj o stránkování, obsahující rozmezí stránek, s velkým či s malým písmenem? (Např. s. 336-666, l.10-38) Údaj o stránkování dokumentu, tvořený slovním označením či zkratkou a rozmezím strá... MON Schváleno
20 Jak bude zapsán údaj o odpovědnosti typu "sourozenci Baťkovi" a jaká bude forma personálního záhlaví? Určení správné formy personálního záhlaví pro jméno rodiny, jíž se přisuzuje intelektuální odpověd... X00, 100, 700 XXX Schváleno
19 Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a". Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika č... XXX Schváleno
18 Interpunkce při zápisu členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti Správná interpunkce při zápisu jednoho typu údaje o odpovědnosti (k názvu díla i k edici, v níž je dílo uvedeno), jenž je tvo... 245 $c, 490, 810 XXX Schváleno
17 Používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu. XXX Schváleno
16 Životní data V českém překladu AACR2R je na str. 415 uveden přehled různých způsobů zápisu zjištěných osobních dat autorů (narození či úmrtí)v záhlaví. Současná celosvětová praxe a české prostředí v... AUT Schváleno
15 Pořadí a zápis poznámek ve formátu UNIMARC, používá-li knihovna pro zápis poznámek pouze pole 300 XXX Schváleno