Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
214 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). MON Schváleno
213 Platí české interpretace AACR2 - pravidlel 9.1C1, 9.3B1 a 9.5B1 (viz schvalený dotaz ke katalogizaci č. 26) i po vydaní DODATKů 2001? U pravidla 9.1C1 (obecné označeni druhu dokumentu) již interpretac... 245$h, 300$a, 256$a ELZ Schváleno
212 Začínáme přebírat záznamy z jiných knihoven (např. z Národní knihovny, Oxford atd.) Z žádných dostupných materiálů se nám nepodařilo zjistit, zda v převzatém záznamu můžeme měnit tato pole: LDR, 007, ... LDR, 007, 008, 015, ... XXX Schváleno
211 Dotaz byl smazán. Problematika je řešena v ostatních platných materiálech. MON Schváleno
210 Autoatlas Česko Slovensko 2004/2005 (Vydal Žaket 2004) Jak tuto publikaci katalogizovat, nemá-li titulní list,zato dvě různé tiráže - společnou pro Česko i Slovensko a další pro českou část. Lze to po... KAR Přijato
209 Jak uvést do katalog. záznamu název nakladatelství, vydavatele pro CD-ROM, který vznikl naskenováním knihy (kniha je ve fondu knihovny, kniha byla naskenována z důvodu špatného stavu)? Kniha má svého ... XXX Schváleno
208 Zakoupili jsme ELZ Gordiho zabavne pocty z r.2001,ktery obsahuje 4 CD-ROMy v jednom obalu.Mame v popisu uvest 4 el.opt.disky anebo kazdy jednotlivy CD-ROM zpracovat zvlast a mit 4 zaznamy? Za laskavos... ELZ Přijato
207 Jak zapisovat názvy s mluvnickými členy v poli 765? 1) jako doposud do "šikmých pacek" <>story of... 2) nebo stejně jako v poli 246 - úvodní členy se nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně Návrh ... 7XX, 765 XXX Schváleno
206 Nevím, zda mám špatné informace či nikoliv. Jedná se mi o kódy zemí v poli 102: Kód pro Československo je CS a kód pro Srbsko a Černou Horu je též CS? Je-li tomu tak, jak rozlišíme o kterou zem jde? S... 008/15-17 XXX Schváleno
205 Jak postupovat v případě, kdy podnázev není uveden na titulní stránce, ale jen na obálce, v tiráži apod. - lze ho zapsat do údajů o názvu a odpovědnosti v hranatých závorkách? 200 1# $aBolest šikanová... 245 $b, 500 XXX Schváleno
204 ISMN XXX Schváleno
203 Jedná se o zápis edic do UNIMARCU, které dále pokračují jako Neue Folge ... Např.: autor: Otto Mayr Název: Wiederaufbau: Das Deutsche Muzeum 1945-1970 Edice: Abhandlungen und Berichte, Neue Folge, Ban... 362, 490 XXX Schváleno
202 Použití GAC v poli 660 bibliografického záznamu pro různá časová období (navazuje na dotaz č. 13). Má kód odpovídat době, ke které se dokument vztahuje nebo v současnosti používanému kódovníku, pokud ... VEC Schváleno
201 Tvar autority Jan Žižka z Trocnova. V Bázi nár.autorit je forma Žižka z Trocnova, Jan s odkazem Žižka z Trocnova a z Kalicha, Jan. Dle jazykového rozboru viz. Toulky českou minulostí v žádném případě ... AUT Schváleno
200 Jakým způsobem řešit autorství u katalogů výstav. Podle AACR a praxe NKP tvoří hlavní záhlaví jméno umělce v případě že jde o výstavu jedné osoby a název výstavy jako korporace v případě, že jde o výs... XXX Schváleno
199 Na tit. l. máme 10 autorů (básníků), název je společný. Podle pravidel zapíšeme prvního do pole 200f a zkratku ... [et al.]. Autoritu pak vytváříme v poli 701 taktéž pro prvního autora. V rámci specif... MON Schváleno
198 Má se důsledně rozlišovat rod v předmětových heslech týkající se oboru činnosti osob? V bázi AUT je např. "výtvarníci / výtvarnice", ale jindy pouze "scénografové", "chemici" apod. 650 VEC Schváleno
197 Jak uvadět záhlaví konference a nutnost odkazovat v poli 410. Příklad konference Eurosensors 2002 (kn20030731004). Dotaz zní, proč se neuvádí pořadové číslo konference v poli 210$dčíslo akce, ale roze... AUT Schváleno
196 Jaká počáteční písmena se píší v názvu edice u knih v anglickém originále? Např. nakladatelství Oxford University Press zapisuje většina knihoven s velkými počátečními písmeny ALE psaní počátečních pí... 490, 800, 810, 811, ... XXX Schváleno
195 Sdělte, prosím, zda je nějaký rozdíl mezi : název z tiráže x název v tiráži. Děkujeme Matoušová, Volfová, Poláková JVK České Budějovice 246, 500 XXX Schváleno
194 K tištěné monografii, vydané formou vkládaných listů, je dodávan soubor nových listů, které část starších nahrazují, část jich doplňuje monografii (nebo je předepsáno některé odstranit bez náhrady). P... 300, 500 XXX Schváleno
193 Nejednotnost prepisu "ks" z azbuky v podpoli "a", v poli 600 s indikátorem 0. Napriklad: jmeno panovniku je prepsáno Aleksej I. Michajlovic ,ale take Alexandr I. Návrh řešení: V podpoli "a" v p... AUT Schváleno
192 Vytvoření a jazyková forma podřízené složky v záhlaví pro konference úzce spjaté s korporací (např. výroční zasedání instituce či opakované akce obecného charakteru pořádané určitou institucí) Např. ... X10 $b XXX Schváleno
191 Při katalogizaci disertačních prací uvádíme v poli 712 také vysokou školu a fakultu, na které autor disertace působil. Můžeme uvěst i příslušnou katedru, pokud je uvedena v disertaci? 710 XXX Schváleno
190 Při zpracovávání separátů použijeme pro zaznamenání odkud je otištěn (dříve psáno "sep. z:") do pole 461? Tedy postupujeme jako u analytického popisu? XXX Schváleno
189 ... XXX Schváleno
188 AUT Přijato
187 Používají se kódy rolí 305 Autor disertace a 727 Vedoucí disertace pro autory/vedoucí pouze disertací (které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou pak považovány za disertace?) nebo pro autory/v... 1XX $4, 7XX $4 XXX Schváleno
186 V souboru autorit NK došlo ke změně u autority jn20000620275 Pelikán, Jaroslav Jan, 1923- na Pelikán, Jaroslav, 1923-. Autor je narozen 1923 na Slovensku, ale působí v USA. V zemi jeho působení je jeh... AUT Schváleno
185 Jaké obecné označení druhu dokumentu zvolit pro DVD obsahující film, textové informace a zvukové dokumenty? V NKC (SYS 001006016) je požito videozáznam, SNK používá elektronický zdroj. Návrh řeše... ELZ Schváleno
184 Poznámky u vysokoškolských kvalifikačních prací - volba pole a začátek formalizované poznámky neboli které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou považovány za disertace a poznámka se tudíž zapis... 502 XXX Schváleno
183 Při vyhledávání knihy Pražská čarodějka jsme zjistily, že autorem je: \- Crawford,F.M. 1854 - 1909 \- Grawford,F.M. Potřebovaly bychom vědět, zda se jedná o stejného autora. Návrh řešení: Ano j... AUT Schváleno
182 Když se v klíčových slovech shoduje tvar jména osoby a nějakého subjektu anebo více subjektů, je třeba to rozlišit, např. Apollo(kosmická loď) - Apollo(hudební skupina). Jaký doplněk použít v případě ... VEC Schváleno
181 Publikace: Katedra historie. Informační příručka. Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie 2001. Ve Vašem zpracování v poli 210 uvedena Univerzita Palackého, Filo... XXX Schváleno
180 Do kterého pole v UNIMARCU patří název originálu XXX Schváleno
179 Můj dotaz se týká oblasti poznámek: 1.Charakter, účel nebo umělecká forma 2.7B1 2.Popisovaný exemplář 2.7B20 Do jakého pole poznámek tyto údaje patří? Jaký druh údajů se zapisuje do poznámky v poli 30... 500 XXX Schváleno
178 a) pole 101 (kód jazyka): Kde hledat kódy jazyků neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Nelze přeci použít kód - "und". b) pole 102 (kód země vydání): Kde hledat kódy zemí neuvedených v ... 008, 041, 044 XXX Schváleno
177 Je povoleno používat znaky vyloučení z abecedního řazení (NSB, NSE) v jiných polích bbg. záznamu kromě 200a? Je možné je používat např. v autoritních záznamech? XXX Schváleno
176 AUT Přijato
175 K významným akcím často vycházejí jubilejní publikace a články, shrnující historii akce za určité časové období (např. kronika karlovarského filmového festivalu 1946-2001) - lze vytvořit obecnou autor... AUT Schváleno
174 Problémy související s aplikací klasifikačního systému MDT - reakce na výzvu Dr. Balíkové. Základním problémem je, že MDT nemá hierarchickou strukturu, v níž jsou všechny prvky větve podřízené termínu... 080 VEC Schváleno
173 V SNA jsme narazili na různé formy zápisu v poli 200 podpoli $f. Jaký je tedy správný zápis mezer za interpunkčním znamínkem: 200 $a Apollónios z Pergy $f ca 262-190 př.Kr. 200 $a Archimédés $f ca... 100, 700 XXX Schváleno
172 Používání Library of Congress Rule Interpretations (LCRI, Interpretace Kongresové knihovny) v české katalogizační praxi. XXX Schváleno
171 ZVZ Přijato
170 Dotaz ohledně psaní velkého či malého písmene u číslovky v případě podnázvu. Přikládám kopii záznamu z LC. Považovat číslovku First v tomto případě za součást názvu konference, a proto psát s velkým p... 245 $b XXX Schváleno
169 ... XXX Přijato
168 Bibliografický popis jednoho čísla periodika v UNIMARC (samostatně katalogizované číslo seriálu)-velmi častá situace / knihovna dostává darem jednotlivá čísla zahraničních periodik, které jinak neodeb... SRL Přijato
167 AUT Přijato
166 Je možné nechat pole UNIMARCu 101 nevyplnene, v případě, že nahrávka neobsahuje text? Podle schváleného materiálu "Záznam pro souborný katalog: UNIMARC.Speciální dokumenty" mám dojem, že ano. V příkla... ZVZ K připomínkování
165 Jak bibliograficky zachytit existenci elektronických příloh tištěných časopisů distribuovaných elektronickou poštou? Např. newsletter Bankovnictví (týdeník), který je přílohou stejnojmenného měsíčníku... SRL Přijato