Dotaz #45

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 16. 06. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Pro nestandardní doplňky k personálním jménům (nad rámec AACR2) se v 70X používá podpole $s. Je možné toto podpole využívat i pro 600?

Návrh řešení:
Poli 200 Unimarc/Autority odpovídají pole 700, 701, 702 a 600. Vzhledem k tomu, že použití podpole $s je přípustné v poli 200 formátu Unimarc/Autority, mělo by být i v poli 600.

Rozhodnutí o řešení

Při posuzování o vhodnosti používání nestandardního nástroje pro zápis nestandardních doplňků v poli 600 vycházíme ze stanoviska formulovaném v textu Závazný výklad obsahu podpole pro zápis doplňků k personálním jménům (podpole $c, s)" (je vystaven na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_pers.htm V období, kdy NK ČR pracovala v nestandardním prostředí (ALEPH300 neměl samostatnou bázi autorit), pomáhala si při rozlišování autorů (zejména při integraci záznamů z retrokonverze) pomocným podpolem s. Tento náš handicap" skončil s přechodem na ALEPH500 právě v těchto dnech. Do budoucna nebudou personální autoritní záznamy (v případě neznalosti životních dat) v Národní knihovně vznikat s tímto podpolem s. Standardním je takový postup, kdy ve sběrném" hesle (záhlaví) autoritní báze - např. Novák, František - několikanásobný výskyt pole 810 (citace názvu díla, ze kterého bylo jméno autora převzato) dá na vědomí uživateli (katalogizátorům, stejně jako čtenářům), že existuje více osob téhož jména publikujících ve více různých oborech a zároveň i to, že k jednotlivým autorům nemáme dostatek standardních údajů - životních dat -, kterými bychom je jednoznačně identifikovali (rozlišili). Najdete-li v současné době v autoritní bázi záhlaví s výskytem podpole s, pokuste se nejdříve dohledat ve vám přístupných zdrojích životní data. Bude-li pátrání negativní, použijte příslušné jméno ve věcném zpracování zásadně b e z podpole s!
Pro rozlišení dvou a více autorů téhož jména je možné ve věcném zpracování použít standardních prostředků (viz dále stanovisko M.Balíkové, vedoucí odd. věcného zpracování NK ČR) Řešení ve věcném zpracování dokumentů: dvě totožná personální jména je možné ve věcných údajích rozlišit chronologickými údaji - součást autoritní formy připojením zobecňujícího hesla/deskriptoru, ve kterém uvedeme kategorii osob obor působnosti notačním znakem MDT

Za dvě nerozlišitelná personální jména z hlediska věcného zpracování je nutné považovat jména osob, jejichž chronologické údaje jsou totožné, které jsou činné v jednom oboru a které jsou předmětem dokumentu. V tomto případě nám ale profesní charakteristika nepomůže, protože i ona je totožná. Dále pak za totožná personální jména se považují jména osob, která neobsahují chronologické údaje, protože jsou (prozatím) nezjistitelné, a nositelé těchto jmen jsou předmětem dokumentu. Nemožnost dohledání chronologických údajů ve věcném zpracování bývá zveličována. Ve většině případů dokument, jehož předmětem je daná osobnost, obsahuje i jiné chronologické údaje, ze kterých se dají chronologická data-součást autoritní podoby odvodit a následně v příručkových pramenech ověřit. Za příručkové prameny se považují knihy a články napsané o příslušné osobě. Podrobná charakteristika osobnosti se uvádí v rámci jmenného autoritního záznamu v poli 907 jako poznámka. Uvádění profesní charakteristiky - rozlišujícího atributu při zápisu personálního jména ve věcných údajích je sporné a problematické. V každém případě (plní-li úlohu rozlišujícího prvku či prvku přinášející faktografický údaj, což se nedoporučuje, k tomu slouží jiné nástroje jako je výše zmíněná poznámka) by měl být tento rozlišující atribut výstižný, stručný a pokud možno trvalý. Předmětem dokumentů jsou však ve většině případů osobnosti činné ve více oborech, u kterých navíc lze jen stěží určit základní obor působnosti, základní kariéru. Z praxe víme, že definovat termín profesní charakteristika u jednotlivých osobností (národního i regionálního dosahu), stanovit závazná pravidla pro zápis tohoto termínu je téměř nemožné.
Dva příklady za všechny: profesní charakteristika V. Klause: politik, premiér, poslanec Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny, předseda politické strany, předseda ODS, ekonom, profesor, pedagog.... Příklad variantních" forem zápisu věcné autority":
Masaryk, Tomáš Garrigue (politik a státník čs., 1850-1937)
Masaryk, Tomáš Garrigue (politik a prezident čs., 1850-1937)
Masaryk, Tomáš Garrigue (politik čes. a prezident čs., 1850-1937)
Z těchto důvodů se zápis nestandardních doplňků v poli 600 s použitím nestandardního nástroje, tj. podpole $s, nedoporučuje.

Návrh řešení

Podpole $s bylo NK ČR stanoveno jako p o m o c n é podpole pro užití ve specifických případech (viz "Závazný výklad obsahu podpole pro zápis doplňků k personálním jménům (podpole $c, s)" ). Není tedy možné jej používat standardně pro pole 600.

Komentáře

Občas jsme už použili postup uvedený v Návrhu řešení, takže bychom uvítali jeho standardizaci. Vzhledem k souboru autorit považujeme za žádoucí, aby podpole s pole 200 bylo i v poli 600, protože občas je nutné sjednotit záznam např. autora knihy a téhož člověka, o němž třeba jiná kniha pojednává jako o předmětu, a ne vždy se podaří dohledat data narození.
26. 06. 2000 12:00
Připojujeme se ke stanovisku č.1. Také bychom doporučovali stanovit do pole 600 podpole s (jako pomocné). Musíme si přeci držet stejnou autoritní formu personálního jména včetně (nestandardního) doplňku, když nezjistíme data, jak v poli 700,701,702 a 600 UNIMARC.
27. 06. 2000 12:00
Souhlasím se stanovisky č. 1 a 2 tj. doporučuji i v poli 600 použivat pomocné podpole $s - při dodržení stejných podmínek jako u polí 70X.
03. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena