Dotaz #78

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 02. 11. 2000
MARC 21 260 $b, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. listopadu 2000

Charakteristika problému

Podle AACR2 je třeba uvést nakladatele v katalogizačním záznamu podle titulního listu. To znamená, že unifikovaný tvar nakladatele by měl být uveden v jiném Unimarcovém poli než v poli 210. Které pole byste doporučili používat?

Návrh řešení:
Myslíme, že by bylo vhodné používat pole 306.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Jméno nakladatele lze zapsat v nejkratší a mezinárodně identifikovatelné formě, tedy částečně formalizované oproti formě uvedené v předepsaných pramenech popisu (podrobněji viz Příručka k AACR2R, Revize 1988 / M.F. Maxvell atd., pravidlo 1.4D2 na s. 58-60).
Tím je umožněno zapisovat formalizovanou podobu jména nakladatele přímo v podpoli UNIMARC/210 $c, MARC 21/260 $b.

V odůvodněných případech je možné pro zápis jiné formy jména nakladatele (např. odlišné gramaticky) používat národní pole 928 (viz materiál Národní pole a podpole v bibliografickém záznamy na www. Národní knihovny ČR na adrese:
http://www.nkp.cz/standard/inf.htm

Poznámka k nakladatelským údajům v poli UNIMARC/306 není pro zápis unifikovaných údajů vhodná, zapsané údaje nejsou, na rozdíl od pole 928, selekční.

Zápis členitého údaje o nakladateli viz dotaz č. 48 - !! úprava odpovědi z 15.12.2000 ve smyslu omezení použití formalizace jména nakladatele

Komentáře

V SVK Hradec Králové již od roku 1997 využíváme pole 928
10. 11. 2000 12:00
Souhlasím se Stanoviskem odp. prac.
28. 11. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena