Dotaz #75

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 09. 10. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. října 2000

Charakteristika problému

Chronologické zpřesnění. Které formě dávat přednost v případech, kdy jde o časový údaj, který lze zapsat: a) jako rozmezí let např.: r. 1990-2000 r. 1900-1950 b) jako dílčí úsek např.: stol. 20., léta 90. stol. 20., pol. 1.

Rozhodnutí o řešení

Při zápisu chronologických údajů v podpoli $z dáváme přednost numerickému zápisu rozmezí let.
V lednu 2005 došlo ke změně v zápisu chronologických údajů: byl zrušen údaj "r" a odstraněna inverze. Důvodem bylo sjednocení zápisu chronologických údajů v BIB i AUT bázích.
Příklady:
9.-7. stol. př. Kr.
9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.
poč.-906
poč.-1918
poč.-10. stol.
1948
1948-1968
1901-1950
1991-2000
13. stol.
10.-13. stol.

Návrh řešení

Při zápisu chronologického zpřesnění dáváme přednost zápisu rozmezí let, např.
r. 1921-1930.
Sjednotíme tak a zjednodušíme zápis těchto údajů,
odstraníme časté chyby při jejich ukládání (nedodržení předepsaných mezer).

Příklady:
poč. - r. 1918
poč. - stol. 10.
r. 1948
r. 1948-1968
r. 1901-1950
r. 1991-2000
stol. 13.
stol. 10.-13.

Komentáře

Máme k dispozici materiál NK ČR: Formalizace chronologických údajů v předmětových heslech. Domnívali jsme se, že tento materiál je příkladem nejen pro Národní knihovnu, ale i pro členy pracovní skupiny pro věcné zpracování. V materiálu byl (myslim si, že zcela ku prospěchu věci) redukován počet variant přípustných zápisů rozmezí dat. Nicméně bylo možno používat: stol. 20., pol. 1. , stol. 20., pol. 2. Přimlouváme se i za tuto možnost, protože přesné rozpětí let je někdy prostě nemožné zjistit a vymýšlet si stereotypně 1901-1950 se zdá poněkud nekorektní. Ve vzpomínaném materiálu se na poloviny století přepisovala i rozmezí "léta". Tedy léta 60.-80. na pol. 2. Mohlo by tedy být uvedeno, ze i takové údaje se prostě vyjadřují jako rok 1961-1990, pokud nelzeakcept ovat poloviny století.
18. 10. 2000 12:00
Souhlasim se stanoviskem odp. prac. Do příkladů bych pro jistotu zařadila i "r. 1991-2000" a "r. 1901-1950", aby odpověd na původni dotaz byla jednoznačná.
30. 10. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena