Dotaz #42

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 17. 04. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jaké je současné správné zapsání korporací typu Městský úřad v Kladně
Uřád práce v Kladně
Celní úřad v Kladně

Rozhodnutí o řešení

Řešení viz návrh Sv.Světlíkové. dr. Z.Bartl

Návrh řešení

Všechny uvedené korporace zapisujeme pod jménem státního/správního celku (viz pravidlo 24.18 AACR2R). Městský úřad v Kladně zapíšeme takto:
1. $a Kladno (Česko)$b Městský úřad

Další dvě korporace chápeme jako podřízené složky příslušných ministerstev (nebo jiných nadřízených orgánů), jurisdikcí je zde Česko. Při zápisu postupujeme podle pravidla 24.19 AACR2:
2. $a Česko $b Úřad práce v Kladně 3. $a Česko $b Celní úřad Kladno (Podrobněji viz "Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování II." - 24.18. Státní organizace zapsané v podřízeném vztahu ke jménu státního/správního celku - Typ 2.) Připravila: Sv.Světlíková

Komentáře

60101$$aČesko$$bMěstský úřad$$cKladno 71000$$aČesko$$bMěstský úřad$$cKladno 60101$$aČesko$$bÚřad práce$$cKladno 71000$$aČesko$$bÚřad práce$$cKladno 60101$$aČesko$$bCelní úřad$$cKladno 71000$$aČesko$$bCelní úřad$$cKladno Formalizovat, pokud si do budoucna nechceme působit více komplikací, než je nezbytně třeba
25. 04. 2000 12:00
Formalizace se týká omezeného počtu kategorií korporací. U těchto jmen již k určité pravidly stanovené formalizaci dochází (zápis pod jurisdikcí), předmětem dotazu je jen potvrdit zápis podle pravidel.
26. 04. 2000 12:00
1. Není mi zcela jasné, kdy je příslušnou jurisdikcí (tedy vstupním prvkem) stát a kdy město příp. okres - jak by byl např. zapsán Okresní úřad Kladno? 2. Pokud bychom přihlédli k LCRI (Library of Congress Rule Interpretations) 24.4C3 byla by správná i varianta $c Kladno, Česko - tj. nedocházelo by k desorientaci ("konečné řešení" musí být ale u obou dotazů č. 37 a č. 42 stejné).
10. 05. 2000 12:00
Opravdu není zcela jasné, kdy dávat v případě jurisdikce jako vstupního prvku stát a kdy město. My jsme si to vyložili podle pravidel tak, že u úřadů, podléhající státní správě a nemající celostátní působnost, tedy např. u městských, okresních, příp. krajských úřadů by mělo být vstupním prvkem město, tedy: $aKladno (Česko)$bMěstský úřad,$aKladno (Česko:okres)$bOkresní úřad,$aPlzeň (Česko:kraj) $bKrajský úřad
12. 05. 2000 12:00
Bylo by vhodné vytvořit přehled českých korporací, které se dle AACR2 zapisují pod jurisdikcí. (Finanční, katastrální ... úřady ????)
12. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena