Dotaz #156

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 11. 2002
MARC 21 260 $b, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 9. prosince 2002

Charakteristika problému

Jak rozlišovat nakladatele Ikar, Knižní klub, (Euromedia Group-Ikar, Euromedia-Knižní klub)? Byly to původně samostatné subjekty Ikar, Knižní klub, které později připadly pod společnost Euromedia Group? Jak je zaznamenávat do slovníku nakladatelů, když jsou v knihách uváděny tyto názvy různě? (Viz výše.)

Rozhodnutí o řešení

Revize 20.10.2023. Platné i pro pravidla RDA.
Podrobněji viz dotaz 790.

Do pole UNIMARC/210 $c, MARC 21/260 $a se zapíše údaj o nakladateli uvedený v hlavním prameni popisu. V případě potřeby lze uvést formalizovanou formu jména v poli 928 - viz řešení v dotazech 48 a 78.

Např. jméno nakladatelství Euromedia Group, je střešním názvem pro několik nakladatelství, která se stala samostatnými subjekty v rámci uvedené korporace (Ikar, Knižní klub).
Pokud v hlavním prameni popisu bude jako nakladatel uveden Ikar, zapíše se v podpoli pro jméno nakladatele toto jméno a v poli 928 se zapíše celé (autoritní) jméno nakladatele, tedy Euromedia Group - Ikar.

 

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn – viz Rozhodnutí o řešení.

 

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena