Dotaz #162

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 18. 12. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. ledna 2003

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Obsahuje-li publikace jedinou ilustraci, a to před titulním listem, zapisuji tuto ilustraci obvyklým způsobem do pole 215$c?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení (pro formát MARC 21, pole 300) viz dotaz 483.

Návrh řešení

V tomto případě jde o frontispis (stránka proti titulnímu listu obsahující často vyobrazení). Do údajů o ilustraci v poli 215 $c se nezapisuje, u starších záznamů lze zmínku o něm nalézt v poznámce.

Pokud jde o zápis ojedinělé ilustrace v publikaci obecně, viz dále:
Pravidlo 2.5C1 AACR2R říká ... "nezahrnujte ilustrované titulní stránky a menší ilustrace (např. výzdobu, viněty)". Příručka k AACR2R : revize 1988, pravidlo 2.5C, hovoří o "zápisu ilustrací, jsou-li považovány za významné...".

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím - pouze jedna maličkost: text v zavorce (např. výzdobu, viněty) v pravidle 2.5C1 AACR2R byl zrušen Revizi 1992-1996

09. 01. 2003 12:00

Mám jen malou praktickou připomínku: je ona výše zmíněná ilustrace součástí stránkování nebo ne? - Ve své dřívější katalogizační praxi jsem se totiž většinou setkávala s frontispicemi, které byly např. na křídovém papíře a nebyly zahrnuty do stránkování knihy. Občas se však stane, že naproti titulní straně je např. podobizna (tedy dost významná ilustrace), která je zahrnuta do stránkování knihy, ovšem je jedinou ilustrací, a svým umístěním v knize je vlastně frontispicí. Ve snaze dosáhnout co největší přesnosti, tyto 2 druhy frontispicí jsem zapisovala: $215c počet stran, frontispice nebo $215c počet stran : frontispice Možná by pro větší ujasnění věci nebylo na škodu fontispice přesně definovat. Ve slovníku termínů v Anglo-amerických pravidlech jsem definici nenašla.

20. 01. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena