Dotaz #50

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 12. 07. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Naučné stezky. Jak postupovat, pojednává-li dokument o konkrétní stezce, která je uváděna pod názvem (např. Naučná stezka U Irů lípy, Naučná stezka Horka nad Moravou, Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého).

Rozhodnutí o řešení

Autoritní záhlaví jsou stanovena zde

Název konkrétní naučné stezky zapíšeme v poli 607,
za součást vstupního prvku považujeme i údaj konkrétního místa a jeho doplněk.
Názvy cizí provenience uvádíme v originálu.

Návrh řešení

Název konkrétní naučné stezky zapíšeme v poli 607,
za součást vstupního prvku považujeme i údaj konkrétního místa a jeho doplněk.
Názvy cizí provenience uvádíme v originálu.
Pro přehlednost a snadnou orientaci připojíme v bibliografickém záznamu zobecňující heslo.

Příklady:
607$aStříbrná stezka (Kutná Hora-oblast, Česko)
6060#$anaučné stezky$yKutná Hora-oblast (Česko)

607$aŚcieżka przyrodnicza w Laskach Miejskich (Cieszyn, Polsko)
6060#$anaučné stezky$yCieszyn (Polsko)

607$aNaučná stezka U Irů lípy (Prachatice-oblast, Česko)
6060#$anaučné stezky$yPrachatice-oblast (Česko)

607$aNaučná stezka Horka nad Moravou (Horka nad Moravou-oblast, Česko)
6060#$anaučné stezky$yHorka nad Moravou-oblast (Česko)

607$aNaučná vlastivědná stezka Františka Palackého (Nový Jičín-oblast, Česko)
6060#$anaučné stezky$yNový Jičín-oblast (Česko)

Odpověď na dotaz ve stanovisku č.2:
funkce doplňku zapsaného jako nedílná součást záhlaví a geografického zpřesnění zapsaného v podpoli $y bloku 6XX je odlišná.
Za geografické zpřesnění se považuje termín připojený k předmětovému heslu, uvedenému jako záhlaví, s cílem určit místo vztahující se k předmětu dokumentu. Tento geografický termín a jeho nutné doplnění - název vyššího správního celku - vyjadřuje další okolnost (určení místa), nepředstavuje přímou a neoddělitelnou součást záhlaví, proto se uvádí v podpoli $y.
Primární funkcí kvalifikátoru (obecného i geografického) je rozlišení jmen (korporativních, geografických),
která jsou nejednoznačná, snadno zaměnitelná.
Kvalifikátory a jejich doplňky představují neoddělitelnou součást záhlaví, tedy i záhlaví pro geografická jména uváděná v poli 607 bib. záznamu a 215 aut. záznamu.
V těchto polích a v podpoli $y neexistuje možnost zápisu do podpole $c, proto se kvalifikátory zapisují jako přímá součást vstupního prvku a udaje v podpoli $y.

Komentáře

Navrhuji: 1] do rubriky UNIMARC doplnit odkaz na pole 606 a 607 2] v příkladech doplnit u pole 606 hodnotu 2. indikátoru # (jinak totiž není zřejmé, že 0 je 1. indikátor) Dotaz: proč se u pole 607 neuvádí doplněk rovněž do podpole $y jako u pole 606?
06. 10. 2000 12:00
Navrhuji: 1] do rubriky UNIMARC doplnit odkaz na pole 606 a 607 2] v příkladech doplnit u pole 606 hodnotu 2. indikátoru # (jinak totiž není zřejmé, že 0 je 1. indikátor) Dotaz: proč se u pole 607 neuvádí doplněk rovněž do podpole $y jako u pole 606?
06. 10. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena