Dotaz #88

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 01. 2001
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Na titulní straně je uveden název v této podobě: Britannica Book of the Year 2000 Jedná se o ročenku k encyklopedii The New Encyclopaedia Britannica. Sdělte nám prosím, jaké platí pravidlo pro psaní velkých písmen v tomto daném případě.

Návrh řešení:
1. Britannica Book of the Year 2000 2. Britannica book of the year 2000

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Psaní velkých písmen se obecně řídí instrukcí v příloze A. Psaní velkých písmen v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti řeší konkrétně pravidlo A.4 - s velkým počátečním písmenem se zapíše pouze první slovo názvu.

Příklad:
Britannica book of the year ...

Upozornění:
1) Nově upravené pravidlo A 4. viz AACR2R, 2. vyd., Revize 1988. Dodatky 1993. Praha : NK ČR, 1997.

Návrh řešení

Psaní velkých písmen se řídí instrukcí v příloze A Psaní velkých písmen,konkrétně pravidlo A.4.
!!Změna pravidla viz AACR2R,2. vyd., Revize 1988. Dodatky 1993. Praha : NK ČR, 1997.
V uvedeném příkladě se s velkým počátečním písmenem zapíše první slovo názvu.

Britannica book of the year ...

Komentáře

Se stanoviskem odp. prac. souhlasím mám pouze několik technických připomínek: 1) "Psaní velkých písmen OBECNĚ se řídí instrukcíi v příloze A. Psaní velkých písmen V OBLASTI ÚDAJU O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI ŘEŠÍ konkrétně pravidlo A.4. ... pismenem zapíše POUZE první slovo názvu." 2) K zápisu výpustky na konci názvu upozorňuji na stále rozpracovaný dotaz č. 71
05. 02. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena