Dotaz #73

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 09. 2000
MARC 21 245, 500, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak postupovat v případě tzv. fiktivního autorství? Například v knize Tři v tom. Praha : Dilia, 1979 je jako autor uveden Jiří Menzel, ale knihu ve skutečnosti napsal Jaroslav Vostrý. Je tedy asi nutné umožnit vyhledat tuto knihu pod oběma autory, ačkoliv jméno skutečného autora není nikde v knize uvedeno + je asi nutné ujasnit, že se při novém vydaní (kde bude pravděpodobně uveden už jen skutečný autor) nejedná o dvě různá díla dvou autorů se stejným názvem, ale o tentýž titul.

Návrh řešení:
Tento problém řeší AACR2R v pravidle 21.4C1. V UNIMARCu bych toto pravidlo aplikovala takto: U díla s fiktivním autorem: 1) Do udajů o odpovědnosti (UNIMARC pole 200 $f, $g) se zapíše jméno toho autora, který je uveden v předepsaných pramenech popisu tj. jméno fiktivního autora 2) Do poznámek (UNIMARC nejlépe asi pole 314) se uvede informace o skutečném autorovi díla 3) Do hlavního záhlaví (UNIMARC pole 700) se uvede jméno skutečného autora s rolí 070 tj. Autor 4) Do vedlejšího záhlaví (UNIMARC pole 702???) se uvede jméno fiktivního autora s roli 330 tj. Domnělý (pochybný) autor Příklad: 200 1# $a Tři v tom $f Jiří Menzel 314 $a Skutečným autorem díla je Jaroslav Vostrý 700 #1 $a Vostrý $b Jaroslav $f 1931- $4 070 702 #1 $a Menzel $b Jiří $f 1938- $4 330 Ta vydání, kde bude figurovat pouze jméno skutečného autora by se asi měla popisovala bežným způsobem. Takže pokud bude někdo hledat dílo pod jménem skutečného autora najde všechna vydání i ta, která vyšla pod jménem jiného autora, pokud bude ale někdo hledat dílo pod jménem fiktivního autora nalezne pouze ta vydání, ve kterých je uvedena tato osoba jako autor.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Problematiku děl s fiktivním nebo pochybným autorstvím řeší AACR2R v pravidle 21.4C1.

Ve formátu UNIMARC se toto pravidlo aplikuje takto:
Díla s fiktivním autorem:
1) Do údajů o odpovědnosti (UNIMARC pole 200 $f, $g) se zapíše jméno autora, který je uveden v předepsaných pramenech popisu, tedy jméno fiktivního autora
2) Do poznámky (UNIMARC pole 314) se uvede informace o skutečném autorovi díla
3) Do hlavního záhlaví (UNIMARC pole 700) se uvede jméno skutečného autora s rolí 070 tj. Autor
4) Do vedlejšího záhlaví (UNIMARC pole 702) se uvede jméno fiktivního autora s rolí 330 tj. Domnělý (pochybný) autor

Příklad:
200 1# $aTři v tom$fJiří Menzel
314 $a Skutečným autorem díla je Jaroslav Vostrý
700 #1 $aVostrý$bJaroslav$f1931- $4070
702 #1 $aMenzel $bJiří $f 1938- $4330

Ve formátu MARC 21 se toto pravidlo aplikuje takto:
Díla s fiktivním autorem:
1) Do údajů o odpovědnosti (MARC 21, pole 245 $c) se zapíše jméno autora, který je uveden v předepsaných pramenech popisu, tedy jméno fiktivního autora
2) Do poznámky (MARC 21, pole 500) se uvede informace o skutečném autorovi díla
3) Do hlavního záhlaví (MARC 21, pole 100) se uvede jméno skutečného autora s rolí aut, tj. autor
4) Do vedlejšího záhlaví (MARC 21, pole 700) se uvede jméno fiktivního autora s rolí dub tj. domnělý (pochybný) autor.

Příklad:
100 1# $aVostrý, Jaroslav,$d1931-$4aut
245 10 $aTři v tom /$cJiří Menzel
500 $a Skutečným autorem díla je Jaroslav Vostrý
700 1# $aMenzel, Jiří,$d1938-$4dub

Návrh řešení

Navrhované řešení odpovídá pravidlu 21.4C1.
Pro poznámku o skutečném autorovi je nejvhodnější pole 314 a pro příslušný selekční údaj pole 702.

Komentáře

Protože se v našem případě jedná o hlavní intelektuální odpovědnost, volila bych spíše pole 304 pro poznámku o skutečném autorovi (místo pole 314).
18. 09. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena