Dotaz #179

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 21. 05. 2003
MARC 21 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. června 2003

Charakteristika problému

Můj dotaz se týká oblasti poznámek: 1.Charakter, účel nebo umělecká forma 2.7B1 2.Popisovaný exemplář 2.7B20 Do jakého pole poznámek tyto údaje patří? Jaký druh údajů se zapisuje do poznámky v poli 303?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Viz návrh řešení

Návrh řešení

1. Pokud popisný údaj, týkající se charakteru, účelu nebo umělecké formy díla, není (s ohledem na předepsané prameny popisu) součástí jiné oblasti popisu (např. UNIMARC/pole 200 $e, MARC 21/pole 245 $b), lze zapsat - podle katalogizátorova úsudku - významnou poznámku tohoto typu v: UNIMARC/pole 300, 303 nebo 304, v MARC 21/pole 500.

UNIMARC
303 $aZáznamy v bibliografii obsahují anotace
304 $aPodnázev z obálky: Komedie o čtyřech jednáních, dvanácti obrazech s mnoha zpěvy a tanci ...

MARC 21
500 $aZáznamy v bibliografii obsahují anotace
500 $aPodnázev z obálky: Komedie o čtyřech jednáních, dvanácti obrazech s mnoha zpěvy a tanci ...

2. Údaje, týkající se popisovaného exempláře event. knihovní jednotky (holding), jak je popsáno v 1.7B20 a 2.7B20 AACR2R, jsou v bibliografickém záznamu součástí interní poznámky o exempláři (v Národní knihovně v bázi NKC viz interní pole pro pomocné údaje jmenného zpracování PJM).
Toto řešení reflektuje zásadu, že bibliografický záznam (včetně poznámek), zaznamenává pouze znaky díla společné celému nákladu.

3. Do poznámky UNIMARC/pole 303 Všeobecné poznámky k popisným informacím se zapisují údaje, které katalogizátor považuje za významné a které nelze zapsat do vhodnějších specifikovaných polí bloku poznámek. (např. údaje typu: Terminologický slovník nebo Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách)
Ve formátu MARC 21 se poznámky tohoto typu zapisují do pole 500 Všeobecná poznámka.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena