Dotaz #57

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 25. 07. 2000
MARC 21 245, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Jak postupovat při zápisu "zavináče", tedy "at" v oblasti údajů o názvu apod. Konkrétně např. Snídaně se st@rou nebo Messi@h. Pro zápis v Gizmo notaci není znak uveden, spíše zakázán. V systému T Series nelze napsat zdvojeně tak, aby se správně konvertoval a zároveň v OPAC nebyl zobrazen dvakrát.

Návrh řešení:
Souhlasíme s návrhem dr. J.Svobodové, tj. s využitím pravidla 1.1B1 AACR. Protože nelze dostupným způsobem reprodukovat, nahradíme katalogizačním popisem v hranatých závorkách a uvedeme vysvětlující poznámku.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Při zápisu znaku @, který je součástí názvu dokumentu, se postupuje podle pravidla 1.1.B1. AACR2R, tzn.:
Znak se zapíše v nezměněné podobě, pokud jej lze dostupným způsobem reprodukovat. Znak @ ("zavináč") lze tedy zapsat z klávesnice, pokud jej systém nepoužívá jako rezervovaný znak v gizmo notaci či pro jiné účely.
V opačném případě pravidlo 1.OE1 doporučuje "nahradit symboly nebo jiné znaky, které nemohou být přepsány dostupným způsobem, zápisem v hranatých závorkách, a pokud je to nezbytné, doplněním vysvětlující poznámkou" v poli UNIMARC/304, MARC 21/500.

UNIMARC
200 1# $aSnídaně ze St@rou
nebo
200 1# $aSnídaně ze St[a]rou
304 $aV názvu použitý znak "at" (zavináč) přepsán písmenem "a"

MARC 21
245 10 $aSnídaně ze St@rou
nebo
245 10 $aSnídaně ze St[a]rou
500 $aV názvu použitý znak "at" (zavináč) přepsán písmenem "a"

Komentáře

S výše uvedeným řešením by se dalo souhlasit ALE: citace "Znak @ ("at") musí být rezervovaným znakem, tj. nesmí být použit jako datový znak" = citace ze Záznamu pro souborný katalog UNIMARC. Tištěné monografie (Edice Standardizace, č. 4) se týká pouze Gizmo notace a Gizmo notace je pouze jedním z náhradních řešení (viz Záznam pro souborný ... s. 4) takže mi připadá trochu nefér automaticky požadovat, aby se ostatní (kteří Gizmo notaci nepoužívájí a tento problém tedy nemají) přizpůsobili. Navíc jsem se dočetla viz http://www.svkol.cz/obzory/991_02.htm (oddíl 6.2 bod c), že Aleph 500 nepoužívá Gizmo notaci, ale konvenci zvanou ANSEL, která sice pracuje na podobném principu, ale "rezervovaným znakem" je tady zpětné lomítko.
31. 07. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena