Dotaz #84

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 08. 12. 2000
MARC 21 610
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Zápis názvů klášterů

Rozhodnutí o řešení

Autoritní záhlaví jsou stanovena zde

Instrukce pro zápis tohoto typu záhlaví je dostupná zde

Návrh řešení

Pravidla: Subject Cataloging Manual: Subject Headings, par. H 405
UNIMARC manuál: 601 jméno korporace nebo akce použité jako předmět
AACR2R 24 3G, 24.10
Varianty názvů:
1. název kláštera se skládá z obecného označení, typu instituce, případně vlastního jména a geografického jména, např.:
Cisterciácký klášter Osek
zapíše se jako
601 02 $aKlášter cisterciáků$cOsek, Česko

Piaristický klášter v Mladé Boleslavi
zapíše se jako
601 02 $aKlášter piaristů$cMladá Boleslav, Česko

Klášter Nanebevzetí Panny Marie
zapíše se jako
601 02 $aKlášter Nanebevzetí Panny Marie$cDomažlice, Česko

2. součástí názvu kláštera je obecné označení, neobsahuje však úplnou lokaci, připojíme tedy kvalifikátor místa, např.:
Břevnovský klášter
zapíše se jako
601 02 $aBřevnovský klášter$cPraha, Česko

Klášter Na Slovanech - Emauzy
zapíše se jako
601 02 $aKlášter Na Slovanech - Emauzy$cPraha, Česko

Klášter premonstrátů na Strahově
zapíše se jako
601 02 $aKlášter premonstrátů na Strahově$cPraha, Česko

3. název kláštera neobsahuje obecné označení a z názvu není zřejmá plná lokace, připojíme kvalifikátor obecný i místa, např.:
Rosa Coeli
zapíše se jako
601 02 $aRosa Coeli$cklášter : Dolní Kounice, Česko

Zlatá koruna
zapíše se jako
601 02 $aZlatá koruna$cklášter : Česko

Komentáře

Domníváme se, že na rozdíl od identifikačního pořádání je smyslem pořádání věcného dát uživateli možnost najít předmět jeho zájmu, byť nezná přesný název, ale téma. To i v případě alespoń některých korporací. Kláštery jsou snad typickým příkladem koroprace, kde jednak vládnou rozpaky, jak je mají laici oficiálně nazývat, jednak je volná hranice mezi jejich "korporativní" funkcí a funkcí stavební či kulturní památky, poutního místa. Vyhledání by mělo být jednoduché, aniž by uživatel musel pátrat po přesném názvu, nebo si cestu klestil různorodými odkazy. Proto velmi vítáme snahu o mírnou formalizaci. Výhodné je i rozdělení názvů do tří variant, i když nevíme, zda by nebylo lepší upřednostňovat variantu 1., resp. i 2., příklad 3. a variantu 3. uplatňovat skutečně tehdy, jen když se klášter k žádnému řádu nehlásí, nebo je údaj o řádu obtížně dohledatelný. To, že varainta 1. a částečně 2. staví jako vstupní prvek Klášter, vítáme, protože přístup je pak kompaktnější. Byl-li by vstupním prvkem název řádu, je to také logické hledisko, ale kláštery se rozdělí dle řádů, nikoli dle toho, že jde o sídla řeholních komunit. Snad lze použít příkladu Velehradského kláštera (nejčastější název v publikacích). Pokud bychom upřednostňovali variantu 1., zapsali bychom jako Klášter cisterciáků (Velehrad, Česko). Pokud bychom považovali Velehradský za obecné označení, spadal by zdánlivě do varianty 2. Velehradský klášter, zřejmě bez kvalifikátoru místa, neboť Velehrad je samostatná obec v okrese Uherské Hradiště. Ale lokace je úplná, patří tedy variantě 1., ale s Velehradský na začátku. Pak bychom prosili, nemohl-li by být přidán do příkladů.
14. 12. 2000 12:00
V případě označení klášterů bychom dávali přednost obecnému označení "Klášter" s geografickým jménem bez uvedení jména řádu. Důvody: - řády nejsou běžně známy a jejich použitím mohou vzniknout chyby nebo nepřesnosti např. Klášter v Hájku u Prahy je františkánský, ale běžně je znám jako klášter v Hájku nebo klášter Hájek - někdy bylo více řádů než jeden např. klášter ve Slaném byl františkánský a bosých karmelitánů, stačilo by tedy $aKlášter $cSlaný, Česko - použitím jména řádu vznikají nepřirozené konstrukce jako v případě navrhovaného označení Klášter premonstrátů na Strahově. Proč nemůže být podle příkladu Břevnovský klášter a podle běžných zvyklostí použito pouze Strahovský klášter? Také označení $aKlášter Nanebevzetí Panny Marie$cDomažlice, Česko není zřejmě správně, protože se jedná asi o klášter augustiniánů s klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích. Nestačilo by tedy i v tomto případě $aKlášter$cDomažlice, Česko ?
19. 02. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena