Dotaz #74

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 25. 09. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak zapsat v UNIMARCu souběžnou další názvovou informaci pokud se nevyskytuje žádný souběžný název?

Příklad hlavního pramene popisu:

PRAHA
mapa centra
plan of city centre
Plan des Stadtzentrums


Návrh řešení:
AACR2R v pravidle 1.1E5 říkají "... Volitelně uveďte další názvovou informaci v dalších jazycích. Předznamenejte každý souběžný údaj rovnítkem.
Variations on a Czech love song [OODD] : for piano solo and woodwind choir = pour piano soliste et ensemble de bois" UNIMARC manuál tento případ neřeší, ale paralelně s příklady 6 a 14 by bylo možno použít následující řešení 200 1# $aPraha$emapa centra$e= plan of city centre$e= Plan des Stadtzentrums Budou se v tomto případě vyplňovat pole 510? např. tímto způsobem
510 1# $aPraha$ePlan des Stadtzentrums
510 1# $aPraha$eplan of city centre

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

AACR2R v pravidle 1.1E5 doporučují: "... Volitelně uveďte další názvovou informaci v dalších jazycích. Předznamenejte každý souběžný údaj rovnítkem.
Variations on a Czech love song [OODD] : for piano solo and woodwind choir = pour piano soliste et ensemble de bois".
UNIMARC manuál tento případ neřeší, ale paralelně s příklady 6 a 14 se doporučuje následující řešení:
200 1# $aPraha$emapa centra$e= plan of city centre$e= Plan des Stadtzentrums

Lze také využít možnost, kterou poskytuje pravidlo 1.7B5 (tj. zapsat souběžnou další názvovou informaci do poznámky v poli 304).

Pole 510 je volitelný údaj; pokud by se vytvořil, měl by následující formu:
510 1# $aPraha$ePlan des Stadtzentrums
510 1# $aPraha$eplan of city centre

Návrh řešení

Návrh zápisu souběžné další názvové informace v poli 200 je v souladu s 1.1E5 AACR2R.
Lze také využít možnost, kterou poskytuje pravidlo 1.7B5 (tj. zapsat souběžnou další názvovou informaci do poznámky v poli 304).

Navržený zápis v poli 510 je poněkud zvláštní svou dvojjazyčností, v tomto případě bych jej spíše nevytvářela.

Komentáře

Několik podpolí $e bude asi z hlediska UNIMARCu v pořádku, ale zkusila jsem si představit, co se s tím stane na výstupním zobrazení - doplní se interpunkce, zde dvojtečka, mezi jednotlivé "podnázvy". Existuje nějaký závažný důvod, který nám brání dát všechny tyto údaje oddělené rovnítky do jednoho podpole $e? (V UNIMARCu to není obvyklé - ale je někde VÝSLOVNĚ řečeno, že to nelze?) K poli 510 v tomto případě: mám dojem, že další názvová informace se zde obvykle tak jako tak neuvádí - ? J.Přibylová
29. 09. 2000 12:00
Problém s interpunkcí na výstupu ale vznikne pravděpodobně i v situacích řešených dle příkladů 6 a 14 u pole 200 v UNIMARCu (příklady se týkají zápisu souběžných údajů o odpovědnosti v podpolích $f a $g). Budeme se tedy v těchto případech držet UNIMARC manuálu nebo budeme zapisovat souběžné údaje do jednoho podpole oddělené rovnítky? PS: argument "je někde VÝSLOVNĚ řečeno, že to nelze" mi nepřipadá vhodný - mám pocit, že ani v UNIMARCu ani v AACR2 není nikde nic výslovně zakázáno, takže tímto argumentem by se dalo zpochybnit jakékoli pravidlo.
13. 10. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena