Dotaz #82

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 01. 12. 2000
MARC 21 245 $c, X00
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Na titulní stránce je uvedeno: Rok mezi Přeloučí a Prahou Kus komedie českého života Autor Nejmenovaný Použije se při katalogizaci tohoto dokumentu pravidlo AACR2 21.5C. V jaké formě bude stanoveno záhlaví? Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

V daném případě je třeba vycházet z pravidla 22.2B (zde 22.2B4 pro "osobu, používající více než jeden pseudonym nebo své skutečné jméno...).

Dílo Rok mezi Přeloučí a Prahou napsal Vácslav Řezníček, který používal též pseudonymy Autor Nejmenovaný nebo Autor Neznámý a který není autorem současným. S ohledem na 22.2B4 bude základem záhlaví jeho skutečné jméno, ostatní formy jména se odkáží v rámci autoritního záznamu.

Příklad:

UNIMARC
200 1# $aRok mezi Přeloučí a Prahou$fAutor Nejmenovaný
700 #1 $aŘezníček$bVácslav$f1861-1924$4070

MARC 21
100 1# $aŘezníček, Vácslav,$d1861-1924$4aut
245 10 $aRok mezi Přeloučí a Prahou /$cAutor Nejmenovaný

Pozn.:
Záhlaví podle pravidla 21.5C (+ 22.11D) se vytvoří v případě, je-li v hlavním prameni popisu jako jediný projev autorství uvedeno charakterizující slovo nebo fráze a jméno individuálního autora není známo.

Návrh řešení

Pokud je na titulní stránce uvedeno na pozici autora Autor Nejmenovaný (předpokládejme, že jde o "charakterizující výraz"), záhlaví se vytvoří - podle 21.5C - pod tímto slovem nebo frází.

200 1# $aRok mezi Přeloučí a Prahou$fAutor Nejmenovaný
700 #0 $aAutor Nejmenovaný

Katalogizátorovi však může být známo, že jméno autora či použitý "charakterizující výraz" uvedený na tit. s. je fiktivní a že se autor díla ve skutečnosti jmenuje Václav Řezníček (Dílo se stejným názvem a autorem je uvedeno v katalogu MZK Brno - náhodně zjištěno); v popisované jednotce však tento údaj není zmíněn.
V takovém případě je třeba pro autora, který zřejmě píše pod různými jmény, vytvořit správný autoritní záznam či zjištěný údaj do autoritního záznamu doplnit jako odkaz; díla by pak měla jednotnou formu záhlaví, přejímanou ze souboru autorit (NK, SVK), další varianty jména či pseudonymy by byly uvedeny v odkazech.

Komentáře

Dodatek ke stanovisku odp. prac.:
Ve zmíněném případě nejde o "charakterizující výraz", ale o pseudonym.
V těchto případech se řídíme pravidlem 22.2B (zde 22.2B4 pro ..."osobu, používající více než jeden pseudonym, nebo své skutečné jméno ...).

Dílo Rok mezi Přeloučí a Prahou napsal Václav Řezníček, který používal též pseudonymy Autor Nejmenovaný nebo Autor Neznámý a není autorem současným. S ohledem na 22.2B4 bude základem záhlaví jeho skutečné jméno, ostatní jména se odkážou v rámci autoritnío záznamu.
Vysvětlující poznámka není povinná, ale někdy je vhodná.

Způsob zápisu:br> 200 1# $aRok mezi Přeloučí a Prahou$fAutor Nejmenovaný
700 1# $aŘezníček$bVácslav$f1961-1924$4070

05. 12. 2000 12:00
Navrhuji: Typ dotazu: změnit na všeobecné (XXX) AACR2R: doplnit odkaz na pravidlo 22.11D UNIMARC: 200 f opravit na 200 $f V Rozhodnutí o řešení by bylo asi dobré zdůraznit rozdíl mezi "obecným" řešením (popsáno ve Stanovisku odp. prac.) a řešením tohoto jednoho "konkrétního" případu (viz Stanovisko č. 1)
21. 12. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena