Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
164 Jakou hodnotu bude mít u pole 071 první indikátor při zápisu vydavatelského čísla a čísla výrobní matrice u hudebnin (viz AACR2R 5.7B19). Jaké zkratky jsou v tomto případě generovány při zobrazeni a j... 028, 500 HUD Schváleno
163 Pokud nemám v knize žádné nakladatelské údaje, ale např. na rubu titulního listu je uveden copyright instituce (např. nakladatelství), mohu tento údaj nějakým způsobem použít v polích pro nakladatelsk... 260 $a, $b XXX Schváleno
162 Obsahuje-li publikace jedinou ilustraci, a to před titulním listem, zapisuji tuto ilustraci obvyklým způsobem do pole 215$c? MON Schváleno
161 Při zpracovávání diplomových prací bychom rádi v záznamu uváděli zaměření studenta (zaměření jeho studijního oboru). Rádi bychom, aby toto zaměření bylo zároveň selekčním údajem. Které pole UNIMARCu s... 650 VEC Schváleno
160 Mam dotaz, zda je nekde v literature a definici Unimarcu definovano ze podpole v poli musi byt exportovany v danem poradi. napr pole 801 a b c je prece totez jako 801 b a c protoze exportuji pole 801 ... AUT Schváleno
159 Jaká jsou v současné době platná pravidla či norma pro transliteraci ruských jmen? A jak popřípadě různé formy zápisu mezi sebou odkazovat? Naše knihovna dlouhodobě vychází z normy ČSN 01 01 85 (ktera... XXX Schváleno
158 V souvislosti s přechodem na nový knihovnický systém, který umožňuje zápis znaků v UNICODE, bychom potřebovali vědět jak postupovat při katalogizaci dokumentů v nelatinkovém písmu. Pravidlo 1.0E totiž... XXX Schváleno
157 Jak uvést do kat.záznamu správné místo vyd., je-li třeba postupovat dle AACR a na tit.listu je zcela evidentně chybný údaj? V názvových údajích se tento problém dá řešit vepsáním [i.e. + správný údaj]... 260 $a XXX Schváleno
156 Jak rozlišovat nakladatele Ikar, Knižní klub, (Euromedia Group-Ikar, Euromedia-Knižní klub)? Byly to původně samostatné subjekty Ikar, Knižní klub, které později připadly pod společnost Euromedia Grou... 260 $b, 928 XXX Schváleno
155 Obacíme se s dotazem na uživatele AACR2. Jak Vám vyhovuje způsob vydávání doplňků AACR2? Mají-li se podle pokynů vyměňovat nebo doplňovat části textu, dochází k případům, že se text nevejde do původní... XXX Schváleno
154 Je možné uvést v katalogizačním záznamu podnázev knihy v jiném jazyce nežli je název, tak jak je uvedeno v knize (jedná se o jazykovou učebnici Ruština v praxi, ISBN 80-7335-009-2)? 245 $b MON Schváleno
153 Kniha má rozložený titulní list, na kterém je uve- deno 6 autorů a 6 názvů díla bez jakéhokoliv gra- fického zvýraznění. Jak tyto autory můžeme zapsat, jestliže je v naší instituci nutné, aby badatelé... 245 MON Schváleno
152 V ruských dokumentech bývá na titulním listu místo nakladatele uvedena tiskárna. Lze uvádět tiskárnu v poli 210c místo neexistujícího nakladatele? Příklad: Na TL: Moskva, V Universitetskoj tipografii ... 260 $b, 928 XXX Schváleno
151 Korporacie (v anglictine) \- plati tu pravidlo pisania velkych pismen? (aj v NK Praha aj v SNK su striedavo pisane aj velke aj male pismena) \- v podpoli d sa pise cislovka anglicky? 11X $d XXX Schváleno
150 xxx XXX Schváleno
149 xxx XXX Schváleno
148 Čínská, korejská, vietnamská jména. Jednotný způsob zápisu. 1) na knize Li Hongzhi. Li, Hongzhi - 700 1 $aLi $bHongzhi 700 0 $aLi Hongzhi V praxi dvojí způsob zápisu jmen současných autorů. ... AUT Schváleno
147 Univerzita Karlova v Praze - přímá a nepřímá hierarchie podřízených korporací Pozn.: Vzhledem k délce textu a počtu příkladů je tento dokument vystavený a volně k dispozici v graficky přehlednější pod... AUT Schváleno
146 Korporativní záhlaví lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze jsou v Bázi autorit NK ČR řešena dvěma různými formami zápisu podle jejich typologie takto: $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta,... AUT Schváleno
145 Jak zapisovat korporativni autority sportovnich klubu, ktere meni oficialni nazvy podle momentalniho sponzora, ale samotny subjekt - sportovni oddil, klub - zustava stale stejny? Návrh řešení: ... AUT Schváleno
144 Schválená forma autoritního záznamu pro korporaci Univerzity Karlovy v Praze je "Univerzita Karlova". Navrhujeme doplnit tuto autoritní formu o kvalifikátor "Praha, Česko" ($aUniverzita Karlova $cPrah... AUT Schváleno
143 Normy - jmenný popis Návrh řešení: Pro jmenný popis norem (ČSN, ISO, ČSN ISO apod.) lze v zásadě použít kapitolu 2 AACR2R Knihy, brožury, jednolistové tisky. Velmi stručně jsou nastíněny zása... 245, 246, 250, 260, ... MON Schváleno
142 Rukopisy - pravidlo uvádí: včetně na stroji psaných. Jak posuzovat výstupy - text rukopisu z počítače. Získáváme exempláře scénářů psaných jako "rukopis" v editoru přímo od autorů (tzn. že oficiálně n... MON Schváleno
141 Dotaz se týká obsazení. NK užívá kódy pro obsazení. Zajímalo by mě, kým byly tyto kódy vytvořeny a unifikovány a zda je národně povinné jejich užívání. Návrh řešení: AACR2R: 5.7 B1: Poznámky-ob... 048, 500, 925 HUD Schváleno
140 Popis zvratmo zviazaných seriálov, t.j. dve samostatné periodiká (každé má svoj názov, ISSN, ročník) sú zviazané spolu. Vazba takychto casopisov. Pridelenie signatury - budu mat jednu alebo dve signat... SRL Přijato
139 Kniha Sladký svět. Na titulním listě je uveden autor Ed McBain a Evan Hunter a název Sladký svět. Kniha obsahuje 2 díla - první - Snad ani krůpěj atd.,patří pod Huntera, druhá- Úderem osmé atd. patří ... XXX Schváleno
138 Proč je uveden kvalifikátor u podřízené korporace na konci? Český rybářský svaz. Jihočeský územní výbor (Boršov nad Vltavou, Česko) ALE! Fakultní nemocnice (Brno,Česko). Interní klinika, 2. Státní věd... 11X, 71X XXX Schváleno
137 Na ročence "Zlínsko od minulosti k současnosti" je jediným časovým údajem letopočet 1999, ale fyzicky tento svazek vyšel až v roce 2002. Má se tato skutečnost nějak projevit v analytickém popisu tohot... 773 ... $g, $d, $9 ANL K připomínkování
136 Jak zapsat datum vydání zdrojového dokumentu, je-li na něm uvedeno rozpětí, např. Hospodářské noviny, číslo 63, 29.-31. března 2002 nebo Prostor Zlín, ročník VIII., 4-6/2000? Zapsat jen počátek rozpět... 773 ... $g, $q , $9 ... ANL K připomínkování
135 Jsou již k dispozici nové znaky MDT pro náboženství? VEC Schváleno
134 Překladatel je uveden pouze v copyrightu na rubu titulního listu "přeložil(c)Josef Novák". Jak zapsat údaj do údajů do odpovědnosti - co s tím (c)? 245 $c, 500 XXX Schváleno
133 Přítisky - definice, návod k popisu? Návrh řešení: Přítisk je obsahově samostatné dílo, ale záměrně vydané v jednom svazku s jiným/jinými samostatnými díly a nespojené s nimi souborným názvem. ... MON Schváleno
132 Jak postupovat v případě, když autor publikuje svoje dílo pod iniciálami? Tzn., když v poli 200 bibliografického záznamu jsou uvedeny iniciály. Jak postupovat při vytvoření autoritního záhlaví, respek... AUT Schváleno
131 Přívazky - instrukce popisu, změna návěští v poznámce. Pro poznámku obsahující údaj o přívazcích bylo schváleno návěští "Přívazek" a "Přívazek k:" - viz sešit AACR2R/UNIMARC : schválené české intepr... 245, 501 MON Schváleno
130 Jak psát správně cizojazyčná nakladatelství součástí jejichž názvu jsou výrazy jako Publishers,Publishing,Verlag,Verlaghaus,Editore,Press.Podle AACR2 by se měly vynechávat,ale pravidla jednak pracují ... MON Schváleno
129 Jakou instrukcí (normou) se má katalogizátor řídit při popisu dokumentu v čínštině? Návrh řešení: Katalogizátor nebo příslušný odborný pracovník, jemuž je popis dokumentu v čínštině svěřen, má ... XXX Schváleno
128 Dobry den, prosím o radu při tomto katalogizačním problému: K habilitační práci byly přiloženy 3 dalši samostatné knižní jednotky. 1.přiloha=Seznam přiložených publikací (je bez titulního listu a za n... 300 $e, 505 XXX Schváleno
127 Koncem roku měly být zveřejněny nové MDT. Kdy konečně budou? VEC Schváleno
126 Kniha Přijď lásko k nám od Danielle Steelová, vyšla ještě jednou pod názvem Cena štěstí jedná se o úplně stejnou knihu. Musí se vytvářet pro každou knihu nový záznam nebo stačí jen upravit počet svazk... 787 XXX Schváleno
125 Jaký je všeobecný pomocný znak místa pro České země patřící Rakousku Uhersku. VEC Schváleno
124 Na titulní strance je jméno nakladatele napsano Velkými písmeny celé, v tiráži je zapsáno jen s velkým počátečním písmenem,občas se stane že také velkými. Zajímá mě zdali se jméno má zapsat jen s počá... 260 $b XXX Schváleno
123 Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice si nejsme jisti správně vytvořeným záhlavím. V příručce Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury se neřeší problém diecéze. Je zde pouze biskupstv... AUT Schváleno
122 Na titulní stránce je napsáno: přeložila Miroslav Košťál XXX Schváleno
121 na titulní straně je uveden rok 1999, na druhé straně je Plzeň,2000, Vyd.1 leč pod tímto údajem je pořadí např. 1 až pět a řada roků, k tomu je připsáno "poslední čísla označují pořadí a rok tisku" Ja... 215, 500 XXX Schváleno
120 Zpracování divadelních programů se rozchází v jednotlivých SVK, proto bychom přivítali metodický návod na jejich zpracování. Jedná se především o názvové údaje a údaje o původcích (t.j. 2-- pole v UNI... 245 $a, $c, 70X XXX Schváleno
119 Píše se u autorů stejného jména, kde známe i data narození a úmrtí rozlišení jr. - sr._? Příklad - ve vašem souboru autorit: Halas,František,sr. 1880-1960 Halas,František 1901-1949 Návrh řešení: ... AUT Schváleno
118 Jak zapsat a odlišit v autoritním záznamu jméno autora, který sám publikuje, ale současně po určité období zapůjčil své jméno jinému autorovi, který nemohl publikovat. např.: Saudek, Erik Adolf, 1904-... AUT Schváleno
117 Jak zapsat další názvovou informaci - podnázev, která se vztahuje pouze k názvu části? Příklad - hlavního pramene popisu (titulní stránky): ÚVOD DO NOVOVĚKÉ LATINSKÉ PALEOGRAFIE se zvláštním zřetelem ... XXX Schváleno
116 Zápis železničních tratí 651 VEC Schváleno
115 České disertace vydávané v nakladatelství: Brno, Vysoké učení technické. Na titulním listě je název knihy a název oboru disertace, pro který obor byla disertace zpracována. Do kterého pole UNIMARC moh... 500 MON Schváleno