Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
614 Dle příručky Katalogizace podle RDA ... "se v údajích o odpovědnosti obvykle nevynechává ani název originálu" - je ale možno vynechat jiné části nebo je nutné zapsat vždy celou frázi? Příklad: Z angli... 245 XXX Schváleno
613 Kdy správně vyplňujeme pole 336 výrazem statický obraz? 336 XXX Schváleno
612 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 300 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
611 Dobrý den, ráda bych se zeptala, kam zapsat údaj, který jsme při katalogizaci zvukových záznamů podle pravidel AACR2 uváděli v poli 500. Jedná se mi o AAD, ADD, DDD. V příkladu uvedeném u návodu pro z... ZVZ Přijato
610 Problém se zapisováním článků - rozhovorů. 1\. Kdo je hlavním autorem rozhovoru(koho uvést do pole 100 a do pole 700). Zda je to osoba, která pokládá otázky, nebo ten kdo odpovídá. 2\. Jak rozlišit au... ANL Schváleno
609 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 529 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
608 Můžeme u pole 022 použít $q pro poznámku? V dodatcích MARC21 z října 2013 o tom není žádná zmínka. SRL Přijato
607 Je-li uvedeno v prameni popisu více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Myslí se prvním první v pořadí bez ohledu např.... 264 XXX Schváleno
606 Umožňují RDA i při zápisu jména nakladatele (stejně jako při zápisu místa vydání) vynechat předložky (v případě, že neovlivní pádové koncovky)? V knize na titulním listě je uvedeno „At the University ... 264 XXX Schváleno
605 Jak v RDA máme zpracovat klasický případ „nakladatelství Karolinum". Na titulním listě je uvedeno: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. Do 264 přepíšeme přesně to, co je na titulním l... 264 MON Schváleno
604 Nejsem informovaná o všech novinkách ohledně pravidel RDA. Návrh řešení: Mohla bych se přihlásit k odběru novinek ohledně RDA e-mailem? XXX Schváleno
603 Jak zpracovat (nebo zda vůbec zpracovávat), e- slovníky (Lingea Lexicony), které jsou pro koncového uživatele (přístup z jednoho počítače) přístupné přes produktové klíče, které se instalují pomocí Se... ELZ Přijato
602 Dobrý den, čtenáři ve veřejných knihovnách velmi často vyžadují informace vztahující se k označení pořadí konkrétního titulu z řady. To není problém v případě, kdy se taková informace nachází v dokume... 245, 490 MON Schváleno
601 Jak správně vytvořit záznam upravených textů dle RDA? Dle AACR2 (a předpokládám, že stejné to bude i pro RDA) je v případě např. dramatizace románu za hlavního autora považován autor dramatizace. Poku... 245 XXX Schváleno
600 Prázdný dotaz XXX Schváleno
599 Je menší typ písma důvodem k oddělení od hlavního názvu? Pokud je na knize uvedeno toto: Tessa (La Nymphe au coeur fidele) Má být celý výraz v hlavním názvu nebo má být výraz v závorce uveden v podpol... XXX Schváleno
598 Jak zapisovat apostrof v autoritních záznamech. V bázi AUT10 není zápis jednotný např. O"Hara, Delta, 1963 ale O'Hara-Devereaux, Mary, 1943. Návrh řešení: Navrhuji sjednotit (stejně jako v bibl... AUT Přijato
597 Dobrý den, co znamená symbol ° v poli 300c? Příklad: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000706553&local;_base=SKC kde je v MARC uvedeno 300 |a 309 s. ; |c 8° Děkuji. 300 MON Schváleno
596 Máme do záznamu zapsat společný název pro volně navazující knihy, když není v knihách uveden? MON Schváleno
595 V poslední době se často objevují v poli 710 geografické pojmy s číslem geoautority (např. $aJihomoravský kraj (Česko : 2000-)$7ge129473)a bez autorské role. Náš systém (Verbis) však neumožňuje uvést ... 110, 710 XXX Schváleno
594 Dobrý den, prosím o upřesnění pravila, podle nějž se do hl. záhlaví uvádí název konference, který není na TL, ale např. v úvodu, v předmluvě. Srov. např. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number... 111, 711 XXX Schváleno
593 DOBRÝ DEN, DO KTERÉHO LETOPOČTU SE POČÍTAJÍ STARÉ TISKY? EXISTUJE PRO NĚ SPECIÁLNÍ ŠABLONA (KATALOGIZACE V ALEPHU)? DĚKUJI MON Schváleno
592 Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit jak spolehlivě určit a odlišit monografické č. seriálů a tematických názvů? Viz např. Sborník Národního muzea v Praze , Řada C - Literární věda, Revue des études ... XXX Schváleno
591 Dobrý den, rád bych se zeptal na správný zápis MV např. Berlin und Hamburg. Lze zapsat takto: Berlin ; und Hamburg (210 ## $aBerlin$aund Hamburg)? Děkuji šp 264 MON Schváleno
590 Dotisk - jakou roli v tomto případě hraje, kde je rok vydání uveden? Když je na titulním listě uvedeno že jde o první dotisk a současně je na titulním listě uveden i rok dotisku, mám publikaci popsat ... 264 MON Schváleno
589 Jaký formální deskriptor (pole 655) mám použít pro literární adaptace, volné převyprávění atd., následně i Skupinu Konspektu? Je to pokaždé národní literatura bibliografického předchůdce? Rozdílné pří... VEC K připomínkování
588 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
587 Jak správně zkatalogizovat svazky Divadelního ochotníka? V katalogu Národní knihovny jsou záznamy dva - v záznamu s číslem ČNB cnb001715128(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=001715128&loc... XXX Schváleno
586 Máme dokument, kde titulní stránka je v ruštině, zbytek textu dokumentu je ve francouzštině. Je možnost uvést v kódovaných údajích pole 008 pozice 35-37 fre a současně na pozici 38 kód modifikace o? 008, 546 XXX Schváleno
585 Zpracovávám dokumentární film, ve kterém mám souběžný název, souběžný podnázev i souběžný název části. Údaje o odpovědnosti jsou jen v češtině. Podnázev se vztahuje k hlavnímu názvu. Jak správně zapsa... XXX Schváleno
584 Některá CD vydaná spolu s časopisem Ultramix mají v SKC v popisu jeho název se znakem dvojtečky místo měkkého i (Ultram:x místo Ultramix). Zjevně jde o typografickou hříčku a v záznamu seriálu jako ta... ZVZ Přijato
583 Jaký kód se má, prosím, zapisovat v podpoli kód role u osoby, která načetla audioknihu? Praxe je zatím rozdílná, užívá se Vypravěč pohádek, anekdot nebo Vypravěč-komentátor. Ani jedna není zcela přesn... ZVZ Přijato
582 Jak správně uvést Zdrojový dokument u článků otištěných ve zvláštních cizojazyčných číslech? V poslední době je stále častější, že česká periodika vydají jednou za čas cosi jako "zvláštní číslo", kter... 773 ANL Schváleno
581 V případě některých audioknih nastala situace, že nahrávka byla vyrobena již dříve (např. Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana) a také vydána, a nyní je vydána znovu jiným vydavatelstvím. N... 518 ZVZ K připomínkování
580 Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, jestli se nějak změnila katalogizační praxe co se týče vytváření vedlejších záhlaví edic v poli 810, pokud jde o školy a jejich spisy. V databázi NKC se tento typ záh... 810, 830 MON Schváleno
579 Dobrý den, lze v poli 260, v podpoli c použít zkratku [s.a.] (sine anno - bez roku)? Ze zdroje neznáme rok vydání. Děkuji Hlaváčková 260 XXX Schváleno
578 Pokud časopis změnil název a tato změna byla vyhodnocena jako "nepodstatná", tj. záznam celého titulu zůstává jako jeden záznam s alternativním názvem, mohu do pole 773^t uvádět skutečný název konkrét... 773, 947 ANL Schváleno
577 Dobrý den, je správné všechna osobní jména uvedená na titulním listu uvádět do 700 vedlejší záhlaví? Nemám teď na mysli autora(y) knihy, ale další původce. (Např. dekor styling Venny Hladik ; food sty... 700 XXX Schváleno
576 Může se v analytickém popisu krátit velmi dlouhý podnázev? Jedná se o katalogizaci článků z regionálních novin. 245 ANL Schváleno
575 Je vhodné, pokud v publikaci není uvedené ISBN, doplnit ho podle Amazon.com, nebo raději ne? Jedná se o zahraniční publikaci, takže přístup do lokálního registru ISBN je licencovaný. V knize ISBN uved... 020 XXX Schváleno
574 Jak správně zkatalogizovat dokument, který se skládá ze dvou disku, přičemž jeden je DVD-video a druhý DVD-ROM? Na krabičce je uvedeno Michail Bulgakov Dramatická koláž z románu Mistr a Markétka, na p... ELZ Přijato
573 Dobrý den, proč se v nových katalogizačních záznamech Národní knihovny (v případě, že má kniha více než 3 autory), zapisuje i první autor do pole 700 a pole 100 zůstává prázdné? Došlo k nějaké úpravě ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
572 Prosím o radu: při stahování autoritního záznamu "Geograf. termín" do pole 651 např. při pojmu "Rakousko" - je možné použít v tomto poli i zpřesněné výrazy jako Rakousko (1526-1804) Rakousko (1804-186... VEC Schváleno
571 Dobrý den, prosím, může se vyskytovat v názvových údajích o edici dvojtečka? A když ano, tak v jakém případě? Děkuji Hlaváčková 490, 830 XXX Schváleno
570 Chtěla bych uvést v bib záznamu pro tištěnou verzi dokumentu do pole 856 URL adresu pro obsah dokumentu. Jakou hodnotu bude mít 2. indikátor: 1 nebo 2 nebo je to jedno? Z dotazu č. 358 to jednoznačně ... XXX Schváleno
569 Prosím o rozhodnutí, do kterého z polí MARC21 uvádět číslo DOI - Digital Object Identifier, tj. číslo pro identifikaci děl přístupných v digitální podobě - týká se odborných článků i monografií. Podle... 024, 856 XXX Schváleno
568 Dobrý den, na hudební oddělení jsme koupili CD Heretic commando od skupiny Hypnos. Po otevření jsme zjistili, že kromě hudebního CD je součástí i DVD. V naší knihovně však DVD nepůjčujeme, nemáme uzav... HUD Přijato
567 Proč nelze uvádět údajích o dostupnosti cenu knihy zjištěnou u nakladatele, i když v knize uvedena není, ale všichni prodejci z ní vycházejí. Pokud cena není uvedena v údajích o dostupnosti není vidět... 020 XXX Schváleno
566 Psaní velkých/malých písmen v českých a latinských rodových a druhových jménech rostlin a živočichů např. včela medonosná (lat. Apis melifera). Návrh: S přihlédnutím k již schvalenému dotazu ke... XXX Schváleno
565 Dobrý den, prosím o radu do jakého pole máme uvádět číslo výtisku exempláře. Je při vytváření záznamů pro několik různých výtisků nutno uvádět konkrétní čísla, popř. signatury, na kterých se číslo dan... XXX Schváleno