Dotaz #44

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 08. 06. 2000
MARC 21 245 $a, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. června 2000

Charakteristika problému

Zajímal by nás Váš pohled na začlenění loga korporace (akce) do oblasti názvových údajů v poli 200 a, pokud se toto nachází na titulním tistu. Konkrétní příklad : publikace vydané NK ČR - 2 sborníky ze semináře CASLIN 99 s téměř totožnými titulními listy. U 1. publikace není v záznamu NKC/0693058 logo z titulního listu zařazeno mezi názvové údaje. Naopak v nově vydané publikaci (ISBN 80-7050-354-8) je uveden vzor katalogizačního záznamu, který s údajem loga (ale jen jeho části)počítá. Tato publikace není ještě zpracována v NKC.

Návrh řešení:
Souhlasili bychom s řešením zpracování 1. publikace. Ptáme se proto, že chceme zachovat jednotné zpracování.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Logo instituce, umístěné v předepsaných
pramenech popisu, se běžně jako součást zápisu
názvu do oblasti údajů o názvu a
odpovědnosti (UNIMARC/200, MARC 21/245) pro většinu druhů dokumentů nepoužívá. Z loga, které není uvedeno vysvětlující frází, nevyplývá funkce prezentované korporace.

Při rozhodnutí, zda použít či nepoužít logo v
daném dotazu, se lze pouze opřít o obdobné
příklady v LC intepretacích AACR2R:

Pokud je logo korporace uvedeno v čele titulní stránky, je doplněno vysvětlující frází a je známa funkce této korporace (pořadatel, obsahový garant), zapíše se do poznámky UNIMARC/314, MARC 21/500) a lze pro ni vytvořit korporativní záhlaví.

Pokud je logo korporace umístěno na pozici údaje o odpovědnosti, jiný údaj o odpovědnosti uveden není, a je-li uváděná funkce korporace pro katalogizační účely významná, zapíše se jméno korporace uvedené v logu do UNIMARC/200 $f, MARC 21/245 $c a vytvoří se příslušné korporativní záhlaví.

Návrh řešení

Tento dotaz se týká dvou konkrétních publikací téměř shodného obsahu (dva sborníky NK ČR ze stejného semináře CASLIN 99), z nichž jeden má jako součást názvu uvedeno jméno akce a druhý, doplněný o další příspěvky, v názvu publikace jméno akce uvedeno nemá, pouze má pod názvem umístěno logo této korporace. Informace o tom, že jde o sborník ze semináře CASLIN 99, je zjistitelná pouze z obsahu publikace. Odpověď, explicitně se týkající zmíněného dotazu, AACR2R neposkytují. Logo (loga) instituce, umístěné (-á) v předepsaných pramenech popisu, se běžně jako součást zápisu názvu do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti (pole 200) pro většinu druhů dokumentů nepoužívá (-vají). Z loga, které není uvedeno vysvětlující frází, nevyplývá totiž funkce prezentované korporace. Při rozhdnutí, zda použít či nepoužít logo v daném dotazu, se lze pouze opřít o obdobné příklady v LC intepretacích AACR2R: Pokud je logo (loga) korporace uvedeno (-a) v čele titulní stránky, jsou doplněna vysvětlující frází a je (jsou) známa (-y) funkce těchto korporací (pořadatel, obsahový garant), zapíše(-í) se do poznámky (pole 314 a vytvoří se pro ně korporativní záhlaví. Pokud je logo korporace umístěno na pozici údaje o odpovědnosti, jiný údaj o odpovědnosti uveden není, a je-li uváděná funkce korporace pro katalogizační účely významná, zapíše se jméno korporace uvedené v logu do podpole 200 $f a vytvoří se příslušné korporativní záhlaví.

Komentáře

Souhlasíme s postupem u 1. publikace. Text z loga by případně mohl být pouze v poli 71X.
14. 06. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena