Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
764 Nakladatel nad názvem. Zejména skripta mívají nad názvem uvedenou nakladatelskou informaci ovšem v dost rozšířené podobě. Např. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitn... 264, 928 XXX Schváleno
763 Zkouška databáze XXX Schváleno
762 Jaký kód role se má zapisovat u osoby, která načetla zvukovou knihu / audioknihu? Rozlišuje se mezi osobou, která 1) načetla zvukovou knihu (tj. nezkrácené načtení jednou osobou bez dodatečných dramat... ZVZ Přijato
761 Složené listy / některé listy rozkládací. Jaké je správné řešení zápisu? Je rozdíl mezi těmito termíny? Někdy je v záznamech ve 300$a 25 stran (některé složené), někdy 300$a 25 stran (některé rozkláda... 300 XXX Schváleno
760 V knihách (zvláště dětských) se občas objevuje, že se jedná o české či slovenské vydání - považuje se to za údaj o vydání nebo ne? 250 XXX Schváleno
759 Jaké je správné řešení přeškrtnutého slova či několika písmen v názvových nebo autorských údajích v poli 245? Na titulních stránkách se objevují dva případy: A. Přeškrtnutý výraz, který v názvu mů... 245 XXX Schváleno
758 Pokud je uvedeno "kolektiv autorů" až na dalším prameni popisu a na tom hlavním není žádný údaj o odpovědnosti, zapisuje se tento termín do 245c nebo ne? 245 XXX Schváleno
757 Dopočítávání stran u leporel a dětských knih s kartonovými listy, které mají ale formu kodexu: u leporel se počítají všechny strany, včetně první, ale jak je to u dětských knih? Myslela jsem si, že se... 300 MON Schváleno
756 V nových záznamech stažených z NKP se v poli 700 objevuje nové podpole „i". Text vysvětlujících poznámek je volně tvořený nebo formalizovaný? A jaká je hodnota druhého indikátoru, když je použito podp... 700, 710, 711, 730 XXX Schváleno
755 Bylo by možné doplnit k následujícím předmětovým heslům poznámku, jak je používat? Z pohledu čtenáře se jedná o synonyma a dle použití v záznamech myslím ani knihovníci nemají jasno, v jakém případě j... VEC Schváleno
754 Jak uvést údaj o nakladateli 264 $b, pokud je v tiráži uvedeno: V roce 2019 vydal vlastním nákladem za přispění Kraje Vysočina ing. Miloslav Werner. Bude uvedena celá formulace? A vynechává se titul p... 264 XXX Schváleno
753 Používání formálního deskriptoru „autorské knihy".Používá se tento termín pro knihy, kde je autor zároveň ilustrátorem, nebo by zde měl být i další přesah (např. měl by být i nakladatelem nebo by knih... VEC Schváleno
752 Jaký dát kód rolí u autora prstokladu Návrh řešení: používáme Jiná role - kód oth HUD K připomínkování
751 Jaký kód bude zapsán v poli 008 na pozici 06 u knihy, která má rok vydání uveden jako rozpětí let např. 2014-2015 Podle MARC manuálu by měl být použit kód "m" podle schváleného dotazu č. 739 kód "q" 008 XXX Schváleno
750 Japonští autoři mají někdy jinou formu jména uvedenou na titulním listě a jinou autoritu. Příklad KAWAGUCHI, Toshikazu na titulním listě uvedeno Kamaguči, Tošimazu. Neměla by být počeštělá forma z tit... AUT Přijato
749 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
748 Existuje nějaké pravidlo, jak uvádět podřazené správní celky v řetězci 650 -z, tj. geografické zpřesnění? Příklady: USA-Texas cnb003146651 - zde je v řetězci 650 -z Spojené státy americké a Texas v 65... VEC Přijato
747 Když se učebnice jmenuje Habsburkové, 2. díl. Do jakého podpole mám zadat 2 díl? 245, 505 XXX Schváleno
746 Jak zpracovat články ze zvláštního čísla časopisu, pokud tam původní název není vůbec uveden? V letošní sezóně vydalo Národní divadlo zvláštní číslo časopisu "Národní divadlo : informační zpravodaj o ... ANL Přijato
745 Pokud se problematika týká dvou států, jaké geografické zpřesnění u PH "političtí vězni" a "váleční zajatci" se má při věcném popisu používat: země původu osob nebo země věznění? Je možné přidat k těm... VEC Schváleno
744 Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Název edice zapisujeme do pole 830, u kterého se ale nedá stáhnout autorita. Teď jsme si vyjeli věcné termíny, které nejsou autoritní a máme tam v Unifikovaných názve... 630, 830 XXX Schváleno
743 V případě uvedení vícero dat copyrightu mám dle pravidel brát v potaz pouze novější datum, takže pokud je v dokumentu (C)2013 a 2020, použiju rok 2020. Co když tam ale je (C)2013-20 - dávám pak předno... 008, 264 XXX Schváleno
742 Ráda bych se zeptala, zda je nějaký rozdíl v použití formálních deskriptorů DOPISY a KORESPONDENCE. Děkuji. VEC Schváleno
741 Ráda bych se zeptala, jaký je význam formálního deskriptoru PORTRÉTY. Některé knihovny ho používají jako synonymum pro biografie nebo medailony, u nás v knihovně naopak např. pro popis grafických doku... VEC Schváleno
740 Chtěla bych se zeptat, zda je možné použít v řetězci předmětových hesel (pole 650, podpole y) chronologický termín, který není autoritou a v poli 648 je uveden s 2. indikátorem 4, Subtag a. Např. zázn... VEC Schváleno
739 Jak zapsat rok vydání, když je v knize uvedeno, že publikace byla vydaná v sezóně 2018/19? Máme z toho rok vydání pouze odvodit, tj. [2018 nebo 2019] nebo máme údaj převzít přesně podle dokumentu, tj.... 008, 264 XXX Schváleno
738 Jak zapsat údaj o dvou přidělených ISBN u knihy vydané v koedici? Každý vydavatel přidělil ISBN sám za sebe, kniha má proto dvě ISBN. Moc děkuji Návrh řešení: 020 $a 1.ISBN $q(vydavatel č.1 ;$q... 020 MON Schváleno
737 Zůstává stále v platnosti řešení v dotazu 646? Podle nové definice v RDA (Glossary) za obálku považujeme přední i zadní stranu. XXX Schváleno
736 Zapisují se podle pravidel RDA názvy v hranatých závorkách včetně těch závorek, když jsou tak v dokumentu opravdu uvedeny, či je v tomto případě vhodné je něčím nahradit, aby nedošlo k omylu, že tam t... 245, 505 XXX Schváleno
735 Lze použít při věcné katalogizaci filmové hudby dva konspekty, např. 78+791, 78.011.26+791, 785+791? ZVZ Přijato
734 Dobrý den, ve fondu máme druhotně svázané reklamní pohádky, Jednotlivé pohádky mají vlastní název, vydávaly je různé firmy, datace je jen odhadnutá. Jakým způsobem mohu tento svazek zpracovat? Moc děk... 245, 505 MON Schváleno
733 Pokud je na pramenech popisu uveden zdroj ilustrací typu „fotografie: fotobanka Shutterstock", „ilustrace: Shutterstock", považujeme fotobanku za korporativního autora? 245, 110, 710 XXX Schváleno
732 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s psaním velkých písmen v poli 773, podpole g (zdrojový dokument) - zda psát velké nebo malé písmeno. U některých článků v databázi NK je malé písmeno (např... 773 XXX Schváleno
731 Dobrý den, pokud kniha nemá číslované strany, odkud počítání stran začínáme a kde ho ukončíme? 300 XXX Schváleno
730 Přepis čínštiny. Pokud je v knize uveden český přepis čínského originálu, má se použít v poli 240 tento český přepis nebo se dává přednost přepisu anglickému? Např.u knihy Kdopak se baví (autor Liou Č... 130, 240, 730 XXX Schváleno
729 XXX Schváleno
728 Dobrý den, existuje v ČR norma, která by určovala počet zkatalogizovaných knih za 1 hodinu? Děkuji. XXX Schváleno
727 Prosím o radu, jak zapisovat stejná ISBN dvou odlišných vydání z různých roků stejné publikace. Jedná se např. o titul: Makaj, Tomáš - Šefl, Josef: Pytlácké historky z Brd. 1 vyd. 2017, 2. vyd. 2019. ... 020 MON Schváleno
726 Skloňování nakladatele a 710 pro nakladatele. Příklad. Na titulní straně bude uvedeno: "Vydáno spoluprací Albatrosu s Karlovou univerzitou". Jak bude v tomto případě vypadat zápis v poli 264 vzhledem ... 264, 710, 928 MON Schváleno
725 Platí u vysokoškolských kvalifikačních prací stejné prameny popisu jako u monografií? Nebo je pramenem popisu celý dokument (tedy zda je možno použít např. vročení nebo místo z úvodu apod. bez použití... 264 XXX Schváleno
724 ISBN v letech 2000-2006. V metodice se píše: "Od roku vydání 2007 jsou platná pouze 13místná ISBN! Pokud je v publikaci uvedeno jen 10místné ISBN, považuje se za chybné a zapíše se do $z. 10místná ISB... XXX Schváleno
723 336 a chyba formátu. - V metodice se píše: "Pokud je kromě textu ve zdroji významně zastoupena jiná forma komunikace, např. obsah vyjádřený formou obrazu, v záznamu se do opakovatelného pole 336 uvede... návěští, 336 MON Schváleno
722 Sevastopol a Krym. Předpokládám, že je kódujeme jako un (Ukrajinu), a ne jako ru (Rusko), nebo ne? 008, 044 XXX Schváleno
721 Přetisky pod novu značkou. Situace: velký nakladatelský dům koupí dvě menší nakladatelství, i jejich značky, a vydá knihu toho prvního pod značkou toho druhého, ale ISBN zachová stejné. Takže jde sice... 020, 264 MON Schváleno
720 Ve kterých případech se přidělují dvě skupiny konspektu? Dostupné zdroje se rozchází. Portál věcných autorit odkazuje na dotaz č. 319, kde jsou uvedeny dokumenty - učebnice, jazykové slovníky, bibliog... VEC Schváleno
719 XXX Schváleno
718 Kód d na pozicích 18 až 21 v poli 008. V Metodice je poznámka, že neoznačuje grafy, ale podle MARC21 specifikace na webu prý grafy označuje. Tak jak to je? 008, 300 MON Schváleno
717 Pokud je jako nakladatel uvedeno např. „obec Lhota", píše se s malým nebo velkým počátečním písmenem? 264 XXX Schváleno
716 Jaká počáteční písmena se píší u označení a názvů částí v poli 505? Patří do označení části skutečně malé písmeno („volume 1"), i když se např. v poli 245 u označení části (podpole $n) zapisuje velk... 505 XXX Schváleno
715 Považuje se vedoucí dizertační práce (školitel) za přispěvatele (osobu s vedlejší autorskou odpovědností) a má se uvádět v záznamu podle pravidel RDA? V práci je tento údaj obvykle uveden na titulním ... 245, 500, 700 XXX Schváleno