Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
714 Dobrý den, při zapisování knihy do fond jsme převzali záznam ze SK NK, ale dostáváme hlášení: 008 - Pole kódových údajů Chyba při ukládání Pole 008 musí mít délku 40 znaků. Různá hodnota v podpoli 264... 008 XXX Schváleno
713 Časopis přestal uvádět údaj o ročníku. Má se i nadále zapisovat ročník v analytickém záznamu v poli 773 v hranatých závorkách nebo se nemá vůbec zaznamenávat? Návrh řešení: Ročník sice není v č... 773 ANL Schváleno
712 Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při katalogizaci, jestliže přebírám ze Souborného katalogu Čr záznam, který je AACR2. Je nutné tento záznam opravit podle RDA? Při naší první sklizni (6.10.201... XXX Schváleno
711 Jak vytvářet/nevytvářet souborné záznamy, vyjde-li v jednom roce vícesvazková publikace (většinou prodejná jen jako celek), kde všechny svazky nemají stejné pořadí vydání, protože některé svazky vznik... 250, 500 XXX Schváleno
710 Dobrý den. Jak se přednostně mají zpracovávat periodika (s ISSN), která mají monotematická (monografická čísla) s v vlastním ISBN? Návrh řešení: Nabízí se zřejmě hlavně dvojí možné řešení: a) c... SRL Přijato
709 Je publikace se stejným ISBN, ale jiným rokem vydání na titulní straně považované za dotisk nebo za jiné vydání? Dostala se nám do fondu publikace Rozhovory s Janem Werichem z nakladatelství HaK, kter... 008, 020, 264 XXX Schváleno
708 Pole 336, 337 a 338 pro dokumenty s přílohami. Typický případ, učebnice s audio CD uvedeným jako doprovodný materiál (300 $e). Týkají se výše zmíněná pole pouze "hlavního dokumentu", nebo se doprovodn... 336, 337, 338 MON Schváleno
707 Pole 041 (kódy jazyků) a resumé apod. Jaký typ resumé apod. se zapisuje do 041 $b (a vyplňují se příslušné poznámky)? Myslí se tím resumé celého dokumentu, nebo se kód vyplňuje, i když mají resumé pou... 041, 546 XXX Schváleno
706 Číslo svazku v názvu, nebo v $n. Dotaz navazuje na podobný předchozí, dotaz č. 417. Kdy považujeme číslo svazku za "nedílnou součást názvu"(vyjma případů učebnic a skript)? Viz příklady ze souborného ... 245 $n, 505 XXX Schváleno
705 1) Dohledává se editor, pokud není žádný přímý autor? 2) Uvádí se editor, pokud je přímý autor, editor není uveden na prameni popisu spolu s přímým autorem, avšak zároveň má významný podíl na díle? ... 245, 700 XXX Schváleno
704 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 787 XXX Schváleno
703 Paperback edition. Občas autoři zahraniční literatury označují výtisk jako paperback edition. Máme ho vnímat jako dotisk, nebo jako nové vydání? Teoreticky totiž není jasné, zda došlo k nějakým změnám... 250 XXX Schváleno
702 Nakladatel převzatý jiným, jak jej uvádět? Typický příklad: Na titulní straně uvedeno: CRC Press, Taylor & Francis Group a navíc i Chapman & Hall Book. Které pravidlo má přednost: piš, co vidíš, nebo ... 264 XXX Schváleno
701 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na změnu jména). XXX Schváleno
700 Nakladatelství Philipp Reclam. Jak správně uvádět nakladatelství Philipp Reclam v době rozdělení Německa (a nakladatelství) na západní a východní? S místem v názvu, nebo bez? Philipp Reclam, nebo Phil... 264 XXX Schváleno
699 Jaké jsou základní a preferované prameny popisu pro seriály a integrační zdroje dle RDA? SRL Přijato
698 Psaní velkých písmen v anglických názvech. Pravidla RDA pro pole 245 uvádí: 1)"Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení - včetně chyb a překlepů." a zároveň 2) "Psaní velkých písmen... 245 XXX Schváleno
697 Jak postupovat v případě, že má přímý autor zároveň vedlejší odpovědnost, která je ale v dané publikaci uvedena jinde než na prameni popisu, ze kterého přebíráme informaci o hlavní odpovědnosti? Příkl... 100, 245, 700 XXX Schváleno
696 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 695) XXX Schváleno
695 Kam a jak (pole, podpole, indikátory) se zapisují souběžné názvové údaje, pokud se nevyskytují v hlavním prameni popisu(např. jsou uvedeny pouze na rubu titulní stránky, v tiráži, na obálce). Lze je z... 245 XXX Schváleno
694 Dobrý den, potřebujeme ujasnit, jestli a jak v souborném záznamu u vícesvazkových publikací a pokračujících zdrojů vyplňovat následující pole: 008 pozice 18-21 a 31 (ilustrace, rejstřík) 300 $b další ... 008, 041, 300, 500, ... XXX Schváleno
693 Opakovaně jsme se v knize setkali se soupisem/seznamem, který je nadepsán jako „rejstřík". Neodkazuje však na žádné konkrétní místo v publikaci. Měl by se v takovémto případě uvést v poli 008 a násled... 008, 500, 504 XXX Schváleno
692 Jak zapsat do údajů o číslování (MARC21 pole 362)údaje v případě, že vydávání periodika je ukončeno, máme v ruce jen poslední číslo, 1. číslo zjistíme. Materiál Zápis údajů o číslování u pokračujících... SRL Přijato
691 Platí již změna o zápisu interpretů do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti u zvukových záznamů avizovaná na jednání PS pro speciální dokumenty dne 20.11.2017? ZVZ Přijato
690 Jak přistupovat k mapě, která má v tiráži uvedeno, že se jedná o 2. aktualizovaný dotisk (2017) a zároveň obsahuje stejné ISBN jako vydání z roku 2007? Jedná se o dotisk nebo o nové chybně označené vy... KAR Přijato
689 Jak postupovat při zápisu další názvové informace (podnázvu) u seriálů a integračních zdrojů. Podle AACR2R (pravidlo 12.1E1) se další názvová informace zapisovala pouze pokud byla považována za důleži... SRL Přijato
688 Platí i při popisu seriálů a integračních zdrojů národní interpretace pro zápis údajů o odpovědnosti? Návrh řešení: Při popisu integračních zdrojů by asi platit mohla, při popisu seriálů je tře... SRL Přijato
687 Jak postupovat v případě, kdy se nám údaje o odpovědnosti do podpole 245_c nevejdou? Podle pravidel RDA máme zapsat všechny autory a překladatele do zmiňovaného podpole. Zpracováváme katalog, který má... 245 XXX Schváleno
686 Záhlaví unifikovaného názvu Dobrý den, chci vytvořit unifikovaný název ke knize The bazaar of bad dreams (v originále) od Stephena Kinga. V databázi autorit NK jsem našla pouze unifikovaný název české... 130, 240 XXX Schváleno
685 Časová dotace na uložení knihy do elektronického katalogu. Návrh řešení: Dobrý den, existuje nějaké odborné měřítko, za jakou dobu se podle katalogizačních pravidel uloží kniha do katalogu ve v... XXX Schváleno
684 Jak přistupovat ke zpracování dvojjazyčných adaptací v analytickém záhlaví v poli 700? V souborném katalogu jsou nyní dva způsoby zpracování. PŘ.: 24510 |a Velký Gatsby = |b The great Gatsby / |c Fra... 700 XXX Schváleno
683 U anonymního díla je v knize uveden název originálu, který ale není dohledatelný v žádné zahraniční knihovně ani v žádných jiných zdrojích. Bude v tomto případě vytvořen unifikovaný název do pole 130?... 130, 240, 765 XXX Schváleno
682 Proč je u autorů publikujících pod svým jménem i pod pseudonymem (více pseudonymy) někdy použit v bibliografickém záznamu v poli 100 pseudonym a někdy skutečné jméno, přestože kniha byla publikována p... 100, 245, 700 XXX Schváleno
681 Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je diakritika mezi podpoli a, c v poli 024. Také dvojtečka jako u knih? Děkuji ZVZ Přijato
680 Z dotazu č. 677 z rozhodnutí o řešení není zcela jasné, v jakém případě se používá termín "rukopis" (platí jen pro dokument psaný vlastní rukou např. dopis)? V MARCU 21 s.340-2 je uveden příklad: 340 ... LDR, 264, 340 MON Schváleno
679 Dobrý den. Při zpracování souboru Poselství papeže Jana Pavla II, vydávaných většinou Českou biskupskou konferencí, vyvstal problém, jaké záhlaví pro autora zvolit, zda pole 100 nebo 110. Vydává je pa... 100, 110, 700, 710 XXX Schváleno
678 Na titulní straně knihy je uveden pouze sestavovatel - dle pravidel už přímé autory nedohledáváme a tento by měl přijít do pole 700. Sestavovatel je však dle rubu titulní strany zároveň jedním z autor... 100, 245, 700 MON Schváleno
677 Jakým způsobem se v záznamu zapisuje informace, že se jedná o rukopis? (Které pole je zde náhradou za dřívější zápis v poli 245 v podpoli $h?) Myšleno nikoli jako starý rukopis, ale jako zdroj nepubl... 245, 264, 340 XXX Schváleno
676 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
675 Dílo bylo pravděpodobně napsáno např. v češtině, ale tento "originál" nebyl publikován. Poté bylo toto dílo přeloženo např. do angličtiny a vydáno. Je toto vydané dílo překladem (tj. hodnota prvního i... 041 XXX Schváleno
674 Dobrý den, na TL sb. Das Erwachen der Völker, Berlin, Patria, 1901? je mimo editora a spoluprac. uvedeno 44 příjmení ilustrátorů (Adam - Alvarez-Dumont - Andreas- Arnault -...). Podle RDA se zapisují ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
673 Je podle RDA autorský kolektiv totéž co přímí autoři? Máme publikaci, kde na titulní straně není uveden žádný autor, nicméně na rubu titulní strany jsou uvedeni dva sestavovatelé a pod nimi autorský k... 100, 245, 700 XXX Schváleno
672 Literární časopis často uveřejňuje ukázky z básnické tvorby různých autorů. Názvem těchto ukázek je pouze jméno básníka, vše vypadá tedy následovně: Poezie (=rubrika), Zuzana Nová (=název článku), pot... ANL Schváleno
671 Platí vždy, že pokud mám knihy s názvem části, vytváříme unifikovaný název pod názvem části? Např. v knize: Dějiny Anglie. Základy - 24010 $aFoundation. $lČesky Dějiny Anglie. Tudorovci - 24010 Tudors... XXX Schváleno
670 Dobrý den, mohou se podle nových katalogizačních pravidel používat pole 508 a 957 pro autory, kteří nejsou uvedeni na titulní stránce, ale přesto by bylo potřeba, aby byli pro čtenáře vyhledatelní (vě... 100, 245, 700, 975 XXX Schváleno
669 Jaký kód země pro Činu máme používat "cc" nebo "ch"? 008, 044 XXX Schváleno
668 Dobrý den, v dodatku z roku 2013 MARC21 Bibliografický formát, který NKP vydala 2014, jsem našla, že v poli 020 $a$q$c nejsou použity závorky ani dvojtečka, takže by záznam dle dodatku měl vypadat tak... XXX Schváleno
667 Jaký text uvádět do 856y, když je na webu volně dostupná kompletní monografie (např. v PDF) - Plný text nebo Digitální verze? 856 XXX Schváleno
666 "Matematické" a "statistické" obory ve schématu konspektu resp. czenasu. Není mi jasné, proč jsou některé z nich pod příslušným oborem a jiné pod statistikou či matematikou. - Př.: matematická fyzika-... VEC Přijato
665 Předtištěná katalogizace v knize. Jak moc je závazná? Co když obsahuje chyby? VEC Schváleno