Dotaz #87

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 15. 01. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Začaly fungovat nové celky vyšší územní samosprávy. Na nové kraje však není samozřejmě pamatováno v elektronických, ani svazkových (vybrané znaky) tabulkách. Nejméně v kraji Ostravském a Jihlavském to činí potíže. U Ostravského kraje jsme se na skupině pro věcné zpracování dohodli, že obce ležící v českém Slezsku budou klasifikovány znaky odvozenými ze znaku místa (437.3). Jihlava leží historicky na Moravě, prakticky v obou historických zemích. Mnohé její obce se nacházejí ovšem v Čechách. Celé rozdělení Česka vychází z existence tří historických zemí, což jsme ještě zdůraznili přijetím znaku (437.1/.3) pro celé Česko. Jak klasifikovat Jihlavský kraj a jak jeho jednotlivé obce?

Návrh řešení:
Domníváme se, že nejschůdnější by bylo ponechat kraj podle jeho krajského města a Moravě, tedy (437.2). To již proto, že ve vybraných znacích není povoleno (437.1/.2). Obce pak podle jejich historické příslušnosti. Vlastivědu Polenska tedy budeme klasifikovat jako 908(437.1). Stejně tak jeho pověsti, nebo písně jsou české, nikoli moravské. Problém ale spočívá v tom, že klasifikace se vymyká hierarchickému principu, tedy obce téhož kraje budou pod dvěma různymi znaky a částečně pod jiným, než jejich kraj. Precends máme ovšem ve Slezkých obcích bývalého Severomoravského kraje.

Rozhodnutí o řešení

U všech lokalit daného kraje se používá klasifikační znak a GAC tohoto kraje.

Příklady:
Golčův Jeníkov – MDT (437.324); GAC e-xr-vy
Velké Meziříčí – MDT (437.324); GAC e-xr-vy

Návrh řešení

Souhlasím se stanoviskem č. 1

Komentáře

Považujeme za nejschůdnější uvádět třídník podle hlavního města dotyčného regionu, a to bez ohledu na to, jestli obec daného regionu leží historicky v nějaké jiné oblasti. Bylo by obtížné stále zjišťovat, do které oblasti historicky daná obec patřila, změn bylo v historii obvykle více (dokonce za totáče došlo k drobným přesunům z okresu do okresu). Kromě toho kniha je určitý historický dokument, a je-li na ní třídník administrativně postavený (tedy např. 437.1 u obce, která historicky sice patřila na Moravu, ale teď patří do kraje českého), a dále je na knize vročení např. 1999, je kniha i pro pozdější čtenáře dokumentem, že v r. 1999 tato obec, o níž kniha pojednává, byla administrativně v Čechách. Za dalších 5 let může vyjít další publikace o téže obci, kterou zpracujeme 437.2, a bude tedy dokumentem toho, že v r. 2004 byla daná obec administrativně v některém moravském kraji. Statistický lexikon obcí určitě vyjde v aktualizované verzi, jakmile se "usadí" nové kraje, protože je to nutná pomůcka pro úřady, právníky, policii, školy aj. úřední instituce, měl by být tedy určitě dostupný a potřebný i pro knihovníky.
15. 01. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena