Informace

Databáze Dotazy ke katalogizaci slouží k upřesnění zápisu údajů podle katalogizačních pravidel RDA ve formátu MARC 21. (Základní normou pro katalogizaci v ČR je příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a další instrukce dostupné na stránce Katalogizační politika ).

Platným doplňkem katalogizačních pravidel jsou dotazy od čísla 596. Dotazy do čísla 595 byly zpracovány podle předcházejících pravidel AACR2R, text rozhodnutí je tedy pouze orientační; vždy je potřeba ověřit řešení v novějších materiálech.

Průběh řešení dotazu:

Po vložení dotazu zpracuje odpovědný pracovník z NK návrh řešení.

Prostřednictvím e-mailu v konferenci Katpol se rozešle zpráva o otevření dotazu a lze vkládat připomínky. (Pro přihlášení do konference zašleme na adresu listserv@cesnet.cz text: SUBSCRIBE KATPOL; archiv konference je dostupný na adrese: http://listserv.cesnet.cz/archives/katpol.html )

Po uplynutí stanovené doby (obvykle minimálně 2 týdny od otevření dotazu) je vloženo rozhodnutí o řešení a dotaz již nelze připomínkovat.

Výjimečně, pokud je rozhodnutí jednoznačné a jde pouze o zveřejnění informace, může být po přijetí dotazu hned rozhodnuto o řešení a dotaz bude uzavřen.

Stav řešení

Dotazy ve stavu „Přijato“ je možné pouze prohlížet, dosud nemají připravený návrh řešení.

Dotazy ve stavu „K připomínkování“ obsahují návrh řešení, ke kterému je možné se vyjádřit v komentářích.

Dotazy ve stavu „Schváleno“ již není možné komentovat. U schválených dotazů od čísla 596 je rozhodnutí o řešení platné stejně jako české interpretace pravidel v příručce Katalogizace podle rda ve formatu MARC 21 a instrukce dostupné na stránce Katalogizační politika.

Vyhledávání dotazů

Při vstupu na stránku Vyhledávání se zobrazí seznam všech dotazů sestupně (od nejnovějšího).

Pokud chceme zobrazit jeden konkrétní dotaz, můžeme si ho zvolit zadáním čísla dotazu.

Vyhledávat lze podle jednoho z kritérií nebo podle jejich kombinace (pak se zobrazí pouze dotazy, které splňují všechna kritéria).

Slova z textu

Vyhledávat lze podle slov v charakteristice dotazu, návrhu řešení a rozhodnutí.

Klíčová slova

Klíčová slova jsou výrazy vystihující problematiku dotazu (mohou a nemusí být přímo v textu dotazu, k dotazu je připojuje odpovědný pracovník zpracovávající návrh řešen/rozhodnutí). Jsou přidělována až od dotazu číslo 764

Citační číslo RDA

Jednotlivá pravidla v nové verzi RDA jsou označena citačními čísly. K dotazům budou přidělována po přechodu na tuto verzi pravidel (v případech, kdy bude dotaz přímo souviset s konkrétním pravidlem/konkrétními pravidly).

MARC 21

Vyhledávat lze podle jednoho nebo více polí, vyhledávání je možné zúžit na konkrétní podpole.

Pokud zadáte více polí, vyhledají se pouze dotazy, které obsahují všechna vybraná pole. Totéž platí při zadávání podpolí: např. "245 $a $b" najde pouze dotazy, které jsou označeny polem 245 a podpoli $a i $b.

V každém řádku by mělo být vždy jedno pole, řádky je možné přidávat. Více podpolí může být odděleno mezerou nebo čárkou.

Pro hledání souboru polí je možné použít znak "X", který bude nahrazen za všechna čísla 0-9. Například: zadáme-li "24X", vyhledají se dotazy, u nichž jsou uvedena pole "240, 242, 243, 245, 245, 246, 247". I v tomto případě je možné specifikovat podpole.