Dotaz #155

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 11. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. listopadu 2002

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Obacíme se s dotazem na uživatele AACR2. Jak Vám vyhovuje způsob vydávání doplňků AACR2? Mají-li se podle pokynů vyměňovat nebo doplňovat části textu, dochází k případům, že se text nevejde do původního rozsahu nebo se rozhodí abecední řazení rejstříku. Při takto zpracovávané aktualizace se ztráví dosti času vystřihováním textu a jeho vlepováním. Výsledný efekt neodpovídá vynaložené energii.

Návrh řešení:
Navrhujeme řešení: vyměňovat cele stranky textu.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

V současné době není jiné technické řešení vydávání dodatků k AACR2R možné (viz návrh řešení). Přesto však, pokud by v dodatcích mělo dojít ke snížení srozumitelnosti pravidla, tiskneme celé nové pravidlo nebo celou stránku. Domníváme se ale také, že pokud jde pouze o úpravu slova či příkladu, není výměna celých stránek nutná.
V horizontu dvou až tří let bychom rádi připravili nové úplné české vydání AACR2R včetně revizí a dodatků, které by splňovalo současné potřeby katalogizátorů.

Návrh řešení

Řešení v tomto případě nezávisí na rozhodnutí nakladatele českého vydání. Praxe je taková, že NK musí žádat nositele autorských práv (v tomto případě ALA) o souhlas s překladem a vydáním, poté zasílá ALA jeden výtisk pro kontrolu a platí sjednané autorské honoráře.
ALA vydává dva produkty: celá AACR2R a Dodatky. Pro příští vydání dodatků (za rok 2002), které budou zahrnovat část listů k výměně a část k přelepení, se můžeme pokusit u textu určeného k přelepení požádat i o práva na výňatek z nového vydání (tzn. celé listy). Pokud je získáme, můžeme vás informovat o nové kalkulaci ceny dodatků a potom se rozhodneme.
V horizontu dvou až tří let by mělo dojít k novému úplnému českému vydání AACR2R včetně revizí a dodatků.

Komentáře

Bylo by dobré najít co nejméně časově náročné řešení, tedy pouhou výměnu celých stránek textu a pokud to bude možné, tedy jen jednotlivých pasáží. Připomínka: postrádám informovanost o tom, že vůbec nějaké dodatky vyšly.

08. 11. 2002 12:00

1) Výměna celých listů AACR2R by byla pro uživatele pravidel asi nejsnadnější. 2) Co bych uvítala, je stálé vystavení aktuální verze AACR2R (se všemi změnami a doplňky) na webu tak, aby do ní mohl kdykoliv nahlédnout každý katalogizátor, který má přístup na Internet.

11. 11. 2002 12:00

1) Rovněž bych podpořila variantu vyměňovat celé stránky textu s tím, že změny by byly označeny po straně (viz např. praxe u dodatků k UNIMARC manuálu). 2) Za úvahu by možná stálo vydání AACR2R také v levnější paperbackové úpravě (stejně jako v případě originálu) - záleželo by pochopitelně na poptávce.

12. 11. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena