Dotaz #159

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 12. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 7. února 2003

Charakteristika problému

Jaká jsou v současné době platná pravidla či norma pro transliteraci ruských jmen? A jak popřípadě různé formy zápisu mezi sebou odkazovat? Naše knihovna dlouhodobě vychází z normy ČSN 01 01 85 (ktera však byla letos zrušena). Problém nastává zejména v okamžiku, kdy autor během svého života publikuje střídavě v ruštině a v angličtině nebo pokud je dílo ruského autora přeloženo do angličtiny. Zde se může anglická transliterace velmi rozcházet se zaběhnutou českou - zejména v případech, kdy jméno autora obsahuje tzv. dvojhlásky šč, ju, ja, je, ale také souhlásky ž, č, ch, c apod. Podle jakého pravidla/normy postupovat a jaké formy zápisu preferovat a jak je mezi sebou odkazovat?

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 4.4.2022.

Pro transliteraci ruských jmen se používá Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/transliterace-nelatinkovych-pisem

Pokud jde o použití autoritní formy jména zahraničního autora (psaného nelatinkovým písmem), doporučuje se nejdříve zjistit jeho podobu v bázi autorit NK ČR, poté zvolit spíše individuální konzultaci s pracovníky oddělení národních autorit v NK, protože nelze použít např. u ruských jmen autoritní formu doporučenou v LC Names (další doporučovaný zdroj autoritních záhlaví) - nikoli tedy "Tchaikovsky Peter Ilich", ale podle NK ČR "Čajkovskij, Petr Il´jič".
Všechny ostatní formy lze odkázat - ale pouze v autoritním záznamu pomocí odkazu viz, nikoli v záznamu bibliografickém.

Návrh řešení

Omlouváme se za opožděné stanovisko k tomuto dotazu. Chtěli jsme se nejdříve seznámit s ČSN ISO 9 (01 0185) Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky, která nahrazuje ČSN 01 0185 Transliterácia cyriliky z r. 1975, zrušenou v r. 2002.

Nová (nahrazující) ČSN ISO 9 je, bohužel, pro českou katalogizační praxi nevhodná. Jde o překlad ISO normy, která je používána především v anglo-americké jazykové oblasti a vychází proto z odlišného pravopisu a odlišných grafických zásad než je pravopis český (např. problematický je schválený technický přepis písmen, návrh přepisu písmene ch apod.).

Z řady důvodu doporučujeme, pokud jde o transliteraci cyriliky, zatím zachovat dosavadní transliterační praxi.

Další postup (zpracování Transliteračních tabulek či Doporučeného způsobu transliterace nelatinkových písem pro české katalogizátory) musí nyní zvážit příslušná pracovní skupina pro jmenné zpracování při NK event. Rada pro katalogizační politiku.

Pokud jde o použití autoritní formy jména zahraničního autora (psaného nelatinkovým písmem), doporučuje se nejdříve zjistit jeho podobu v bázi autorit NK ČR, poté zvolit spíše individuální konzultaci s pracovníky oddělení národních autorit v NK, protože těžko lze použít např. u ruských jmen autoritní formu doporučenou v LC Names (další doporučovaný zdroj autoritních záhlaví) - nikoli tedy "Tchaikovsky Peter Ilich", ale podle NK ČR "Čajkovskij, Petr Il´jič".
Všechny ostatní formy lze odkázat - ale pouze v autoritním záznamu pomocí odkazu viz (pole 4XX), nikoli v záznamu bibliografickém.

Komentáře

Souhlasíme se zachováním staré transliterační praxe.
24. 01. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena