Dotaz #71

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu seriály (SRL)
Odesláno 16. 08. 2000
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. října 2000

Charakteristika problému

Názvy seriálů často obsahují data nebo čísla, která se mění od sešitu k sešitu např. "Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 19XX, Literární kritika v denním tisku 19XX, Linguistic bibliography for the year 19XX and supplement for previous years apod.
Kdy jsou tyto údaje nahrazovány výpustkou a kdy se jen vynechají bez náhrady? V bázi NKC se vyskytují oba případy např.
Statistická ročenka ... / Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
ale
Statistická ročenka České republiky

Návrh řešení:
AACR2R pravidlo 12.1B7 říká "Pokud název ZAHRNUJE datum nebo číslování, které se mění od sešitu k sešitu, vynechejte toto datum nebo číslování a nahraďte je znakem pro vynechání; pokud se objeví na začátku názvu, znak pro uvádění neuvádějte." Problém vidím tedy v tom, kdy datum nebo číslování považovat za SOUČÁST názvu (pak je třeba vynechání označit výpustkou) a kdy ne (pak stačí vynechat bez výpustky).
Navrhuji považovat datum nebo číslování za součást názvu (a při vynechání tedy použít výpustku) pouze tehdy, jsou-li se se zbytkem názvu gramaticky spojena. Tedy:

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku ...
Linguistic bibliography for the year ... and supplement for previous years
ale
Literární kritika v denním tisku
Statistická ročenka / Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Statistická ročenka České republiky

Rozhodnutí o řešení

Viz rozhodnutí schválené v dotazu č. 259. zde.

Komentáře

Uvedené řešení považuji za správné, a doporučuji jeho schválení. Respektuje též upřesnění a rozšíření pravidla 12.1B7 v interpretacích LC (LCRI).
13. 11. 2000 12:00
Vzhledem k tomu, že dotaz č. 259 obsahující stejný problém byl schválen, bylo dobré schválit i tento dotaz
14. 11. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena