Dotaz #178

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 05. 2003
MARC 21 008, 041, 044
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. května 2003

Charakteristika problému

a) pole 101 (kód jazyka): Kde hledat kódy jazyků neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Nelze přeci použít kód - "und".
b) pole 102 (kód země vydání): Kde hledat kódy zemí neuvedených v seznamu, který uvádí Unimarc manuál? Např. nově vzniklého Srbska apod.? Nelze přece používat YU.

Návrh řešení:
V případě, že by nebyl k dispozici úplný seznam jazyků a zemí, mohl by být stanoven kód pro "jiný jazyk"; "jiná země".

Rozhodnutí o řešení

Revize 25.3.2024. Platné i pro pravidla RDA.

Kódy jazyků obsahuje manuál MARC 21 v příloze Y.
Aktualizovaný kódovník jazyků na stránkách NK:
www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc 

Soupis kódů jazyků spravuje Library of Congress, dostupný je zde:
http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html

Pokud jde o jazyky neuvedené v soupisu, v úvodu k příloze je doporučeno pro starověké a staré formy jazyků používat širší nadřazenou skupinu jazyků.

---------------

Kódy zemí jsou k dispozici v manuálu MARC 21, příloha X.
Aktualizovaný kódovník jazyků na stránkách NK:
https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-x.doc

Soupis aktuálních kódů na stránkách Library of Congress:
http://www.loc.gov/marc/countries/cou_home.html

 

 

Návrh řešení

UNIMARC - kódy jazyků

Ve formátu UNIMARC je soupis kódů jazyků vydán jako Příloha A, součástí českého vydání UNIMARC je aktualizovaný soupis kódů jazyků z r. 1993.

MARC 21 - kódy jazyků

Kódy jazyků obsahuje manuál MARC 21 v příloze Y.
Soupis kódů jazyků spravuje Kongresová knihovna, podle potřeby je revidován a aktualizován.
Pro nejnovější jazyky uvádíme adresu http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html, na které je možno do pravidelně akualizované databáze kódů jazyků (nahlížet.

 

Aktuální kódovník jazyků platný pro oba formáty je k dispozici rovněž na stránkách NK.

Pokud jde o jazyky neuvedené v soupisu, v úvodu k příloze je doporučeno pro starověké a staré formy jazyků používat širší nadřazenou skupinu jazyků.

UNIMARC - kódy zemí

V případě kódů zemí (UNIMARC. Příloha B) se pro uživatele formátu UNIMARC doporučuje ISO 3166 Codes for the representation of Names of Countries, která je mezinárodně platnou normou, a není proto reprodukována v Příloze B Kódy zemí. Tato norma byla vydána i v českém překladu*.
Aktualizaci kódů zemí pro uživatele UNIMARC k r. 1999 (bez zrušených kódů) viz též UNIMARC manuál : Dodatek 2. Praha, NK 1999, Příloha B kódy zemí.

* - ČSN ISO3166 Kódy pro názvy zemí (vyd. 1999)
- ČSN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich části. Část 1, Kódy zemí
- ČSN ISO 3166-3 Kódy pro názvy zemí a jejich části. Část 3, Kód dříve používaných názvů zemí.

MARC 21 - kódy zemí

Kódy zemí pro MARC 21 jsou k dispozici v manuálu MARC 21, příloha X, a na stránkách Kongresové knihovny: http://www.loc.gov/marc/countries/cou_home.html

Komentáře

Velmi vítáme stanovisko odpovědného pracovníka (i když stále ještě anonymního) k části a), protože na základě doporučeného seznamu kodů jazyků k MARC21 mohly knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doplnit kódy k více než 20 jazykům (uvádění širší skupiny jazyků v knihovnách filologických pracovišť postrádá pro uživatele smysl). Navíc předpokládáme, že analogicky jako kódy jazyků platí i obecná ustanovení z Marc Code List, zejména odstavec Individual language codes, a že by na jeho základě mohly české knihovny konečně přestat uvádět takové "informační perly", jako je tvrzení, že srbská kniha vytištěná latinkou je v chorvatštině. Stanovisku odpovědného pracovníka k části b) nerozumíme, nevíme totiž, proč se máme řídit normou ISO 3166-1981, když tato norma vyšla v několika pozdějších novelizacích a jako ISO 3166-1:1997 a ISO 3166-2:1998 byla vydána ve formě ČSN.

26. 05. 2003 12:00

Doporučuji změnit Typ dotazu: na všeobecný popis XXX

30. 05. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena