Dotaz #177

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 02. 05. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. května 2003

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Je povoleno používat znaky vyloučení z abecedního řazení (NSB, NSE) v jiných polích bbg. záznamu kromě 200a? Je možné je používat např. v autoritních záznamech?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Dotaz odkazuje na formát UNIMARC a pravidla AACR2R, dále se nereviduje.

Platné řešení pro pravidla RDA a formát MARC 21 viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21

   

Znaky pro vyloučení z řazení se ve jmenném bibliografickém záznamu používají (pokud vyloučený údaj nemá být řadicím prvkem) v podpolích 200 $a, 200 $c, 200 $d, 200 $i, 225 $a,$i, 4XX, 5XX $a,$i.

Pro úvodní členy viz Příloha E Úvodní členy (Dodatek k AACR2R 2001) , která obsahuje seznam úvodních členů v různých jazycích včetně instrukce pro jejich používání/vynechávání (obecné pravidlo E.1 doporučuje vynechat úvodní mluvnické členy podle instrukcí uvedených v 22.11D (22.5D1), 24.5A, 25.2C a 26.1A AACR2R) + též dotaz č. 39 = česká interpretace pravidla 1.4D2 ).

 

Návrh řešení

Znaky pro vyloučení z řazení se ve jmenném bbg. záznamu používají (pokud vyloučený údaj nemá být řadicím prvkem) ve všech podpolích se selekčními údaji. Tj. v podpolích 200 $a, 200 $c, 200 $i, 225 $a,$i, 410 $a, $i, 5XX i v podpolích 7XX.
Vylučování/vynechávání členů (event. předložek) v selekčních údajích (potažmo v autoritních záznamech) viz podrobně AACR2R (22.5D1 a 22.11D pro personální záhlaví, 24.5A pro korporativní záhlaví, 25.2C pro unifikované názvy, 26.1A pro používání odkazů) a nově v Dodatku k AACR2R z r. 2002 Příloha E Úvodní členy.

 

Komentáře

1) Rubriku UNIMARC doporučuji upravit takto: 200$a,$c,$i, 225$a,$i, 4XX, 5XX$a,$i, 7XX 2) Stanovisko odp. prac. bych upravila např. takto Znaky pro vyloučení z řazení se ve jmenném bbg. záznamu používají (pokud vyloučený údaj nemá být řadicím prvkem) v podpolích 200$a,$c,$i, 225$a,$i, 4XX, 5XX$a,$i - pozor na případy, kdy se úvodní mluvnické členy úplně vynechávají (viz AACR2R 25.2C pro unifikované názvy a 26.1A pro používání odkazů). Pro personální záhlaví viz AACR2R 22.5D1 a 22.11D, pro korporativní záhlaví viz AACR2R 24.5A tj. v polích 7XX (a potažmo v autoritních záznamech) se znaky pro vyloučení z řazení nepoužívají s výjimkou ... (o spravnou formulaci bych prosila odd. národních autorit) Viz též Dodatek k AACR2R z r. 2002 - Příloha E Úvodní členy. Zdůvodnění: - bylo by dobré sjednotit způsob uvádění podpolí (200 $a, 200 $c, 200 $i nebo 225 $a,i nebo 225 $a,$i) - problém se dle mého názoru netýká pouze pole 410, ale všech polí 4XX - podpole u polí 4XX není třeba uvádět, protože obsahují vložená pole 200 nebo 500 - u polí 5XX bych doplnila podpole $a,$i - v kterých případech se používají znaky pro vyloučení z řazení v polích 7XX? - vím pouze o jedniném případu a tím jsou česká jména typu ze Žerotína, Karel (mimochodem by bylo dobré tuto českou interpretaci zachytit v písemné podobě) - formulace "Vylučování/vynechávání členů ..." by mohla vést k chybnému chápaní, že když se v AACR2R mluví o vynechání, tak se v UNIMARCu použiji neřadící znaky

11. 05. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena