Dotaz #161

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 13. 12. 2002
MARC 21 650
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. září 2006

Charakteristika problému

Při zpracovávání diplomových prací bychom rádi v záznamu uváděli zaměření studenta (zaměření jeho studijního oboru). Rádi bychom, aby toto zaměření bylo zároveň selekčním údajem. Které pole UNIMARCu se pro toto hodí?

Návrh řešení:
Některé pole 6--

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

Návrh řešení

Obor studia, zaměření studijního oboru studenta se uvádí v poli 606/650, kde se uvádí věcné téma

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena