Dotaz #72

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu seriály (SRL)
Odesláno 11. 09. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Máme seriál s názvem "A" - jednotlivé svazky jsou číslovány 1, 2, 3 ... 23, 24. Poté se název seriálu změnil na "B" a jednotlivé svazky byly číslovány 1 (25), 2 (26) ...
Bude nový název seriálu zaznamenán v poli 440 Dále jako: (tj. novy titul nahrazuje předcházející název bez změny v číslování) nebo spíše v poli 442 Po zániku nahrazen: (tj. nový název nahrazuje předcházející název, číslování nepokračuje)?

Návrh řešení:
Na jednom z jednani Pracovní skupiny pro seriály bylo doporučeno používat v tomto případě pole 442, ale rozhodnutí nebylo dosud zveřejněno.

Rozhodnutí o řešení

Doporučujeme použít pole 442. U seriálu je nové číslování, přičemž číslování předchozího titulu je uváděno v závorce.

Komentáře

Doporučuji doplnit do rubriky AACR2R odkazy na pravidla: 12.3F, 12.3G, 12.7B8. Pro zápis v UNIMARC se doporučuje dávat přednost polím 441-445 před polem 440. Domnívám se, že pro přesné vyjádření zmíněné situace je třeba použít pole 442.
13. 11. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena