Dotaz #158

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 01. 12. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. dubna 2003

Charakteristika problému

V souvislosti s přechodem na nový knihovnický systém, který umožňuje zápis znaků v UNICODE, bychom potřebovali vědět jak postupovat při katalogizaci dokumentů v nelatinkovém písmu. Pravidlo 1.0E totiž říká: "... uveďte údaje převzaté z popisné jednotky, v jazyce a PÍSMU (KDEKOLI JE TO MOŽNÉ), v nichž se v popisné jednotce vyskytují ..." Otázka tedy zní - mají se v bibliografickém popisu údaje v nelatinkových písmech i nadále transliterovat? Pro úplnost dodávám, že pro selekční údaje (viz 22.3C, 24.1B, 25.2D) platí: údaje v nelatinkovém písmu transliterujte do latinky podle transliteračních tabulek používaných katalogizační agenturou.

Rozhodnutí o řešení

Revize 19.10.2023. Platné i pro pravidla RDA.

Údaje v nelatinkových písmech v bibliografickém záznamu se i nadále transliterují.

O zápisu v původním písmu lze uvažovat v budoucnu, až zápis znaků v UNICODE bude běžným programovým vybavením každého knihovnického systému a až zápisu ve více písmech budou uzpůsobeny i následné procedury (zobrazování a stahování záznamů přes internet, tvorba rejstříků atd.).

Toto stanovisko schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování knih (březen 2003).

Návrh řešení

Údaje v nelatinkových písmech v bibliografickém záznamu se i nadále transliterují.

O dodržování pravidla 1.0E AACR2R lze uvažovat v budoucnu, až zápis znaků v UNICODE bude běžným programovým vybavením každého knihovnického systému a až zápisu ve více písmech budou uzpůsobeny i následné procedury (zobrazování a stahování záznamů přes internet, tvorba rejstříků atd.).

Toto stanovisko schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování knih (březen 2003).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena