Dotaz #66

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 03. 08. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Letiště, železniční stanice.

Návrh řešení:
60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko
60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie
60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko
60101$aPaříž (Francie)$bGare de Lyon

Rozhodnutí o řešení

Autoritní záhlaví jsou stanovena zde

Instrukce pro zápis tohoto typu záhlaví je dostupná zde

Návrh řešení

Názvy těchto entit se považují za korporace a zapisují se v poli 601
(Subject Cataloging Manual: Subject Headings, par. H 405)

Letiště
Obecný termín letiště je součástí záhlaví

60102$aLetiště Praha-Ruzyně$cČesko
odkaz od
60102$aMezinárodní letiště Praha-Ruzyně$cČesko
60102$aAirport Praha-Ruzyně$cCzech Republic

60102$aLetiště Brno-Tuřany$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Brno-Tuřany$cCzech Republic

60102$aLetiště Ostrava-Mošnov$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Ostrava-Mošnov$cCzech Republic
60102$aOstrava International Airport$cCzech Republic

60102$aLetiště Karlovy Vary$cČesko
odkaz od
60102$aAirport Karlovy Vary$cCzech Republic

60102$aLetiště Pardubice$cČesko
odkaz od
60102$aMezinárodní letiště Pardubice$cČesko
60102$aVeřejné mezinárodní letiště Pardubice$cČesko
60102$aPardubice International Aiport$cCzech Republic

Při zápisu těchto korporativních záhlaví cizí provenience respektujeme praxi LC (s výjimkou kvalifikátoru, který v autoritním záhlaví uvádíme v jazyce katalogizační agentury):
60102$aAeroport de Geneve-Cointrin$cŠvýcarsko
odkaz od
60102$aAeroport de Geneve-Cointrin$cSwitzerland
60101$a Cointrin (Switzerland) $bAeroport de Geneve-Cointrin
60101$a Geneve (Switzerland) $bAeroport de Geneve-Cointrin
60102$aAeroport intercontinental de Geneve-Cointrin$cSwitzerland
60102$a Intercontinental Airport of Geneva$cSwitzerland

Další příklady:
60102$aAeropuerto international de Cachipo
60102$aAéroport d´Orly
60102$aAéroport de Gaulle

Nádraží
60102$aPraha-Libeň$cželezniční stanice : Česko
60102$aOstrava-Mariánské hory$cželezniční stanice : Česko
60102$aPraha Masarykovo nádraží$cželezniční stanice : Česko
odkaz od
60102$a Masarykovo nádraží$cPraha, Česko

Při zápisu následujícího korporativního záhlaví uplatníme pravidlo 24.5C1.
60102$aOstrava hl. n.$cželezniční stanice : Česko

Součástí tohoto názvu je i zkratková podoba obecného označení typu korporace,
kterou je nutno považovat za neoddělitelnou součást názvu.
Obecné označení typu korporace můžeme (po dohodě) uvádět v plném znění.

Příklady korporativních záhlaví cizí provenience:
60101$aLondon$bSt. Pancras Station
60101$aLondon$bEuston Station

Komentář k diskusi a pozměněný návrh

Letiště
Uvádění obecného termínu letiště ve vstupním prvku jako součást záhlaví navrhujeme z těchto důvodů:
1. v českém prostředí jde o oficiální i konvenční název
2. formy záhlaví u jmen tohoto typu korporací se ve všech světových jazycích vzácně shodují, začínají tímto obecným označením.

Geografický kvalifikátor u tohoto typu korporativního záhlaví:
1. na rozdíl od stanoviska 3 se nedomníváme, že z příkladů v českých interpretacích jednoznačně vyplývá, že nelze používat jako kvalifikátor název státu, např.:
$aRepublikánská strana$cČesko
$aRepublikánská strana$cSlovensko
$aABC$cpolitická strana : Kuba
2. vzhledem k praxi uplatňované ve větších databázích (nejen LC),
považujeme za vhodné uvádět u tohoto typu korporativních záhlaví označujících mezinárodně méně známé korporace i geografický kvalifikátor, tj. název státního celku.

Nádraží
při zápisu tohoto typu korporativního záhlaví vycházíme z těchto pravidel:
Subject Cataloging Manual: Subject Headings, par. H 405
UNIMARC manuál: 601 jméno korporace nebo akce použité jako předmět
AACR2R 24.4B

U této kategorie korporativních záhlaví se vyskytují následující varianty názvů:
1. geografické jméno, např. Praha-Libeň
2. geografické jméno spojené s termínem všeobecné povahy v úplném znění, případně ve zkratkové podobě, např. Velké Karlovice zastávka, Praha hl.n.
3. vlastní název ve spojení geografickým názvem, např. Praha Masarykovo nádraží

Z diskuse vyplývá, že obecný kvalifikátor železniční nádraží je vhodnější a výstižnější.

Vzhledem k charakteru těchto korporativních záhlaví doporučujeme používat i kvalifikátor místa, tj. název správního celku stejně jako v případě zápisu letišť.

ad1:
60102$aPraha-Libeň$cželezniční nádraží : Česko

druhý indikátor má hodnotu 2 a ne hodnotu 1, protože nejde o korporativní záhlaví zapsané pod místem nebo pod jurisdikcí". Toto železniční nádraží nemá vlastní jméno, které bychom mohli uvést v podpoli $b, což je podmínkou pro zápis korporativních záhlaví zapsaných pod místem nebo pod jurisdikcí.
Jde tedy o záhlaví tvořené jménem, které nevyjadřuje, že jde o korporaci, a proto musí být připojeno obecné označení (AACR2R 24.4B), které se uvádí v podpoli $c.

ad 2:
60102$aVelké Karlovice zastávka$cželezniční nádraží : Česko

Je na našem rozhodnutí, budeme-li respektovat zkratku či úplný zápis
60102$aPraha hl.n.$cČesko
60102$aPraha hlavní nádraží$cČesko

ad 3: 60101$aPraha (Česko)$bMasarykovo nádraží

druhý indikátor má hodnotu 1, protože jde o zápis korporativního záhlaví pod jménem místa

Komentáře

a) letiště - korporativní záhlaví cizí provenience: proč není zvolena obecně užívaná česká forma místního jména, př. 1: 60102$aAéroport de Geneve-Cointrin$cŠvýcarsko; př. 2: 60101$aLondýn$bSt. Pancras Station b) nádraží - forma jména (2. indikátor): 60102$aPraha-Libeň$cželezniční stanice : Česko ale 60101$aPřerov$cželezniční stanice : Česko Je to tak správně?
18. 10. 2000 12:00
Za první připomínku děkuji, omylem jsem uvedla jednu z odkazových forem jako autoritní záhlavi.
Druhá připomínka si vyžádá detailnější analýzu. (Balíková)
18. 10. 2000 12:00
Překvapuje nás použití kvalifikátoru státu za názvy letišť, které mají v názvu sídlo letiště. Letiště Praha-Ruzyně (letiště : Česko). Z příkladů v českých interpretacích korporací jsme usoudili, že název státu se přidává do závorky za lokální jména míst. Jinak plati jen článek 2.2.2 Jména zemí, států ... pro korporace charakteru národního, provinciálního apod.( AACR 2R 24.4C2). Kolísání této zásady lze snad zaznamenat jen u praxe LC. Je možná škoda, že vzdušné "přístavy" jsou koncipovány jinak než železniční, resp. autobusové ap. Nádraží nezačínají ustanovením, že obecný termín je součástí záhlaví. Zásadní uvádění termínu "železniční stanice" v kvalifikátoru, byť samotný název obsahuje slovo nádraží, hl.n. apod., lze zřejmě vysvětlit snahou rozlišit železniční nádraží od jiných. Tedy Hradec Králové hl.n. (železniční stanice : Česko) na rozdíl od Hradec Králové (autobusová stanice : Česko). Nejsme si ovšem jisti, zda není významový rozdíl mezi autobusová stanice a autobusové nádraží. Pak bychom se spíše měli sjednotit na termínu "železniční nádraží". [omlouvám se, závěr textu mi "utíká" dopředu, prosím o úpravu]
18. 10. 2000 12:00
Termín "železniční nádraží" by byl vhodnější, protože zápis např. "Velké Karlovice zastávka (železniční stanice : Česko)" vypadá neprofesionálně. Poznámka ke 3. stanovisku: "autobusová stanice" se nepoužívá, říká se autobusové nádraží (významový rozdíl mezi tím není).
18. 10. 2000 12:00
Vidím určitý rozpor mezi 60101$aLondýn$b St. Pancras Station a 60102$aPraha Masarykova nádraží$cželezniční stanice : Česko spíše bych předpokládala analogicky 60101$aPraha (Česko)$bMasarykovo nádraží
30. 10. 2000 12:00
Železniční nádraží, ad 2)60102$aPraha hlavní nádraží$cČesko nebo 60102$aPraha hl.n.$cČesko. Jsme pro úplný zápis.
14. 03. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena