Vytvořit nový dotaz

Databáze je určena katalogizátorům z knihoven v ČR jako doplněk ke katalogizačním pravidlům, nejedná se o korespondenci ani diskusní skupinu, proto vás prosíme:

  • vkládejte dotazy, které se zabývají novým, dosud neřešeným problémem (nejdříve tedy hledáme informace v příručce, manuálu MARC 21, ostatních dotazech od čísla 597 a v dalších instrukcích a metodických materiálech dostupných na stránkách Národní knihovny)
  • není zapotřebí začínat pozdravem nebo zdvořilostní frází, již začátek věty by měl uvést do problematiky
  • dotaz obsahuje stručný popis problému, je možné doplnit i názor tazatele na možné řešení
  • povinně se uvádějí údaje označené hvězdičkou *
Údaje o odesílateli (nejsou zveřejňovány) - vyplňujte prosím s diakritikou