Dotaz #163

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 01. 2003
MARC 21 260 $a, $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. ledna 2003

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Pokud nemám v knize žádné nakladatelské údaje, ale např. na rubu titulního listu je uveden copyright instituce (např. nakladatelství), mohu tento údaj nějakým způsobem použít v polích pro nakladatelské údaje? Mám na mysli místo vydání a nakladatele.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu (v odstavci Návrh řešení) odkazuje na pravidla AACR2R, není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Návrh řešení

Nakladatelské údaje nesmí v záznamu chybět, a to i tehdy, jsou-li předepsané prameny popisu na informace skoupé. Zkratky S.l, s.n. by se však měly používat jen v krajních případech, kdy nelze nic o místu vydání a nakladateli zjistit.
Proto je možné informaci, uvedenou na rubu titulního listu (je-li zřejmé, že jde o jméno nakladatele), jako pramen popisu použít, a není třeba ji ani zapisovat v hranatých závorkách.
Pro popis pole viz dále 1.4C, 1.4D AACR2R, Příručky k AACR2R : revize 1988 a též dotaz v této databázi č. 112.

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, jen navrhuji vypustit odkaz na pravidlo 2.4C - jde o vseobecny popis a odkaz na pravidlo 2.4D není rovněž uveden

09. 01. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena