Dotaz #43

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 25. 04. 2000
MARC 21 041
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak se popisuje vicejazycny slovnik, co se tyce indikatoru a vyberu podpoli? Je povazovan za original nebo za preklad? Napr. Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English Environmental Dictionary. Vypadalo by pak pole 101 takto? 101 0# $aeng$acze

Návrh řešení:
Části vícejazyčného slovníku považujeme za původní. Při zápisu typického vícejazyčného slovníku se použije indikátor 0, a do opakovaných výskytů podpole $a se uvedou jednotlivé kódy jazyků slovníku.
Pořadí kódů by mělo odrážet významnost jednotlivých jazyků. Pokud není možné ji určit, kódy jazyků se ukládají v abecedním pořadí.

Např. pro Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English Environmental Dictionary bude zápis v poli 101 vypadat takto:
101 0# $acze$aeng

Pro zápis souběžného názvu v anglickém jazyce viz UNIMARC pole 510
510 1# $aEnglish-Czech and Czech-English Environmental Dictionary$zeng

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Části vícejazyčného slovníku považujeme za původní.

UNIMARC
Při zápisu vícejazyčného slovníku se použije první indikátor 0, a do opakovaných výskytů podpole $a se uvedou jednotlivé kódy jazyků slovníku.
Pořadí kódů by mělo odrážet významnost jednotlivých jazyků. Pokud není možné ji určit, kódy jazyků se ukládají v abecedním pořadí.

Např. pro Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí = English-Czech and Czech-English environmental dictionary bude zápis v poli 101 vypadat takto:
101 0# $acze$aeng

Pro zápis souběžného názvu v anglickém jazyce viz UNIMARC pole 510:
510 1# $aEnglish-Czech and Czech-English environmental dictionary$zeng

MARC 21
041 0# $acze$aeng

Pro zápis souběžného názvu v anglickém jazyce viz MARC 21/pole 246:
246 31 $aEnglish-Czech and Czech-English environmental dictionary

Komentáře

Souhlasíme, děláme to stejně jako v Návrhu řešení.
02. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena