Dotaz #80

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 11. 2000
MARC 21 505, 710
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Unifikovaný název pro zákony na společné téma, např. daňové zákony Dokument s názvem: Daňové zákony k 1.8.2000: obsahuje zákony z let 1992-1993 a novelizace přijaté a publikované ve Sbírce zákonů od 1.1.2000. Jak bude vypadat unifikovaný název - 500? V katalogu NK se uvádí: 50010 $aDaňová soustava$n(1992) Proč Daňová soustava, proč ne Zákony, atd.? Ve schváleném materiálu pro Unifikované názvy se pro soubor zákonů včetně souboru zákonů k určitému tématu použije unifikovaný název Zákony, atd. (viz. dotaz č. 2). Jelikož daňové zákony nebyly vydané v témže roce (1993 Zákon o dani silniční), proč je uvedené v podpoli $n(1992). Podpole $k není vhodné? Je možné uvést rozpětí let?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

a) V případě sbírky zákonů včetně sbírky zákonů na určité téma se použije spíše unifikovaný název Zákony atd. (viz 25.15A1 AACR2R) - citační název nemusí totiž být zvolen vždy správně (např. citační název Daňové zákony versus Daňová soustava).

UNIMARC
500 10 $aZákony atd.

Jiná podpole není třeba u sbírek používat.

b)Pro jednotlivé právní předpisy je uvedeno několik možných forem zápisu unifikovaného názvu (viz 25.15A2 AACR2R, a-d).
Součástí unifikovaného názvu může být podpole $k (rok vydání zákona) - podrobněji viz materiál Unifikované názvy a rozhodnutí o řešení v dotazu č. 81).

Pozn.:
Pokud jde o unifikované názvy v bázi NK ČR, vyskytují se, zejména u záznamů staršího data, různé odlišné formy. Podle personálních možností NK ČR budou upraveny na správnou podobu.

Doporučení k používání skupinových UN z 10.4.2007

V souvislosti se vznikem autoritní báze unifikovaných názvů se doporučuje zapisovat skupinové unifikované názvy pro „sbírky“ zákonů pouze výjimečně.

1. Pro sbírku zákonů k různým tématům se doporučuje rozpis jednotlivých zákonů v selekčních údajích (UNIMARC/pole 200 nebo 327 + 423 ; MARC 21/pole 245 nebo 505 + 710) a použití unifikovaných názvů pro jednotlivé zákony.

2. Pro sbírku zákonů k jednomu tématu se doporučuje používání skupinových unifikovaných tematických názvů (nutné ověření v autoritní bázi unifikovaných názvů), např. Daňové zákony.

Rozpis jednotlivých zákonů či právních předpisů viz též dotaz č. 2, 81.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena