Dotaz #40

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 04. 2000
MARC 21 710, 500, 550
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Má se vytvářet u vysokoškolských učebnic, resp. skript povinně vedlejší záhlaví pro korporaci (školu, fakultu) v případě, že je uvedena na titulním listě, ale má funkci pouze vydavatelskou?

Návrh řešení:
Pro korporaci se vytváří vedlejší záhlaví, pokud je výrazně uvedena v předepsaných pramenech popisu a pokud její role není pouze distribuční nebo výrobní (21.30E AACR2R). Toto pravidlo též dále doporučuje vytvořit vedlejší záhlaví pro výrazně uvedeného nakladatele, jestliže odpovědnost za dílo přesahuje pouhé publikování katalogizované jednotky. V případě pochybností o významu nakladatele doporučují AACR2R vedlejší záhlaví vytvořit. Česká katalogizační praxe rozlišuje funkci nakladatele a vydavatele s tím, že nakladatel plní pouze objednávku zadavatele, kdežto vydavatel je navíc i garantem za obsah publikace. 1.Pokud univerzity či VŠ nemají svá nakladatelství,tisk svých publikací zadávají některému nakladatelství a své jméno uvádějí většinou na titulní stránce či v některém z předepsaných pramenů popisu. Jméno nakladatele a vydavatele se tedy liší. V tomto případě je vhodné zapsat jméno univerzity či VŠ do poznámky ($ 314) s návěštím Vydavatel nebo Nad názvem a vytvořit pro ně korporativní záhlaví podle 24.13 2. Pokud je příslušná univerzita či VŠ uvedena na pozici nakladatele, lze předpokládat, že nakladatel je zapsán tak, že je v kterémkoli automatizovaném knihovnickém systému též selekčním údajem. V tomto případě není nutné selekční údaj vytvářet.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Vedlejší záhlaví se u vysokoškolských učebnic či skript pro výrazně uvedenu korporaci (školu, fakultu, katedru) vždy vytváří. Pokud není jméno vysoké školy uvedeno v některém z popisných údajů (např. v poli 210 $c, je třeba vytvořit poznámku, např. s návěštím Vydavatel, Nad názvem (UNIMARC/pole 314; MARC21/pole 500, 550).

Komentáře

Podporuji výše předložený návrh řešení s tím, že v bodě "2) Pokud je příslušná univerzita či VŠ uvedena na pozici nakladatele ..." v případech nakladatelů uvedených jako "Karolinum", "Vydavatelství Masarykovy univerzity" apod., kde z názvu nakladatelství univerzity nebo vysoké školy není zřekmé o jakou fakultu se jedná, bych postupovala podle bodu 1)návrhu řešení. ----- Jitka Zahradníková, ÚK FF MU Brno
25. 04. 2000 12:00
Podporujeme Návrh řešení, ale domníváme se, že je nutné obohatit jej o Stanovisko č. 2. Pro potřeby našich uživatelů, zejména z řad studentů, by bylo nesmírně vhodné, kdybychom mohli údaje, které jsou uvedeny v hlavním pramenu popisu (titulní stránka) doplňovat o údaje, které jsou uvedeny v ostatních předepsaných pramenech popisu (rub titulního listu, tiráž). Např.: Na titulním listě je uvedena jen vysoká škola (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava), údaje o fakultě, případně katedře jsou uvedeny v tiráži. To by znamenelo, že v poli 314 by byl uveden údaj Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu (údaj o fakultě a katedře převzat z tiráže). V poli 712 02 již budou uvedeny údaje dle UNIMARCu. Takto uvedena problematika je podporována také naší BIS, nebo´t studenti nemívají přesné citace a často si pomáhají vyhledáváním podle škol, fakult atd.
26. 04. 2000 12:00
Souhlasím s bodem 1. Návrhu řešení. S bodem 2. nesouhlasím - údaj o nakladatateli (UNIMARC 210$c) se zapisuje (až na výjimky - úvodní členi apod.) tak, jak je uveden v předepsaných pramenech popisu tj. např. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta nebo Filozofická fakulta MU, často je na titulní stránce uvedena jen vysoká škola a údaje o fakultě, katedře jsou uvedeny v tiráži (viz stanovisko č. 3) - takže podle nakladatele je sice možno v řade automatizovaných knihovnických systémů vyhledávat, ale rozhodně nelze pole 210$c považovat za plnohodnotný selekční údaj (pro toto pole se nebudují soubory autorit). Takže by se celé řešení mohlo zjednodušit - stručně: vedlejší záhlaví (712 $4650) se vytváří a pokud není jméno univerzity či VŠ, fakulty ... uvedeno v některém z popisných údajů (např. v poli 210 $c) je třeba vytvořit poznámku (pole 314).
10. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena