Dotaz #53

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 14. 07. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak se správně uvede údaj o vydání, je-li dokument dotiskem a bibliografický záznam původního vydání není vytvořený?
V pramenech popisu je uvedené označení vydání s údajem o dotisku:
př.: třetí dotisk 1. vydání

Dotaz č. 23/1999 způsob zápisu řeší v případě že:
a) bibliografický záznam původního vydání je již vytvořený a pro dotisk tedy další bibliografický záznam neuvádíme
b) v pramenech popisu označení vydání neuvedeno, uveden pouze údaj o dotisku

Je nutné vytvořit bibliografický záznam a dokument popsat podle dotisku.

Návrh řešení:
1)
205 - neuvedeno
210 $aPraha$cVysoká škola ekonomická$d1999 3. dotisk 305 $aPopsáno podle dotisku 1. vydání, rok původního vydání neuveden
2)
205 $a1. vyd$b3. dotisk
210 $aPraha$cVysoká škola ekonomická$d1999 305 $aPopsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

Obecně platí řešení uvedené v dotazu č. 23.

Pokud je v dokumentu číselné označení vydání uvedeno, zapíše se do pole UNIMARC/205, MARC 21/250. Při zápisu roku vydání do pole UNIMARC/210, MARC 21/260 záleži na tom, zda známe původní rok vydání nebo pouze rok dotisku.
Známe-li rok původního vydání, bude v poli UNIMARC/210 $d, MARC 21/260 $c uveden pouze tento rok. Bude-li v díle uveden pouze rok dotisku, zapíše se do pole UNIMARC/210 $d, MARC 21/260 $c (podle dotazu č. 23) údaj: 1999 dotisk.
Připojí se poznámka v poli UNIMARC/305. MARC 21/500: Popsáno podle 3. dotisku, rok původního vydání neuveden.

Příklad:

UNIMARC
205 $a1. vyd.
210 $aPraha$cVysoká škola ekonomická$d1999 dotisk
305 $aPopsáno podle 3. dotisku, rok původního vydání neuveden

MARC 21
250 $a1. vyd.
260 $aPraha :$bVysoká škola ekonomická, $c1999 dotisk
500 $aPopsáno podle 3. dotisku, rok původního vydání neuveden

 

Návrh řešení

V tomto případě je důležité, že je v prameni popisu označení vydání (3. dotisk 1. vyd.) uvedeno. Bibliografický záznam k 1. vydání nemusí být knihovnou vytvořen, protože knihovna toto vydání nemusí vlastnit.

Při popisu platí řešení uvedené v dotazu č. 23:
zapíše se údaj o 1. vyd., údaj o 3. dotisku se v záznamu neuvede (u dotisku se předpokládá, že byl vytvořen ze stejné sazby jako původní 1. vyd., 3. dotisk je tedy úplně identický jako vyd. 1., zmínka o něm není v záznamu zapotřebí.

205 $a1. vyd.

Komentáře

Je možné, aby v poli 210 d byl uvedený rok 3. dotisku 1. vydání, a přitom bylo vyplněné pole 205 a: 1. vyd. ? Není třeba vytvořit poznámku 300 a Popsáno podle 3. dotisku, rok původního vydání neuveden?

17. 07. 2000 12:00

Myslím, že tento dotaz je jen jednou z dalších variant příkladů uvedených ve vyřešeném dotazu č. 23. Ve 205 bude jednoznačně údaj "1. vyd.", ve 210d záleží na tom, zda zjistíme původní rok 1. vydání nebo zda známe pouze rok 3. dotisku. Zjistíme-li rok původního vydání, bude v 210d uveden pouze ten, budeme-li znát pouze rok dotisku, uvedeme podle př. 23 "1999 dotisk" a zapíšeme poznámku 305, zde včetně pořadí dotisku: "Popsáno podle 3. dotisku, rok ..."

20. 07. 2000 12:00

Souhlasím se stanoviskem "Myslím, že ..." - jen navrhuji doplnit do rubriky AACR2R2: 1.2D3, 2.2D1 a do rubriky UNIMARC: 100, 205, 210 $d, 305 a nemělo by v Rozhodnutí o řešení v dotazu č. 23 být místo pole 205 pole 210?

26. 07. 2000 12:00

Souhlasím se stanoviskem "Myslím, že ..." - jen navrhuji doplnit do rubriky AACR2R2: 1.2D3, 2.2D1 a do rubriky UNIMARC: 100, 205, 210 $d, 305 a nemělo by v Rozhodnutí o řešení v dotazu č. 23 být místo pole 205 pole 210?

26. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena