Dotaz #49

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 27. 06. 2000
MARC 21 245 $c, 600, 100, 700, 800
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak se píšou iniciály v autoritách a údajích o odpovědnosti Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

 

Obecně pro iniciály v bibliografickém záznamu viz rozhodnutí v dotazu č. 11.

1. Podle AACR2R se údaje o odpovědnosti zapisují ve formě, uvedené v hlavním prameni (event. v předepsaných)pramenech popisu.
Pokud se v údajích vyskytují iniciály ve jménech osob i korporací, řídíme se při zápisu pravidlem 1.1B6 AACR2R. Mezery se zachovávají v kombinacích jednopísmenných a vícepísmenných zkratek (např. K. St. Chmurski, hl. m. Praha).

2. V případě selekčních údajů a autoritních záznamů se zapisuje nejčastěji užívaná forma personálního jména či forma jména užívaná autorem jako poslední (22.3A1 AACR2R).
Pokud se v selekčních údajích či autoritních záznamech zapíše stručná forma personálního jména (iniciály), mezery mezi iniciálami se zachovávají. Rozpis iniciál (je-li zjistitelný) následuje v dalším podpoli.

Příklad:
UNIMARC
200 1# $aLinejnyje stochastičeskije sistemy$fB.I. Chochlov
700 #1 $Chochlov$bB. I.$4070

MARC 21
100 1# $Chochlov, B. I.$4aut
245 10 $aLinejnyje stochastičeskije sistemy /$cB.I. Chochlov

3. Zápis jmen korporací v selekčních údajích a autoritách, složených z iniciál se řídí pravidlem 24.1A.AACR2R.
Za vícepísmennou zkratku se připojí mezera.

Příklad:
$aPh. D. Associates

a) Je-li jméno korporace v předepsaných pramenech popisu uváděno ve stručné formě (včetně akronymů a iniciálových zkratek), zapíše se korporace pod touto stručnou formou.

Příklad:
$aAslib
$aČedok

b) Je-li jméno korporace v předepsaných pramenech popisu uváděno ve dvou formách, stručné (iniciálová zkratka, akronym) i úplné, doporučuje se postupovat podle interpretace pravidla 24.2D - viz Příručka k AACR2R : revize 1988 /M.F. Maxwell, s. 346) a zapsat úplnou formu jména korporace.

Příklad:
V předepsaných pramenech popisu:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP

UNIMARC 200 1# $aSborník z konference$fSvaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP
710 02 $aSvaz knihovníků a informačních pracovníků

MARC 21
245 10 $aSborník z konference /$cSvaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP
110 2# $aSvaz knihovníků a informačních pracovníků

Na odlišné formy jmen se vytvářejí odkazy.

Další příklad:

UNIMARC
200 1# $aUmění 19. století$fNG
710 02 $aNárodní galerie$cPraha, Česko

MARC 21
110 2# $aNárodní galerie (Praha, Česko)
245 10 $aUmění 19. století /$cNG

 

Návrh řešení

Částečnou odpověď na tento dotaz viz dotaz č. 11
1. Podle AACR2R se údaje o odpovědnosti zapisují ve formě, uvedené v hlavním prameni (event. v předepsaných pramenech) popisu.
Pokud se v údajích vyskytují iniciály ve jménu korporace, řídíme se při zápisu pravidlem 1.1B6 AACR2R.

V případě iniciál ve jménech autorů v poli 200 se iniciály zapíší bez mezer, pouze mezi poslední iniciálou a začátkem příjmení se zachová mezera. Mezery se zachovávají i v kombinacích jednopísmenných a vícepísmenných zkratek (např. hl. m. Praha)

2. V případě selekčních údajů a autoritních záznamů se zapisuje nejčastěji užívaná forma personálního jména či forma jmen užívaná autorem jako poslední(22.3A1 AACR2R).
Pokud se v selekčních údajích či autoritních záznamech ($b) zapíše stručná forma personálního jména (iniciály), mezery mezi iniciálami se zachovávají. Rozpis iniciál následuje v dalším podpoli($g).

3. Zápis jmen korporací v selekčních údajích a autoritách, složených z iniciál se řídí pravidlem 24.1A.AACR2R.
Za vícepísmennou zkratku se připojí mezera.
Příklad:
$aPh. D. Associates

a) Dává-li korporace na titulní stránce přednost stručné formě jména (včetně akronymů a iniciálových zkratek), zapíše se korporace pod touto stručnou formou

Příklad:
$aAslib
$aČedok

b) Volba jména korporace v případě, kdy jsou v hlavním prameni popisu uvedeny dvě formy jména korporace - stručná forma (iniciálová zkratka, akronym) i úplná forma (24.2D AACR2R)

S ohledem na interpretaci LC se v případech iniciálových zkratek typu: VŠCHT, SKIP, IFLA, ČVUT, VŠE apod. - pokud se v předepsaných pramenech popisu vyskytuje stručná i úplná forma - doporučuje dávat přednost úplné formě jména.

Příklad:
V předepsaných pramenech popisu:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP
200 1# $aSborník z konference
$fSvaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP
710 02 $aSvaz knihovníků a informačních pracovníků
Na odlišné formy jmen se důsledně vytvářejí odkazy. Další příklad:

200 1# $aUmění 19. století$NG
710 02 $aNárodní galerie

 

Komentáře

Souhlasíme s návrhem řešení.

14. 07. 2000 12:00

S návrhem řešení souhlasím i když se domnívám, že dotaz č. 11 (který byl záměrně formulován takto obecně - tj. vztahuje se nejen na údaje o odpovědnosti a autority, ale např. i na nakladatelské údaje) nepřináší částečnou, ale naopak úplnou odpověd na tento dotaz. K navrhovanému řešení několik připomínek: 1. Typ dotazu bych změnila na všeobecné XXX 2. Do rubriky UNIMARC bych doplnila 200 $g, 600 $g (a možná by se měla doplnit pole pro koroporace) 3. k bodu 1: myslim, že pravidlo 1.1B6 se dá vztáhnout i na jména osob (viz příklad) 4. k bodu 2: za 22.3A1 AACR2R (vypadlo take jedno A) a za $g chybí závorka a myslím, že příklad nebyl dobře zvolen - Máchu do pole 700 mohu zapsat pouze jediným způsobem (viz soubor autorit) takto to vypadá jako, že si mohu vybrat 5. k bodu 3: upravila bych úvodní větu "Zápis jmen korporací, složený z iniciál, se v selekčních údajích a v autoritách řídí ..." 6. k bodu 3b) je zde uvedeno čemu dát přenost v případě iniciálových zkratek, ale není zde řečeno jak v tomto případě (tj. v hlavním prameni popisu jsou uvedeny dvě formy jména korporace - stručná i úplná) postupovat, je-li stručnou formou akronym. 7. k bodu 3 Příklady: u prvního příkladu bych zapsala $fSvaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP; v druhém příkladu má být 710 02 $aNárodní galérie $cPraha, Česko a poslení příklad opět není dobře zvolen - autoritní podoba při zápisu univerzit ještě nebyla dořešena - minimálně zde chybí $c Brno nebo Ústí nad Labem, Česko a zde by bylo třeba dodat minimálně

26. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena