Dotaz #48

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 22. 06. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak se správně zapíše údaj o vydavateli, když je v dokumentu uvedeno: 1, Vydalo ABF v nakladatelství a vydavatelství ARCH 2, Vydala Sloven. vysoká škola techn. v Edičním středisku SVŠT ap.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21

 

Údaj o nakladateli (MARC 21/260 $b, UNIMARC/210 $c) se zapíše ve formě uvedené v předepsaných pramenech popisu. Je-li požadována formalizovaná (unifikovaná) podoba jména nakladatele, lze ji zapisovat do pole 928. Lze používat povolené zkratky. Pro vydavatele je možno vytvořit vedlejší záhlaví v poli MARC 21/710, UNIMARC/712.

Příklady:

MARC 21
a) na tit. s.: Vydalo ABF v nakladatelství a vydavatelství ARCH
260 $bVydalo ABF v nakl. a vydavatelství ARCH
7102 $aABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
popř. též
928 $aARCH

b) na tit s.: Vydala Slovenská vysoká škola technická v Edičním středisku SVŠT
260 $bVydala Slovenská vysoká škola technická v Edičním středisku SVŠT
7102 $aSlovenská vysoká škola technická
popř. též
928 $aSlovenská vysoká škola technická

c) na tit. s.: Vydal Portál pro Spolek sv. Vojtěcha
260 $bVydal Portál pro Spolek sv. Vojtěcha
7102 $aSpolek sv. Vojtěcha
popř. též
928 $aPortál

UNIMARC
a) na tit. s.: Vydalo ABF v nakladatelství a vydavatelství ARCH
210 $cVydalo ABF v nakl. a vydavatelství ARCH
712 02 $aABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
popř. též
928 $aARCH

b) na tit s.: Vydala Slovenská vysoká škola technická v Edičním středisku SVŠT
210 $cVydala Slovenská vysoká škola technická v Edičním středisku SVŠT
712 02 $aSlovenská vysoká škola technická
popř. též
928 $aSlovenská vysoká škola technická

c) na tit. s.: Vydal Portál pro Spolek sv. Vojtěcha
210 $cVydal Portál pro Spolek sv. Vojtěcha
712 02 $aSpolek sv. Vojtěcha
popř. též
928 $aPortál

Návrh řešení

Upraveno (na základě rozhodnutí pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů) 15.12.2000.

Komentáře

Shodujeme se se stanoviskem Národní knihovny.

14. 07. 2000 12:00

Schodujeme s se stanoviskem NK

17. 07. 2000 12:00

Souhlasíme se stanoviskem NK. Jen by nás ještě zajímal postup knihoven při zápisu nakladatelství Euromedia Group (na titulním listě Knižní klub, v tiráži Euromedia Goup - Knižní klub, u ISBN Euromedia Group) a nakladatelství Cesty (na titulním listě Cesty, v tiráži Ottovo nakladatelství v divizi Cesty). Zápis těchto nakladatelů je u knihoven rozdílný. Dle AACR2R je na prvním místě předepsaným pramen popisu titulním list, měl by tedy být v poli 210 $cKnižní klub nebo snad jak je v některých knihovnách 210 $c Euromedia Group - Knižní klub, což je udaj z tiráže.

18. 07. 2000 12:00

Nesouhlasím s uvedeným řešením. Pravidlo 1.4D5 AACR2R situaci řeší dostatečně a jednoznačně. Navíc vytvaření selekčních výrazů z nakladatelských údajů je dosti komplikované i u jednoho nakladatele (např. výrazy jako I. Železný, IŽ, nákladem Iva Železného atd. lze obtížně sjednotit a zkrátit na jednotný selekční výraz). Složitější výrazy a fráze v nakladatelských údajích by se měly ponechat v původní podobě, tim bude zajištěn jednotnost popisu.

26. 07. 2000 12:00

S uvedeným řešením rovněž nesouhlasím a pravidlo 1.4D5 rovněž považuji za dostatečné. Navic se domnívám, že nakladatelské údaje patří zcela jednoznačně mezi deskriptivní údaje a měly by tedy být zapisováný (v poli 210) tak, jak se objevuji v předpsaných pramenech popisu ve stanovém pořadí tj. přednost mají údaje z titulní stránky. V případě potřeby je pak možno dle pravidla 21.30E1 vytvořit vedlejší záhlaví (pole 712 s rolí 650) (a to jak pro nakladatele tak pro vydavatele). Snažit se vytvořit z pole 210 $c selekční údaj nepovažuji za rozumné - protože pak se vynoří spousta dalších otázek: viz zmíněné problémy s Knižním klubem a s Ivo Železným, dále např. Filozofický ústav AV ČR nebo Akademie věd ČR -Filozofický ústav , H a H nebo H+H ..., které se ale v poli 210 $c nedají řádně ošetřit. (Mimochodem v poli 210 $a také zapisujeme Praha, V Praze, Praque apod. dle podoby v pramenech popisu). Takže navrhuji: 1. do pole 210 $c zapisovat údaje deskriptivně v souladu s 1.4D5 2. pro vydavatele vytvořit v případě potřeby vedlejší záhlaví dle 21.30E (pole 712 role 650) 3. pro nakladatele postupovat stejně jako u vydavatelů nebo (pokud by vytváření selekčních údajů pro nakladatele bylo považováno za akt nad rámec AACR2R) poskusit se vyřešit situaci za pomoci pole 9xx, které by mělo stejnou strukturu jako pole 710 (s vazbou na autoritní záznamy) nebo možná pomocí indikátoru 9 v poli 712. ...

27. 07. 2000 12:00

S uvedeným řešením rovněž nesouhlasím a pravidlo 1.4D5 rovněž považuji za dostatečné. Navic se domnívám, že nakladatelské údaje patří zcela jednoznačně mezi deskriptivní údaje a měly by tedy být zapisováný (v poli 210) tak, jak se objevuji v předpsaných pramenech popisu ve stanovém pořadí tj. přednost mají údaje z titulní stránky. V případě potřeby je pak možno dle pravidla 21.30E1 vytvořit vedlejší záhlaví (pole 712 s rolí 650) (a to jak pro nakladatele tak pro vydavatele). Snažit se vytvořit z pole 210 $c selekční údaj nepovažuji za rozumné - protože pak se vynoří spousta dalších otázek: viz zmíněné problémy s Knižním klubem a s Ivo Železným, dále např. Filozofický ústav AV ČR nebo Akademie věd ČR -Filozofický ústav , H a H nebo H+H ..., které se ale v poli 210 $c nedají řádně ošetřit. (Mimochodem v poli 210 $a také zapisujeme Praha, V Praze, Praque apod. dle podoby v pramenech popisu). Takže navrhuji: 1. do pole 210 $c zapisovat údaje deskriptivně v souladu s 1.4D5 2. pro vydavatele vytvořit v případě potřeby vedlejší záhlaví dle 21.30E (pole 712 role 650) 3. pro nakladatele postupovat stejně jako u vydavatelů nebo (pokud by vytváření selekčních údajů pro nakladatele bylo považováno za akt nad rámec AACR2R) poskusit se vyřešit situaci za pomoci pole 9xx, které by mělo stejnou strukturu jako pole 710 (s vazbou na autoritní záznamy) nebo možná pomocí indikátoru 9 v poli 712. ...

27. 07. 2000 12:00

Stanoviska 4 + 5 nesouhlasí s navrhovanou interpretací pravidla 1.4D5, jak ji navrhuje NK ČR.
Myslím, že je to naopak vyhovující řešení, jak zapsat smysluplně členitý nakladatelský údaj.
V případě Slovenské vysoké školy technické lze v podstatě zapsat tento údaj podle 1.4D5:
210 $aSlovenská vysoká škola technická v edičním středisku SVŠT (jde o jednu instituci),
ale v případě druhém, tedy
210 $cABF v nakladatelství ARCH
je nakladatelem ARCH - patří do 210 $c, a ABF jako vydavatel patří spíše do poznámky 314 + selekční údaj v poli 712.

Bude zřejmě vhodné tyto případy rozlišovat; jednoznačné používání pravidla 1.4D5 nebude na místě.

04. 09. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena