Dotaz #81

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 11. 2000
MARC 21 130, 240, 710, 730, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak postupovat při tvorbě unifikovaných názvů u novelizací? Název dokumentu: Novela zákona o cestovních náhradách. (Novelou zákona č. 125/1998 Sb. o cestovních náhradách se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znéní zákona č. 44/1994 Sb.) Oficiální názvy novel znějí: Zákon č. 125/1998 Sb. Parlamentu České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. Zákon č. 44/1994 Sb. Parlamentu České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Obsahem unifikovaného názvu bude oficiální název novely bez čísel zákonů nebo zákon, kterého se změna týká?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Unifikovaný název u novelizací zákonů se vytváří stejným způsobem jako unifikované názvy pro zákony - viz schválený materiál Unifikované názvy. Zápis čísla zákona v rámci unifikovaného názvu pro jednotlivý právní předpis viz 25.15A2.

V dalším odstavci změna rozhodnutí! Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih na zasedání 15.4.2004 schválila změnu zápisu doplňku (tj. rok vyhlášení/přijetí zákona, jeho aktualizace, změny, novely) v poli pro unifikovaný název.
!V poli pro unifikovaný název je nutno rozlišovat rok vydání od roku vyhlášení/přijetí právního předpisu!.
Dosavadní zápis ve formátu UNIMARC se mění takto:
Rok vyhlášení/přijetí zákona a následující novelizace se zapisují v podpoli $n, rok vydání publikace v podpoli $k.

Ve formátu MARC 21 se rok vyhlášení/přijetí zákona a následné aktualizace zapisují jako součást podpole pro unifikovaný název v kulatých závorkách.

Ve formátu UNIMARC
200 1# $aNovela zákona o cestovních náhradách
500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, novela 1998

nebo

500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, změna 2000

500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, aktualizace 1999

500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, doplněk 1998
apod.

Volitelně, v případě, že číslo zákona není součástí hlavního názvu dokumentu, lze uvést též název zákona, včetně jeho čísla, v poli 540.

200 1# $aNovela zákona o cestovních náhradách
500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, novela 1998
540 1 $aZákon č. 125/1998 Sb., o cestovních náhradách

Ve formátu MARC 21
240 10 $aZákon o cestovních náhradách (1992, novela 1998)
245 10 $aNovela zákona o cestovních náhradách
nebo

240 10 $aZákon o cestovních náhradách (1992, změna 2000)

240 10 $aZákon o cestovních náhradách (1992, aktualizace 1999)

240 10 $aZákon o cestovních náhradách (1992, doplněk 1998)
apod.

Volitelně, v případě, že číslo zákona není součástí hlavního názvu dokumentu, lze uvést též název zákona, včetně jeho čísla, v poli 246 pro variantní názvy hlavní názvu díla nebo v poli 740 pro variantní názvy dalších děl následujících za hlavním názvem.

245 10 $aNovela zákona o cestovních náhradách
240 10 $aZákon o cestovních náhradách (1992, novela 1998)
246 3# $aZákon č. 125/1998 Sb., o cestovních náhradách

240 10 $aCelní zákon (1993, novela 1992)

710 12 $aČesko.$tTrestní řád (1961, novela 2002)

787 18 $aČesko.$sStavební zákon (1976, novela 2002)

Návrh řešení

Unifikovaný název u novelizací zákonů se vytváří stejným způsobem jako unifikované názvy pro zákony.

Příklad:
200 1# $aNovela zákona o cestovních náhradách
500 10 $aZákon o cestovních náhradách$n1992, novela 1994

Se zřetelem na podstatu "unifikovaného názvu" (tj. soustředění všech vydání atd. jednoho díla na jednom místě v katalogu ... ), je obsahem unifikovaného názvu zákon, kterého se změna týká, jeho novelizace se vyjádří v podpoli $k, tj. v podpoli pro datum vydání zákona.

Komentáře

Souhlasím se 2. návrhem řešení a se stanoviskem NK - vytvořit unifikovaný název pod původním zákonem, aby se propojily záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, novelizace). Podle pravidla 25.15A2c (Schválený materiál o unifikovaných názvech) se ale číslo zákona z oficiálního názvu vynechává. 50010$aZákon o cestovních náhradách$k1998 (novelou je zákon č. 125/1998)70001$aČesko
23. 11. 2000 12:00
Naprosto souhlasíme se stanoviskem č. 1. Jen bychom chtěli zdůraznit to, co je zde jen naznačeno. Tím, že má být vypouštěno číslo zákona lomeno rokem, nedojde vlastně k žádoucímu efektu. Uživatel katalogu uvidí zákony se stejným názvem, ale jiným rokem vydání. Nejsme přesvědčeni, že pochopí, že jde o jden zákon v různých aktualizacích (podobách). Zápis ve stanovisku odp. prac., kde je číslo ponecháno je evidentně srozumitelnější. Dovolím si podtknout, že obdobný návrh, tedy původní název s původním číslem a jen upozornění, že jde o novelu jsme navrhovali v prvním kole debaty o unifikovaných názvech i z hlediska věcné katalogizace, která má v tomto ohledu stejný zájem, ale může si vypomoci podheslem - novely. Tedy vyjde-li zákon i novela v jednom roce, rozliší jen věcné zpracování. Samotný tvar unifikovaného názvu nevypoví nic. Za odkaz na věcné zpracování se omlouváme.
24. 11. 2000 12:00
Pravdou je, že vypuštěním čísla zákona z unifikovaného názvu, může být pro uživatele matoucí. Na druhou stranu se ale nepropojí záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách - jestliže bude jednou uvedeno v 50010$aZákon o cestovních náhradách a podruhé 50010$aZákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Rok vydání novely by bylo možné uložit do pole 500q. 50010$aZákon o cestovních náhradách$k1992$q1998. Samostatně katalogizovaná novela zákona připojená ke smlouvě se řeší pravidlem 25.16B3. 50010$aSmlouva o Evropské unii$k1992$lProtokoly, atd.$q1998, 2. října
30. 11. 2000 12:00
Připomínka ke stanovisku č. 2: v předmětových heslech Národní knihovny (PHNK) se novelizace nezohledňují. Př.: ISBN 80-7273-010-X . 2001 $aDPH s komentářem $epo novele platné od 1. dubna 2000 ; 488 0$150010$aZákon o dani z přidané hodnoty$n(1992)$171001$aČesko ; 6060 $adaň z přidané hodnoty $xprávní předpisy $yČesko
30. 11. 2000 12:00
Přikláněla bych se k řešení navrženém ve stanovisku č. 3 tj. 500 10 $aZákon o cestovních náhradách$k1992$q1998 Dovolim v teto souvislosti upozornit na PŘ. 9 u pole 500 v UNIMARC manualu 500 10 $aTreaties,etc.$nPoland,$n1948 Mar. 2.$lProtocols, etc.,$n1951 Mar. 6
21. 12. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena