Dotaz #67

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 08. 2000
MARC 21 008, 041
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak vyplňovat UNIMARC pole 101 (jazyk popisné jednotky) u bibliografií, které obsahují záznamy v různých jazycích a úvodní text je např. pouze v češtině.

Návrh řešení:
Na jednání Pracovní skupiny pro zpracování elektronických zdrojů, konané dne 11.10.1999 bylo rozhodnuto, že "Jazyk dokumentu pro katalogizační záznamy elektronických zdrojů obsahujících dokumenty typu databází (mnohojazyčných): u všech druhů dokumentů se v kódovaném údaji v poli 101 zapisuje jazyk(y) publikace bez ohledu na jazyk záznamů, které jsou obsahem databáze.

U elektronických dokumentů se jedná o jazyk úvodu, menu, návěští, pomocných obrazovek apod. U vícejazyčných mutací se zapisují jazyky jednotlivých mutací." Použití kódu "mul" viz schválený dotaz č. 35. Navrhuji tento závěr rozšířit i na ostatní druhy dokumentů.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Při zápisu kódů jazyků do pole 101 se zapisuje do podpole $a jazyk katalogizace, do podpole $i jazyk doprovodného materiálu (vč. dalšího komunikačního jazyku).
Pro zápis kódu "mul" v poli 101 viz dotaz č. 35; uvedené řešení platí pro všechny druhy dokumentů.

Návrh řešení

UNIMARC přesně nespecifikuje použití pole 101 při popisu bibliografií.
Typ bibliografie specifikovaný v dotazu může zahrnovat:

1) Bibliografii/katalog/databázi, obsahující záznamy různojazyčných dokumentů, jazyk katalogizace je jeden.
2) Bibliografii atd., obsahující záznamy katalogizované v různých jazycích.

Ad 1)
U tištěných dokumentů je asi častější první případ, jazyk katalogizace je často důležitý pro využití dokumentu (název a úvodní text bibliografie může být v japonštině a angličtině, záznamy však jen v japonštině - Japonská národní bibliografie). Při jednáních o tištěných monografiích tohoto typu se kladl důraz na jazyk katalogizace, nezohledňovaly se jazyky popisovaných dokumentů.
Návrh: 101 0 $ajpn$ieng
V případě elektronických zdrojů je situace trochu jiná, změnou jazyku komunikace můžeme např. měnit návěští polí či návěští poznámek, záznamy jsou srozumitelnější a jazyk katalogizace není tak důležitý. Přesto zůstává vždy patrný např. ze způsobu transliterace, doplňků v záhlavích atd.

Doporučuje se tedy obdobný zápis jako u tištěných dokumentů - v podpoli $a se uvádí jazyk katalogizace, v podpoli $i jazyk komunikačního jazyka

Ad 2)
S případem databází s více jazyky katalogizace se podpole $a opakuje, v případě velkých databází typu OCLC lze použít $a mul.

V obou případech je vhodné vysvětlit jazykovou stránku dokumentu v poznámce.

Závěr
Při zápisu kódů jazyků do pole 101 navrhujeme zapisovat do podpole $a jazyk katalogizace, do podpole $i jazyk doprovodného materiálu (vč. dalšího komunikačního jazyku). Dotaz 35 má kód XXX, platí tedy pro všechny typy dokumentů.

Komentáře

Otázka kódovaného označení jazyka dokumentu se na schůzce PS pro elektronické zdroje řešila před rokem v souvislosti s počtem výskytů ve 101$a (tento problém byl předán k řešení v PS pro jmenný popis). Souhlasím se stanoviskem odp. prac. - viz Závěr, tedy jednotné pravidlo pro všechny druhy dokumentů.
L. Celbová
05. 09. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena