Dotaz #148

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 31. 07. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. srpna 2002

Charakteristika problému

Čínská, korejská, vietnamská jména. Jednotný způsob zápisu.

1) na knize Li Hongzhi.
Li, Hongzhi -
700 1 $aLi
$bHongzhi
700 0 $aLi Hongzhi

V praxi dvojí způsob zápisu jmen současných autorů. Různý způsob zápisu i ve světových knihovnách. Nejdná se o naturalizované příslušníky zápádních zemí.

Návrh řešení:
Příkláníme se k zápisu 700 0 $aLi Hongzhi s odkazem 700 1 $aLi$bHongzhi viz. 700 0 $aLi Hongzhi

Rozhodnutí o řešení

Vzhledem k tomu, že u čínských a japonských jmen předchází příjmení vlastnímu jménu, zapisujeme do pole 200 (700) s druhým indikátorem 1 do podpole $a příjmení a do podpole $b křestní jméno, které se za příjmením vyskytuje. Tvar jména zapsaný v přímém pořadí (pole 200, druhý indikát 0) povinně odkážeme. Podle paragrafu 22.26F pravidel AACR2 odkážeme též poslední část jména. Tvary uvedené v LC (Names)nepřebíráme automaticky, ale pouze konzultujeme a případně podle LC (Names) doplníme další odkazy. Pro konzultaci doporučujeme též hongkongskou univerzitní knihovnu (http://library.hku.hk) U korejských a vietnamských jmen doporučujeme přebírat tvary uvedné v LC (Names). Pokud se jméno v LC nevyskytuje, doporučujeme i tato jména zapisovat obdobně jako čínská. Příklad zápisu čínského jména: 200 1 $a Li $b Hongzi 400 0 $a Li Hongzi 400 1 $a Hongzi $b Li

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že u čínských a japonských jmen předchází příjmení vlastnímu jménu, navrhujeme zapisovat do pole 200 s indikátorem 1 $a příjmení a do podpole $b křestní jméno, které se za příjmením vyskytuje.
Tvar jména zapsaný v přímém pořadí (pole 200,indikátor 0) povinně odkážeme. Tvary uvedené z LC nepřebíráme automaticky, ale pouze konzultujeme a případně podle LC doplníme další odkazy. Pro konzultaci doporučujeme též hongkongskou univerzitní knihovnu
(http://library.hku.hk/)

U korejských a vietnamských jmen doporučujeme přebírat tvary uvedené v LC. Pokud se jméno v LC nevyskytuje, doporučujeme i tato jména zapisovat obdobně jako čínská.
Příklad zápisu čínského jména:

200 1 $aLi $bHongzhi 400 0 $aLi Hongzhi

Komentáře

Souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka.
20. 09. 2002 12:00
Doporučuji doplnit do rubriky AACR2R odkazy na pravidla 22.21 - 22.28 AACR2R. Obecně zejména viz pravidlo 22.22B. Pro čínská jména zejména 22.24 a 22.26F.
23. 09. 2002 12:00
Doporučuji doplnit do rubriky AACR2R odkazy na pravidla 22.21 - 22.28 AACR2R. Obecně zejména viz pravidlo 22.22B. Pro čínská jména zejména 22.24 a 22.26F.
23. 09. 2002 12:00
Jenom jedna praktická připomínka: na zásadu, že u japonských a čínských jmen je napřed příjmení a potom křestní jméno, je spolehnutí pouze v originálních - tedy čínských a japonských - textech. Japonci, publikují-li v evropských jazycích, vždy přizpůsobují jména našim zvyklostem. U čínských nebo korejských autorů to není tak obvyklé, ale objevuje se to u těch, kteří působí v zahraničí.
30. 09. 2002 12:00
Do rubriky AACR2R: bych doplnila odkaz na pravidla 22.21, 22.24 a 22.26F Do rubriky UNIMARC: je treba doplnit příslušná pole - otázkou je zda pole formátu bibliografického nebo autoritního = v již schválených dotazech typu "soubory autorit (AUT)" totiž pole buď úplně chybí nebo se uvádí různým způsobem (asi by bylo dobré to kvůli vyhledávání u všech dotazů tohoto typu sjednotit) Ke Stanovisku odp.prac.: U pole 200 bych upřesnila, že se jedná o "druhý" indikátor (2x v textu + příklad) Šlo by možná též doporučit příručku "Names of persons : national usages for entry in catalogues. 4., rev. and enl. ed. Munchen : Saur, 1996" viz též AACR2R 22.21 A možná by bylo dobré upozornit, že to co se ve formátu UNIMARC zapisuje do dvou podpolí $aLi $bHongzhi se ve formátu MARC21 zapisuje do jednoho podpole $aLi, Hongzhi Ke Stanovisku č. 2 Domnívám se, že k danému problému se vztahují pouze pravidla 22.21 = Úvodní pravidlo, 22.24 = Čínská jména s nečínským rodným jménem a 22.26F = (Indonéská) jména čínského původu. Pravidlo 22.22B se týká pouze jmen v arabském písmu a nemá tedy obecnou platnost a ostatní zmiňována pravidla se týkají jmen v jiných jazycích.
13. 10. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena