Dotaz #173

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 31. 03. 2003
MARC 21 100, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. dubna 2003

Charakteristika problému

V SNA jsme narazili na různé formy zápisu v poli 200 podpoli $f. Jaký je tedy správný zápis mezer za interpunkčním znamínkem:
200 $a Apollónios z Pergy $f ca 262-190 př.Kr.
200 $a Archimédés $f ca 287-212 př. Kr.
200 $a Boleslavský $b Jan $f 16. stol.
200 $a Brněnský $b Jiří Mikuláš $f 16.stol.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

Dotaz se týká zápisu mezer v autoritním záznamu.
Vhodnou instrukcí je zde řešení dotazu v této databázi č. 16, který v rámci schváleného řešení zápisu životních dat zohledňuje i uvádění mezer v rámci životních dat i v rámci příslušných zkratek.

Pozn.
AACR2R uvádění mezer ve zvláštní instrukci nespecifikují, částečně viz 1.0C AACR2R(Interpunkce), a především dotazy v této databázi č. 14, dále 4, 5, 11, 96, 97.
Dále viz též AACR2R/UNIMARC. Schválené české interpetace (edice Standardizace, č. 18), s. 22-31, Příloha B Zkratky.

$aApollónios z Pergy$fca 262-190 př. Kr.
$aArchimédés$fca 287-212 př. Kr.
$aBoleslavský$bJan$f16. stol.
$aBrněnský$bJiří Mikuláš$f16. stol.

Komentáře

Souhlasím se Stanoviskem odp. prac. pouze navrhuji změnit Typ dotazu: na soubory autorit (AUT), UNIMARC: na 200$f AUT, 400$f AUT, 500$f AUT. A možná by bylo vhodné uvést správnou podobu uvedených příkladů přímo v tomto dotazu.
03. 04. 2003 12:00
Rovněž souhlasíme se Stanoviskem odp. prac. Domníváme se, že záležitost zápisu mezer není nutno řešit. Je jen třeba, aby se správci souboru národních autorit i v tomto případě řídili zavedenými konvencemi a standardy.
03. 04. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena