Dotaz #76

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 17. 10. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Zápis národních parků, přírodních, biosférických rezervací, chráněných krajinných oblastí

Rozhodnutí o řešení

Autoritní záhlaví jsou stanovena zde

Návrh řešení

Tyto entity se nyní považují za geografické názvy specifického typu a zapisují se v poli 607 (Subject Cataloging Manual: Subject Headings par. H 405). Nepovažují se tedy za korporativní záhlaví.
Jméno místa tvoří neoddělitelnou součást názvu, která se zapisuje v podpoli $a včetně kvalifikátoru, tj. názvu státu (vyššího správního celku)
607$aBiosférická rezervace Pálava (Česko)
607$aChráněná krajinná oblast Pálava (Česko)
607$aPřírodní rezervace Polom (Česko)
607$aNationalpark Bayerischer Wald (Německo)
607$aKrkonošský národní park (Česko)

Z praxe vyplývá, že je třeba rozlišovat jednotlivé typy těchto krajinných útvarů: liší se rozlohou, rokem vzniku a jsou spravovány různými orgány, např.
607$aNárodní park Šumava (Česko) -- Správa Národního parku Šumava
607$aChráněná krajinná oblast Šumava (Česko) -- Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava
Správní orgán považujeme za samostatnou korporaci, např.:
60102$Správa Krkonošského národního parku$cVrchlabí, Česko

Komentáře

Pouze malá technická připomínka: neměl by se do rubriky UNIMARC doplnit odkaz na pole 607
11. 12. 2000 12:00
Doporučujeme, aby názvy menších přírodních celků byly doplněny konkrétním místem, obdobně jako v případě naučných stezek (viz schválený dotaz č. 50). Například: 607$aPřírodní rezervace Čertova skála (Křivoklát-oblast, Česko); 607$aNárodní přírodní rezervace Voděradské bučiny (Kolín-oblast, Česko) U větších přírodních celků pak ponechat: 607$aKrkonošský národní park (Česko) apod.
15. 03. 2001 12:00
Souhlasím se stanoviskem č. 2
26. 03. 2001 12:00
Dovoluji si upozornit, že Národní park Šumava a Chráněnou krajinnou oblast Šumava spravuje společná Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jedná s o výjimku, jiná území nejsou takto zdvojena.
28. 06. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena