Dotaz #39

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 04. 2000
MARC 21 260 $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Vynechává se v nakladatelských údajích u jména nakladatele úvodní mluvnický člen?

Návrh řešení:
Jméno nakladatele má být zapsáno v nejkratší srozumitelné formě. Úvodní mluvnické členy se tedy vynechávají.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Jméno nakladatele se zapisuje v nejkratší srozumitelné formě. Úvodní mluvnické členy se tedy vynechávají, s výjimkou členů, pod nimiž se má jméno nakladatele řadit.

Návrh řešení

Navrhované řešení je v souladu s AACR2R i s UNIMARC. Výjimkou je pouze jméno nakladatele, tvořené obecným výrazem. Pouze v tomto případě zůstane úvodní člen zachován. Příklad: London : The Society : Longman [distributor]

Komentáře

My píšeme včetně členu, protože je to popisný údaj z knihy. Na zvážení zda vylučovat člen z řazení. S pozdravem M. Pokorná SVK Hradec Králové

19. 04. 2000 12:00

Podle pravidel je skutečně doporučeno zapisovat jméno v nejkratší srozumitelné formě, nikoli přesně podle publikace. Když jsme se dívali do Library of Congress nebo do příručky k AACR2, našli jsme člen jen v případě např. francouzských členů L-apostrof, tzn. jen v případě, má-li se pod tímto členem řadit. Pokud se pod úvodními členy nemá řadit, měly by se vynechávat.

25. 04. 2000 12:00

V drtivé většině případů by se mělo skutečně postupovat podle AACR2 a tudíž zapisovat jméno nakladatelství bez členu. Pokud je toto jméno spojeno se členem apostrofem, mělo by se zapsat jako jedno slovo, ale člen s apostrofem přitom z řazení vyloučit. Je-li člen součástí rodového jména, měl by se vždy zapsat a o jeho vyloučení či nevyloučení rozhodnout stejně jako u jmen se členem u personálních autorů. Trochu komplikované je to u holandských a belgických nakladatelství kde jméno nakladatelství velmi často začíná De ... (De Arbeiderspers, De Bezige Bij, De Clauwaert, De Haan, De Sikkel, De Vlaamse Drukkerij, De Walburg Pers atd.) a je pro nás často těžké rozhodnout, zda se jedná o člen s významovým slovem nebo o člen s rodovým jménem. V Royal Library Albert I - Brussels jsou tato jména nakladatelství (ať se jedná o významová slova nebo rodová jména) zapisována s "De" vyloučeným z řazení. ----- S pozdravem Jitka Zahradníková, ÚK FF MU Brno

25. 04. 2000 12:00

Pokud jsou to úvodní mluvnické členy neřadicí, měly by se vynechávat. Je to poměrně běžná praxe, odpovídá to pravidlům a Příručka k AACR2 : revize 1988 to přímo doporučuje.

28. 04. 2000 12:00

S navrhovaným řešením souhlasím. Pro úplnost bych možná doplnila, že úvodní člen zůstane zachován i v případě kdy "první a další entity jsou spojeny v jeden údaj - London : Macmillan for the University of New York" viz AACR2R 1.4D5 a)

10. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena