Dotaz #62

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 25. 07. 2000
MARC 21 245 $c
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak psát , když název a celá kniha v angličtině, ale tiráž s údaji o původcích v češtině (nejsou na tit. s.´) Cataloque of the library of the Czech institute of Egyptology v tiráži údaje o původcích: úvod napsala a ve spolupráci s Hanou Benešovskou, Renatou Landgráfovou a Petrovu Vlčkovou sestavila Jiřina Růžová

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pokud se údaje o původcích nevyskytují na titulní stránce, ale v tiráži (další předepsaný pramen popisu), a jsou natolik významné, že pro ně chceme vytvořit selekční údaje, je možno je z tiráže převzít a doplnit do pole UNIMARC/200, MARC 21/245 (oblasti údajů o názvu a odpovědnosti), v hranatých závorkách, ve formě uvedené v popisované jednotce.

Příklad:
UNIMARC
200 1# $aCataloque of the library of the Czech Institute of Egyptology$f[úvod napsala a ve spolupráci s Hanou Benešovskou, Renatou Landgráfovou a Petrou Vlčkovou sestavila Jiřina Růžová]

MARC 21
245 10 $aCataloque of the library of the Czech Institute of Egyptology /$c[úvod napsala a ve spolupráci s Hanou Benešovskou, Renatou Landgráfovou a Petrou Vlčkovou sestavila Jiřina Růžová]

V jazyce hlavního názvu se v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti zapisují vsuvky v [ ], např. fráze označující roli původce apod. - viz 1.0E1 AACR2R a dále viz 1.1F8, 1.1F10, 1.1F11 AACR2R.

Návrh řešení

Pokud se údaje o původcích nevyskytují na titulní stránce, ale v tiráži (další předepsaný pramen popisu), a jsou natolik významné, že pro ně chceme vytvořit selekční údaje, je možno je z tiráže převzít a doplnit, v hranatých závorkách, do pole 200 (oblasti údajů o názvu a odpovědnosti). Údaj však musí být zapsán v jazyce hlavního názvu.
V tomto konkrétním případě je třeba frázi, označující autorskou roli, přeložit do angličtiny.

Komentáře

Do rubriky UNIMARC doporučuji doplnit $f a $g. S posledními dvěma větami nesouhlasím - domnívám se, že údaje o původcích by měly být zapsány tak, jak se vyskytují v popisné jednotce tj. v tomto případě česky viz 1.0E1 "V následujících oblastech uveďte údaje, převzaté z popisné jednotky, v jazyce ..., v nichž se v popisné jednotce vyskytují. Údaje o názvu a odpovědnosti ..." a 1.1F1 "Zapište přednostně údaje o odpovědnosti, výrazně uváděné v popisné jednotce, a to ve formě v jednotce se vyskytující." Údaje v jazyce hlavního názvu bych použila v případě existence souběžných údajů o odpovědnosti viz 1.1F10 nebo v případě vsuvky viz 1.0E1.
31. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena