Dotaz #52

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 07. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak zapsat v UNIMARCu poznámku k obsahu (pole 327) v případě, že hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahující se k několika, ale nikoli ke všem názvům.

Příklad titulní stránky:

ČTYŘI ČESKÉ HRY
*
Lucerna
Vojnarka

Alois Jirásek

*

Naši furianti
Paní mincmistrová

Ladislav StroupežnickýNávrh řešení:
V AACR2R ani v UNIMARC manuálu není tento problém řešen. Od příkladů, které se mi podařilo najít, jsem odvodila následující tři řešení

a) AACR2R/UNIMARC : české interpretace. Část II. (oranžové) s. 17 příklad 8

327 1# $aLucerna$aVojnarka / Alois Jirásek $aNaši furianti$aPaní mincmistrová / Ladislav Stroupežnický
- toto asi není vhodné řešení - jak by se odlišila anonymní díla

b) Margaret F. Maxwell. Příručka k AACR2 ... Příklad 5-5
327 1# $aLucerna / Alois Jirásek $aVojnarka / Alois Jirásek $aNaši furianti / Ladislav Stroupežnický$aPaní mincmistrová / Ladislav Stroupežnický
tj. údaj o odpovědnosti by se zopakoval

c) Wilma Minty. AACR2R a UNIMARC : příručka pro ... Příklad 13
327 1# $aLucerna ; a, Vojnarka / Alois Jirásek $aNaši furianti ; a, Paní mincmistrová / Ladislav Stroupežnický
jen nevím, proč jsou v původním příkladu spojena díla "and" myslím, že spojka je nadbytečná

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pokud hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl, přičemž jednotlivá díla mají údaje o odpovědnosti vztahující se k několika, ale nikoli ke všem názvům, doporučuje se dále uvedený (viz příklad)způsob zápisu poznámky k obsahu (pole 327). Pro zápis v souvisejících polích (pole 423) viz materiál "AACR2R/UNIMARC : české interpretace. Část II" (oranžová verze)
V ramci podpole $a v poznámce k obsahu se název/názvy a údaje o odpovědnosti oddělují stejnou interpunkcí, jaká se používá v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti:

Na tit. s. uvedeno:

Čtyři české hry

Lucerna

Vojnarka

Alois Jirásek

*

Naši furianti

Paní mincmistrová

Ladislav Stroupežnický

Způsob zápisu:
327 1# $aLucerna ; Vojnarka / Alois Jirásek
$aNaši furianti ; Paní mincmistrová / Ladislav Stroupežnický

Pokud hlavní pramen popisu obsahuje jak společný název, tak i názvy jednotlivých děl, přičemž jednotlivá díla mají stejné údaje odpovědnosti, názvy jednotlivých děl se zapisují v poznámce k obsahu v opakovaných podpolích $a.

Na tit.s. uvedeno:
Karel Čapek
Hry
*
Bílá nemoc
Loupežník
Matka

Způsob zápisu:
327 1# $aBílá nemoc$aLoupežník$aMatka

Návrh řešení

<

Komentáře

Zápis poznámky by měl interpunkcí odpovídat zápisu pole 200, čemuž zhruba vyhovují všechny případy. Pokud někdo generuje poznámku o obsahu z pole 423, nevyhne se asi duplikováni jmen autorů, pokud popisuje podle typu a) v návrhu, musí řadit anonymní díla až na konec. Všechny typy zápisu jsou v zásadě v pořádku a lze je používat podle možností knihoven, nemuseli bychom je asi formalizovat - v poznámkach se formalizuje jen omezeně (návěští, dizertace, a pod.). Možná, že je zde ale důvod k formalizaci, který mi není zřejmý?
18. 07. 2000 12:00
Odpovídající pravidlům se mi jeví řešení c), ale bez přidané spojky "a", protože ta v prameni popisu není. Zápis v poznámce má odpovídat zápisu v poli 200 včetně interpunkce.
28. 07. 2000 12:00
V rámci poznámky k obsahu by název/názvy a
údaje o odpovědnosti měly být oděleny stejnou
interpunkcí, jaká se používá v oblasti údajů
o názvu a odpovědnosti, tj. správný zápis do
podpolí v poli 327 by měl být následující:

327 1# $aLucerna ; Vojnarka / Alois Jirásek
$aNaši furianti ; Paní mincmistrová / Ladislav
Stroupežnický

Zápis v "oranžových" interpretacích, část II
(str. 17, př. 8) spíš simuluje zápis údajů
v poli 200, než předepsanou interpunkci pro
oblast údajů o názvu a odpovědnosti.

27. 10. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena