Dotaz #64

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 25. 07. 2000
MARC 21 245 $a, $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Na tit. s.:
I. část Normy technického vybavení a provozu plováren, koupališť a jiných lázní
II. část Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště
III. část Vzorový lázeňský řád pro lázně

Kniha nemá společný název má se opakovat 200a a kam psát čísla částí

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

UNIMARC
Jednotlivé názvy včetně číselného označení se zapisují do opakovaných podpolí 200 $a, přičemž údaj o číselném označení se zapíše ve všech podpolích 200 $a jako neřadicí včetně pravostranné mezery (viz Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie. Praha : Národní knihovna České republiky, 1966. s. 27)

Příklad:
200 1# $a{I. část }Normy technického vybavení provozu plováren,koupališť a jiných lázní$a{II. část } Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště$a{III. část } Vzorový lázeňský řád pro lázně

Poznámka: Znaky {} zastupují v této databázi formální zápis vylučující znaky z řazení

MARC 21
Vzhledem k náročnosti zápisu číselného označení názvu se složitějšími znaky v poli 245 ve formátu MARC 21 (v indikátoru pro vyloučení znaků z řazení lze použít pouze 9 pozic, což např. v případě znaků s interpunkčními znaménky nestačí), se doporučuje ve formátu MARC 21 číselné označení názvu díla v poli 245 vynechávat a názvy díla včetně jejich číselného označení ošetřit v poznámce.

Příklad:
245 10 $aNormy technického vybavení provozu plováren, koupališť a jiných lázní ;$bVzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště ; Vzorový lázeňský řád pro lázně
500 $aNa tit. s. uvedeno: I. část: Normy technického vybavení provozu plováren,koupališť a jiných lázní. II. část: Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště. III. část: Vzorový lázeňský řád pro lázně
740 02 $aVzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště
740 02 $aVzorový lázeňský řád pro lázně

Návrh řešení

Jedná se zřejmě o dílo ze starší literární produkce, sdělující uživateli na titulní stránce, co je obsahem první, druhé a třetí části. V podstatě jde tedy o několik hlavních názvů, není uveden název společný.

Doporučujeme zapsat jednotlivé názvy včetně číselného označení do opakovaných polí 200 a, a údaj o číselném označení zapsat jako neřadicí

Příklad:
200 1# $a/NSB/I. část/NSE/ Normy technického vybavení provozu plováren,koupališť a jiných lázní
$a/NSB/II. část/NSE/ Vzorový lázeňský řád pro plovárny a koupaliště

Poznámka: /NSB/.../NSE/ zastupuje v této databázi formální zápis vylučující znaky z řazení

Komentáře

V příkladu asi vypadl ze špičatých závorek text, má tam být: 200 1- $a Normy ...$a Vzorový ...
31. 07. 2000 12:00
Navrhuji: a) v rubrice AACR2R opravit 2.1B na 2.1G = popisné jednotky bez společného názvu b) v rubrice UNIMARC opravit 200a na 200$a c) ve Stanovisku odp. prac. doplnit na konec 2. odstavce "... zapsat jako neřadící (viz Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. s. 27)", v příkladu by pak možná šlo místo NSB a NSE použít {}, pro jistotu doplnit do příkladu i třetí název (aby si to někdo nevysvětlit tak, že se uvádí pouze první dva názvy). d) je třeba používat neřadící znaky i v druhém (a dalších) výskytech $a ? Tato podpole totiž stejně nejsou selekční viz AACR2R/UNIMARC : české interpretace. Část II. (oranžová)
31. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena