Dotaz #141

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu hudebniny (HUD)
Odesláno 17. 05. 2002
MARC 21 048, 500, 925
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 3. října 2006

Charakteristika problému

Dotaz se týká obsazení. NK užívá kódy pro obsazení. Zajímalo by mě, kým byly tyto kódy vytvořeny a unifikovány a zda je národně povinné jejich užívání.

Návrh řešení:
AACR2R: 5.7 B1: Poznámky-obsazení, druh, žánr skladby- pro něž je dílo určeno- zapište v českých výrazech, které mohou být s n a d n o srozumitelné-pokud tento údaj již není ve zbývajících částech popisu. Dále se jako příklad uvádějí konkrétní nástroje, zkratky pouze pro vokální soubor, kdy má být v kulatých závorkách S pro soprán, A pro alt atd. Používání kódů nám dělá potíže při tiskovém i uživatelském výstupu. Navíc je problematické. Např. sa jsou housle, sa02 jsou dvoje housle, ale to již nám program nebere jako housle. Nedovedu si též představit, kolik variant a rozpisů by musel příslušný číselník s rozepsanými kódy obsahovat, pro dvoje, troje..... housle. A co další nástroje? Není téměř možné vystihnout takto všechny možnosti. Uvítala bych možnost uvedenou v pravidlech. Podle potřeby obsazení rozepsat celým slovem do pole Poznámek.

Rozhodnutí o řešení

K zápisu obsazení hudebního díla se katalogizátor vrací dvakrát. Poprvé v oblasti kódovaných údajů (UNIMARC pole 128 $c, MARC 21 pole 048), kde se zapisují kódy určené manuálem, tedy v dotazu zmiňované kódy typu sa02, kb01 apod. Údaj není povinný. Podruhé může podle pravidel AACR2 zapsat obsazení slovně v oblasti poznámek (UNIMARC pole 300, MARC 21 pole 500) - ani tento údaj není povinný. Tuto možnost zápisu lze nahradit zápisem do národního pole 925 (případně i v polích věcného popisu – UNIMARC pole 606, MARC 21 pole 650). Pole 925 uvádí v podpoli $a obsazení slovně a v podpoli $b lze zapsat kódy IAML, které vycházejí z italsého hudebního názvosloví a zná je většina hudební veřejnosti – housle jsou Vl, varhany Org ... (jejich soupis viz např. Hudebniny : Příručka pro automatizované zpracování : Verze 1 / Zprac. Dana Mrákotová, Vít Roubíček, Dana Vřešťálová ; Spoluprac. Blanka Červinková. -- Praha : Národní knihovna, 1993 [v tir. spr.] 1994. -- 147 s. ; 30 cm -- ISBN 80-7050-167-7). Zápis z oblasti poznámek nebo z pole 925 se čtenářům zobrazuje/tiskne na katalogizační lístky. Z obsahu pole 925 lze vytvořit i rejstřík, takže čtenář může podle tohoto rejstříku vyhledávat.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena